logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Media i ich rola we współczesnym świecie

 
Zajęcia w cyklu: O mediach, przez media i dla mediów

W przestrzeni medialnej stykamy się z ogromem tekstów kultury. Wiele z nich łatwo przyporządkować do określonego gatunku, zaś klasyfikacja innych bywa kłopotliwa. Ale przestrzeń medialna jest także miejscem zderzania się różnych opinii, światopoglądów i ocen. Wszystkie teksty kultury, z jakimi się stykamy, są odzwierciedleniem pewnej wizji świata. Dobrze o tym pamiętać, gdy jako pomoc w rozwiązywaniu naszych codziennych problemów służą nam media (np. gdy zastanawiamy się, na kogo zagłosować lub na co pójść do teatru). W internecie, telewizji czy prasie stykamy się z materiałami, które bardzo często są nacechowane ideologicznie. Wystarczy porównać wydania wiadomości z różnych telewizji  czy internetowych serwisów informacyjnych, aby dostrzec znaczną różnicę wyrażanych wartości. Jednak zwykle nie są one tak łatwo zauważalne.

 • Cele zajęć:
  - poznanie przez uczniów współczesnych mediów i ich oddziaływania na odbiorcę,
  - uświadomienie uczniom konieczności dystansu wobec przekazywanych treści,
  - kształtowanie w uczniach umiejętności samodzielnej oceny informacji zawartej w mediach,
  - określenie znaczenia mediów w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, politycznego.
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - potrafi krytycznie oceniać zjawiska związane z upowszechnieniem nowych mediów,
  - rozumie potrzebę świadomego uczestnictwa w cyberświecie,
  - formułuje własne opinie i argumentuje je,
  - podaje konkretne przykłady wpływu mediów na współczesne życie,
  - wskazuje pozytywną i negatywną rolę mediów we współczesnym świecie.
 • Formy zajęć: prezentacja, rozmowa kierowana, dyskusja, praca w grupach
 • Adresat zajęć: uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
 • Czas trwania:  45-60 minut

 
 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu