logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Cel zajęć:
- przedstawienie idei powstania Bibliotek Cyfrowych,
- zapoznanie uczniów z serwisami Bibliotek Cyfrowych krajowych i zagranicznych,
- przygotowanie do samodzielnego posługiwania się nowym narzędziem informacji.

Zakładane kompetencje uczniów: Uczeń zna:
- biblioteki tradycyjne, hybrydowe i cyfrowe – podział,
- elementy składowe oraz definicję bibliotek cyfrowych,
- wady i zalety korzystania, ograniczenia wynikające z prawa autorskiego,
- dostępne formaty, czytniki e-booków, oprogramowanie,
- Federację Bibliotek Cyfrowych jako multiwyszukiwarkę w polskich bibliotekach cyfrowych,
- projekt Europeana wyszukujący w zbiorach bibliotek, muzeów, archiwów itp. w całej Europie,
- przykładowe strony bibliotek cyfrowych, oraz różnych sposobów udostępniania i przeglądania dokumentów cyfrowych.

Formy zajęć:
- zajęcia przy komputerach - dla grup do 14 osób
- wykład, prezentacja - dla większych grup

Adresat zajęć: uczniowie szkoły ponapodstawowej 
Czas trwania: 45 minut

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu