logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

 • Cel zajęć:
  - przedstawienie idei powstania Bibliotek Cyfrowych,
  - zapoznanie uczniów z serwisami Bibliotek Cyfrowych krajowych i zagranicznych,
  - przygotowanie do samodzielnego posługiwania się nowym narzędziem informacji.
 • Zakładane kompetencje uczniów: Uczeń zna:
  - biblioteki tradycyjne, hybrydowe i cyfrowe – podział,
  - elementy składowe oraz definicję bibliotek cyfrowych,
  - wady i zalety korzystania, ograniczenia wynikające z prawa autorskiego,
  - dostępne formaty, czytniki e-booków, oprogramowanie,
  - Federację Bibliotek Cyfrowych jako multiwyszukiwarkę w polskich bibliotekach cyfrowych,
  - projekt Europeana wyszukujący w zbiorach bibliotek, muzeów, archiwów itp. w całej Europie,
  - przykładowe strony bibliotek cyfrowych, oraz różnych sposobów udostępniania i przeglądania dokumentów cyfrowych.
 • Formy zajęć:
  - zajęcia przy komputerach - dla grup do 14 osób
  - wykład, prezentacja - dla większych grup
 • Adresat zajęć: uczniowie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej (zajęcia dostosowane treściowo)
 • Czas trwania: 45 minut.
 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu