Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Cel zajęć:
- przedstawienie idei powstania Bibliotek Cyfrowych,
- zapoznanie uczniów z serwisami Bibliotek Cyfrowych krajowych i zagranicznych,
- przygotowanie do samodzielnego posługiwania się nowym narzędziem informacji.

Zakładane kompetencje uczniów: Uczeń zna:
- biblioteki tradycyjne, hybrydowe i cyfrowe – podział,
- elementy składowe oraz definicję bibliotek cyfrowych,
- wady i zalety korzystania, ograniczenia wynikające z prawa autorskiego,
- dostępne formaty, czytniki e-booków, oprogramowanie,
- Federację Bibliotek Cyfrowych jako multiwyszukiwarkę w polskich bibliotekach cyfrowych,
- projekt Europeana wyszukujący w zbiorach bibliotek, muzeów, archiwów itp. w całej Europie,
- przykładowe strony bibliotek cyfrowych, oraz różnych sposobów udostępniania i przeglądania dokumentów cyfrowych.

Formy zajęć:
- zajęcia przy komputerach - dla grup do 14 osób
- wykład, prezentacja - dla większych grup

Adresat zajęć: uczniowie szkoły ponapodstawowej 
Czas trwania: 45 minut