logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Jak zbudowane są słowniki?

Cele zajęć:
- wprowadzenie podstawowych pojęć: rodzaje słowników, budowa artykułu hasłowego
- poznanie zasad korzystania ze słowników
- zaprezentowanie słowników drukowanych oraz elektronicznych
- poznanie stron internetowych ze słownikami

Zakładane kompetencje uczniów:
- uczeń zna wydawnictwa informacyjne oraz umie z nich korzystać
- uczeń potrafi korzystać ze słowników językowych i rzeczowych - zarówno w formie książkowej jak i elektronicznej

Formy zajęć:
- prezentacja połączona z wykładem, dyskusja, metoda zadaniowa
- ćwiczenia ze słownikami w Czytelni
- ćwiczenia z komuterami

Adresat zajęć: uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum (zajecia dopasowane treściowo)

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu