logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Jak zbudowane są słowniki?

 • Cele zajęć:
  - wprowadzenie podstawowych pojęć: rodzaje słowników, budowa artykułu hasłowego
  - poznanie zasad korzystania ze słowników
  - zaprezentowanie słowników drukowanych oraz elektronicznych
  - poznanie stron internetowych ze słownikami
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - uczeń zna wydawnictwa informacyjne oraz umie z nich korzystać
  - uczeń potrafi korzystać ze słowników językowych i rzeczowych - zarówno w formie książkowej jak i elektronicznej
 • Formy zajęć:
  - prezentacja połączona z wykładem, dyskusja, metoda zadaniowa
  - ćwiczenia ze słownikami w Czytelni
  - ćwiczenia z komuterami
 • Adresat zajęć: uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum (zajecia dopasowane treściowo)
 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu