Jak zbudowane są słowniki?

Cele zajęć:
- wprowadzenie podstawowych pojęć: rodzaje słowników, budowa artykułu hasłowego
- poznanie zasad korzystania ze słowników
- zaprezentowanie słowników drukowanych oraz elektronicznych
- poznanie stron internetowych ze słownikami

Zakładane kompetencje uczniów:
- uczeń zna wydawnictwa informacyjne oraz umie z nich korzystać
- uczeń potrafi korzystać ze słowników językowych i rzeczowych - zarówno w formie książkowej jak i elektronicznej

Formy zajęć:
- prezentacja połączona z wykładem, dyskusja, metoda zadaniowa
- ćwiczenia ze słownikami w Czytelni
- ćwiczenia z komuterami

Adresat zajęć: uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum (zajecia dopasowane treściowo)