logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Biblioteka miejscem wielu aktywności

 • Cel zajęć:
  - uczeń poznaje placówkę jako centrum informacji,
  - uczeń nabywa umiejętności wyszukiwania źródeł informacji w zasobach DSIE.
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - uczeń potrafi samodzielnie wyszukać dokumenty na interesujący go temat, zamówić je
  - zna zasady korzystania z biblioteki
 • Formy zajęć:
  - pokaz, pogadanka, ćwiczenia z komputerem
 • Adresat zajęć: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • Czas trwania: 45 minut

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu