logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Jak powstała książka – czyli od papirusu do iPada

Trudno nam sobie wyobrazić sobie, że książka ma już 5000 lat. Na co dzień nie doceniamy wynalazku pisma, uważamy raczej, że to wprowadzenie przez Gutenberga ruchomej czcionki miało wpływ na rozwój kultury i oświaty. A to właśnie wynalezienie pisma miało znaczący wpływ na rozwój literatury, myśli społecznej, religijnej, filozoficznej i postęp cywilizacyjno-techniczny. Mimo, że wielu ludzi przyznaje się, że nie czyta, bo ma telewizor albo komputer, nasza kultura pozostaje w kręgu pisma i tylko jako taka posiada pamięć i jest w stanie się rozwinąć. Dopiero zatracenie pisma byłoby prawdziwym końcem naszej cywilizacji, o czym właśnie rozmawiamy na zajęciach. 

 • Cel zajęć:
  - poznanie historii pisma i książki od czasów najdawniejszych do współczesnych
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - uczeń zna etapy rozwoju pisma na przestrzeni wieków
  - uczeń rozpoznaje formy książki na przestrzeni dziejów
  - uczeń potrafi ukazać rolę, jaką odegrała książka w rozwoju cywilizacji
 • Formy zajęć:
  - słowna - rozmowa kierowana
  - praktyczna - ćwiczenia na tablicy interaktywnej, ćwiczenia indywidualne
  - pokazowa - prezentacja multimedialna
 • Adresat zajęć: klasy II- III szkoły podstawowej
 • Czas trwania: 45 minut


  Źródło wstępu
 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu