logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Moja książka - nie książka

 • Cele zajęć:
  - uczeń tworzy wypowiedzi pisemne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  - wzrost motywacji uczniów do nauki, zachęta do czytania.
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - uczeń utrwala słownictwo i struktury gramatyczne w kontekście,
  - uczeń ćwiczy pisownię wyrazów, ortografię i interpunkcję,
  - pisanie książeczki rozwinie wyobraźnię.
 • Formy zajęć:
  - indywidualna, w parach,
  - słowna, praktyczna.
 • Adresat zajęć: uczniowie klas II- IV szkoły podstawowej
 • Czas trwania: 90 minut

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa