logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Moja książka - nie książka

 • Cele zajęć:
  - uczeń tworzy wypowiedzi pisemne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  - wzrost motywacji uczniów do nauki, zachęta do czytania.
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - uczeń utrwala słownictwo i struktury gramatyczne w kontekście,
  - uczeń ćwiczy pisownię wyrazów, ortografię i interpunkcję,
  - pisanie książeczki rozwinie wyobraźnię.
 • Formy zajęć:
  - indywidualna, w parach,
  - słowna, praktyczna.
 • Adresat zajęć: uczniowie klas II- IV szkoły podstawowej
 • Czas trwania: 90 minut

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu