logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Moja książka - nie książka

Cele zajęć:
- uczeń tworzy wypowiedzi pisemne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- wzrost motywacji uczniów do nauki, zachęta do czytania.
 
Zakładane kompetencje uczniów:
- uczeń utrwala słownictwo i struktury gramatyczne w kontekście,
- uczeń ćwiczy pisownię wyrazów, ortografię i interpunkcję,
- pisanie książeczki rozwinie wyobraźnię.

Formy zajęć:
- indywidualna, w parach,
- słowna, praktyczna.

Adresat zajęć: uczniowie klas II- IV szkoły podstawowej
Czas trwania: 90 minut

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu