logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Komiks w szkole?

 • Cele zajęć:
  - wykorzystanie TIK do opracowania adaptacji tekstu literackiego,
  - uczeń zapoznaje się ze sposobem prowadzenia akcji w komiksie, z jej dynamiką i jej biegiem, a przez narrację, obrazowanie i opis uświadamia sobie związki i podobieństwa ze światem przedstawionym w utworze literackim,
  - uczeń poprzez tworzenie komiksu bada język i stylu wypowiedzi (opis, dialog, monolog),
  - uczeń przedstawia bieg akcji przez co sprawdza znajomość utworu w czasie i przestrzeni,
  - uczeń wzbogaca słownik i rozwija sprawność językowo-stylistyczną poprzez wykorzystanie opcji „Dymki ”- czyli wypowiedzi i myśli bohaterów.
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - potrafi przekształcać fabułę na dialog, 
  - definiuje uczucia zgodnie z zasadami tworzenia komiksu.
 • Formy zajęć:
  - słowna- krótkie wprowadzenie
  - praktyczna- praca przy komputerach z programem Toondoo
 • Adresat zajęć: uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum
 • Czas trwania: 90 minut
 

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa