logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Komiks w szkole?

 • Cele zajęć:
  - wykorzystanie TIK do opracowania adaptacji tekstu literackiego,
  - uczeń zapoznaje się ze sposobem prowadzenia akcji w komiksie, z jej dynamiką i jej biegiem, a przez narrację, obrazowanie i opis uświadamia sobie związki i podobieństwa ze światem przedstawionym w utworze literackim,
  - uczeń poprzez tworzenie komiksu bada język i stylu wypowiedzi (opis, dialog, monolog),
  - uczeń przedstawia bieg akcji przez co sprawdza znajomość utworu w czasie i przestrzeni,
  - uczeń wzbogaca słownik i rozwija sprawność językowo-stylistyczną poprzez wykorzystanie opcji „Dymki ”- czyli wypowiedzi i myśli bohaterów.
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - potrafi przekształcać fabułę na dialog, 
  - definiuje uczucia zgodnie z zasadami tworzenia komiksu.
 • Formy zajęć:
  - słowna- krótkie wprowadzenie
  - praktyczna- praca przy komputerach z programem Toondoo
 • Adresat zajęć: uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum
 • Czas trwania: 90 minut
 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu