Komiks w szkole?

Cele zajęć:
- wykorzystanie TIK do opracowania adaptacji tekstu literackiego,
- uczeń zapoznaje się ze sposobem prowadzenia akcji w komiksie, z jej dynamiką i jej biegiem, a przez narrację, obrazowanie i opis uświadamia sobie związki i podobieństwa ze światem przedstawionym w utworze literackim,
- uczeń poprzez tworzenie komiksu bada język i stylu wypowiedzi (opis, dialog, monolog),
- uczeń przedstawia bieg akcji przez co sprawdza znajomość utworu w czasie i przestrzeni,
- uczeń wzbogaca słownik i rozwija sprawność językowo-stylistyczną poprzez wykorzystanie opcji „Dymki ”- czyli wypowiedzi i myśli bohaterów.

Zakładane kompetencje uczniów:
- potrafi przekształcać fabułę na dialog, 
- definiuje uczucia zgodnie z zasadami tworzenia komiksu.

Formy zajęć:
- słowna- krótkie wprowadzenie
- praktyczna- praca przy komputerach z programem Toondoo

Adresat zajęć: uczniowie starszych klas szkoły podstawowej 
Czas trwania: 90 minut