logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka

Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka /Joanna Bulska.  Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. -178 s. ; 24 cm.

Joanna Bulska podjęła trud opracowania interdyscyplinarnego problemu tworzenia dzieciom warunków do zapewnienia zdrowego startu w życie, co jest (jak zaznacza we wprowadzeniu) najwyższym priorytetem dla każdego społeczeństwa. Omawiane przez Autorkę zagadnienia wpisują się w nurt demedykalizacji problemów zdrowotnych, gdyż zdrowie w drugiej połowie XX wieku stało się przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, w tym nauk psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych. Powoduje to rozbieżności i niezrozumienie wielopoziomowych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży. Dlatego zasadna jest publikacja w formie teoretycznego i praktycznego podręcznika pod tytułem "Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka". (...) Reasumując uważam, że przedstawiony maszynopis książki: "Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka" autorstwa Joanny Bulskiej jest ciekawym przedsięwzięciem wydawniczym. Książka ta powinna zostać opublikowana, gdyż zawiera teoretyczne i praktyczne wskazówki dla rodziców, pedagogów oraz studentów kierunków pedagogicznych na temat tworzenia dzieciom zdrowego startu w życie.

 

Źródło adnotacji

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu