logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia

Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia/ Roman Król. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2007.- 146 s.

Interesująca publikacja, pomocna pedagogom zainteresowanym unowocześnianiem i doskonaleniem procesu dydaktyczno-wychowawczego. Jak wykorzystywać gry i zabawy dydaktyczne w edukacji? Roman Król, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, opisuje dokładnie koncepcje naukowe dotyczące procesu kształcenia, a następnie charakteryzuje zabawy, gry i symulacje, wskazując na ich walory dydaktyczno-wychowawcze. Wiele miejsca poświęca również analizie efektywności kształcenia, m.in. w przypadku gier stosowanych na zajęciach grupowych, i wnioskom z przeprowadzonych przez siebie badań porównujących wyniki osiągane przez osoby uczęszczające na zajęcia prowadzone w sposób konwencjonalny i eksperymentalny.

http://libra.ibuk.pl/book/847

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu