logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Wychowanie przez czytanie

Data/Czas trwania: 3 września-14 grudnia 2018

Dla kogo: uczniowie klas 5-7 szkół podstawowych

Organizator: Fundacja „Cała polska czyta dzieciom”

Link do opisu akcji: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie-opis-projektu

Opis: Program „Wychowanie przez czytanie” skierowany jest do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych. Celem programu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Pod opieką nauczycieli uczniowie omawiają istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych, tworzą też krótkie prezentacje multimedialne przedstawiające wybrane przez siebie wartości. Najciekawsze prace multimedialne uczniów udostępne są na stronie internetowej Fundacji „Cała polska czyta dzieciom”.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu