logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Gry i zabawy aktywizujące

Zabawy i gry aktywizujące - wybrane publikacje

 

Znalezione obrazy dla zapytania nauka czytania i pisania przez gry i zabawy aktywizująceNauka czytania i pisania przez gry i zabawy aktywizujące /Małgorzata Swędrowska. Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, copyright 2018. -- 175, [1] strona : ilustracje ;25 cm ++ 1 dysk optyczny (CD-ROM).

Nauka? Tylko przez zabawę. Zabawa? Tylko z książką Oficyny MM! „Nauka czytania i pisania przez gry i zabawy aktywizujące" to publikacja, dzięki której dzieci mogą poznawać litery i rozpocząć przygodę z nauką czytania i pisania bez większego trudu, jednocześnie dobrze się przy tymbawiąc. Książka przeznaczona jest dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, składa się z 80 scenariuszy gier i zabaw obejmujących aktywności przygotowujące do nauki czytania i pisania. Scenariusze zawierają opisy aktywnych zabaw z literami, sylabami i wyrazami, działań z jednej strony pobudzających przedszkolaki w każdym wieku do samodzielności, z drugiej rozwijających umiejętność współdziałania w zespole. Niezbędnym uzupełnieniem zajęć są karty pracy z bogatego zestawu na CD, gotowe do wydruku oraz autorskie rymowanki zachęcające dzieci do gimnastyki nie tylko języka, a także pomysły na pomoce dydaktyczne do samodzielnego wykonania przez dzieci. „Nauka czytania i pisania przez gry i zabawy aktywizujące" to nowatorka publikacja, stanowiąca inspirację i zachętę do wypracowania własnych rozwiązań w procesie kształcenia, wychowania i prowadzenia grupy przedszkolnej Publikacja dodatkowo zawiera: 80 SCENARIUSZY aktywnych gier i zabaw z literami, sylabami i wyrazami AUTORSKIE RYMOWANKI zachęcające dzieci do gimnastyki nie tylko języka POMYSŁY NA POMOCE DYDAKTYCZNE do samodzielnego wykonania przez dzieci PONAD 50 KART PRACY na CD KOMENTARZE merytoryczne i inspiracje metodyczne dla nauczycieli Autor: Małgorzata Swędrowska Czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego – 19 lat praktyki, wykładowca na UAM Poznań: przedmiot: Kształtowanie kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, trener PSPiA KLANZA – warsztaty dla nauczycieli, twórca koncepcji czytania wrażeniowego, czyli sposobu na inicjowanie spotkań czytelniczych w grupie przedszkolnej i wczesnoszkolnej, łączących przeżycie tekstu literackiego z ruchem, rytmem, rymem i emocjami, animator warsztatów literackich i spotkań z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, popularyzator literatury dziecięcej na licznych warsztatach dla dorosłych - nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców (współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w Polsce), w 2016 r. nominacja Polskiej Sekcji Ibby do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, autor licznych artykułów w Bliżej przedszkola, Niezbędniku dyrektora przedszkola i żłobka, Moj@klanza, Uczyć lepiej, Inspiracje Nauczanki. 

Źródło adnotacji

Znalezione obrazy dla zapytania Widzę, słyszę, czuję... : zabawy aktywizujące zmysły kilkulatkówWidzę, słyszę, czuję... : zabawy aktywizujące zmysły kilkulatków/ Aneta Winczewska. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2018. -199 stron; 24 cm

Czytelnicy znajdą w tej książce fabularyzowane zabawy, które ułatwiają integrowanie doznań zmysłowych dzieci z deficytami rozwojowymi. Mogą one zachęcić kilkulatków do ilustrowania ruchem narracji nauczyciela oraz twórczego przetwarzania „dostarczanych” im bodźców odbieranych poszczególnymi zmysłami. Zaprezentowany materiał nie jest alternatywą dla rozwiązań stosowanych przez specjalistów metody integracji sensorycznej, lecz jest ich twórczą interpretacją. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów i wolontariuszy pracujących w świetlicach terapeutycznych oraz studentów, którzy w przyszłości zamierzają prowadzić zajęcia przeznaczone dla kilkulatków. Zamieszczone pomysły mogą wykorzystywać także rodzice podczas domowych ćwiczeń, które mają wspomagać rozwijanie sprawności ich własnych dzieci.

Źródło adnotacji

 


Edukacja małego dziecka Tom 10 Wychowanie i kształcenie - kierunki i perspektywy zmian

Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa.T. 10,Wychowanie i kształcenie - kierunki i perspektywy zmian /pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. -- 286 s. : il. ; 24 cm.

Kierując się tymi założeniami, autorzy poszczególnych tekstów wskazują między innymi na kulturowe i poznawcze konteksty pedagogiki wczesnoszkolnej, która - powracając "do korzeni", do paradygmatów wczesnej edukacji dziecka, do "nieobecnych dyskursów" - powinna reorganizować pracę pedagogiczną z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym, interpretowaną w kategoriach pomocy w rozwoju, pomocy wzajemnej oraz kształcenia dla rozwoju.

 

Znalezione obrazy dla zapytania efektywne i atrakcyjneEfektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi /Mariola Jąder-Taboł. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - 131 s. : il.; 24 cm.
„[...] książka Marioli Jąder porusza ważną problematykę współczesnej edukacji dziecka. Aktualnie zachodzącym przemianom społecznym i edukacyjnym towarzyszy troska o efekty edukacyjne i ich zgodność z warunkami rzeczywistości społecznej i wymaganiami edukacyjnymi. [...] Książka składa się z czterech części. [...] W każdej części, zawierającej przykłady pracy z dziećmi, Autorka przedstawia założenia teoretyczne oraz przykłady praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi z zastosowaniem wybranych metod, technik i form organizacyjnych. Godne podkreślenia jest to, że Mariola Jąder dzieli się z Czytelnikiem wskazówkami i informacjami praktycznymi wynikającymi z własnych doświadczeń, obserwacji i refleksji. [...] Wiedza na temat podjęty przez Autorkę w recenzowanej książce jest potrzebna przede wszystkim nauczycielom, którzy muszą umieć organizować warunki do wspierania rozwoju dziecka. Niniejsza publikacja stanowi dobry przykład dostarczający nauczycielom sposobów stymulowania, inspirowania, pobudzania aktywności dzieci oraz stwarzania możliwości samodzielnego uczenia się. Zamieszczone w książce przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne ich zastosowania przyczynią się zapewne do kreatywności samych nauczycieli". Z recenzji dr hab., prof. UP Bożeny Muchackiej.

Źródło adnotacji 

 

Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym :podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli /Danuta Dobrowolska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. -- 299 s. : il. ; 24 cm.
W zakresie kształcenia językowego wykorzystuje tradycyjne metodyki, w których kładzie się nacisk na ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności językowej ucznia różnymi formami zadań.

Autorka ma jednak świadomość, że kształcenie przede wszystkim techniki czytania i pisania obecnie już nie wystarcza do rozwinięcia indywidualnej, bogatej pod względem słownictwa i kreatywnej mowy oraz umiejętności poprawnego, ale i twórczego pisania. Ćwiczenia, które mają utrwalać materiał i kształcić głównie nawyki, mogą stanowić bazę czynności nauczyciela przede wszystkim na początku nauki dziecka, a z czasem powinny się stać tylko ćwiczeniami pomocniczymi, służącymi opanowaniu nowego materiału.

W podręczniku omówiono nowe propozycje rozwijania języka ucznia propagowane przez pedagogów nowatorów. Zaprezentowano metody pracy w świetle badań i teorii uwzględniających współczesną wiedzę o uczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu.

 

Nowoczesne nauczanie :praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców /Geoff Petty ; przekład Jolanta Bartosik. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. -- 541 s. : il. ; 24 cm.
Niniejsza książka została pomyślana jako praktyczna pomoc dla uczących. Jest adresowana do nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych oraz do tych, którzy uczą pracujących w przemyśle, handlu czy w służbach publicznych. Została napisana z myślą o wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak pomagać innym w nauce.
• Bezcenne źródło wiedzy i wskazówek dla uczących w szkołach każdego szczebla.
• Doskonały podręcznik dla studentów różnych kierunków pedagogicznych i specjalności nauczycielskich.
• Praktyczna pomoc dla tych wszystkich, którzy uczą.
Wszyscy nauczyciele z pewnością na co dzień zmagają się z takimi problemami, jak brak koncentracji uczniów, brak motywacji, niezdyscyplinowanie i wiele innych. Do nich wszystkich skierowana jest niniejsza książka.

 

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia - KsiążkiZabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia: scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej /Piotr Winczewski. Warszawa : Difin, 2016. -- 198 s.; 23 cm.

Jest to książka jakiej obecnie brakuje na rynku, prezentuje bowiem sposób korygowania wad postawy ciała u kilkulatków. Wszelkie zajęcia usprawniania ruchowego dla paroletnich dzieci należy wszakże prowadzić w oparciu o gry i zabawy. Tymczasem dostępne publikacje zawierają jedynie ćwiczenia ścisłe. Owszem, czasem nadaje się im nazwy, aby upodobnić je do zabaw, ale nie wyposaża się ich w fabuły. Autor jednak nie skonstruował nowej metody prowadzenia zajęć. Wręcz przeciwnie ? zastosował się jedynie do kanonów metodyki określających to, jak należy prowadzić zajęcia ruchowe dla kilkulatków. Dlatego właśnie każde z ćwiczeń wyposażył w fabułę. Wyeksponował w niej narrację wprowadzającą dziecko do realizowania zadania ruchowego i pogadankę końcową stanowiącą jego zwieńczenie.
Książkę przygotowano z myślą o studentach fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy zamierzają w przyszłości prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne adresowane do dzieci. Może być ona także przydatna praktykom wykonującym już ten zawód, którzy znajdą w nim przypomnienie i odzwierciedlenie uznanych zasad usprawniania ruchowego kilkulatków. Zaprezentowane w książce pomysły mogą także wykorzystać rodzice w trakcie domowych ćwiczeń z własnymi dziećmi.

Źródlo adnotacji

Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących czyli Jak odkleić dziecko od krzesełka i przywrócić mu wyobraźnię /Elżbieta Drygas. Poznań : Wydawnictwo Publicat, cop. 2014. 160 s. : il. ; 25 cm.
Dla nauczycieli nauczania początkowego. Dla pedagogów, którzy nie boją się niestandardowych rozwiązań. Dla animatorów i nauczycieli pracujących w świetlicach jako inspiracja do zajęć z dziećmi. Wykorzystaj swój pedagogiczny potencjał, prowadząc angażujące i efektywne lekcje! Książka zawiera gotowe scenariusze lekcji, których podczas których dziecko spędza w ławce minimum czasu. Maksymalne efekty dydaktyczne osiąga się dzięki zabawom teatralnym. Proponowane aktywności angażują emocje, intelekt, ciało i wyobraźnię dziecka. Znakomite wsparcie na etapie rozpoczęcia nauki przez 6-latki, a także w klasach dzieci 7-, 8- i 9-letnich. Scenariusze do konkretnych tematów, np.: Jak wykorzystywać zabawy teatralne w nauczaniu ortografii i gramatyki, w jaki sposób zabawy teatralne mogą nam pomóc zrozumieć wiersz i tekst literacki, jak rozwinąć wyobraźnię przez twórcze pisanie i inne. Żeby nauczyć dzieci liczyć możesz np. zaproponować im zabawę w zgadywanie jaką są liczbą, zaprosić na bal liczbowy, podczas którego łączą się w pary wg wskazówek (dodając, odejmując itd.). Dzieci mogą otrzymać scenki sytuacyjne, w których należy przeliczać eksponaty, można zachęcić ich do samodzielnego pisania takich scenariuszy. Dzieci mogą liczyć koszty wycieczki, czy bawić się w sklep.

Źródło adnotacji

Znalezione obrazy dla zapytania sztuka która pomaga dzieciomSztuka, która pomaga dzieciom: techniki arteterapii: mandala, relaksacja, wizualizacja, zabawa z kolorem, drama, teatr terapeutyczny /Koryna Opala-Wnuk. Łódź : Wydawnictwo Feeria : JK, 2012. -- 213, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.


Autorka od wielu lat zajmuje się pracą z dziećmi, pomaga im za pomocą sztuki, czyli stosuje techniki arteterapii, takie jak: rysownie mandali, relaksację, wizualizację, zabawę z kolorem, dramę, teatr terapeutyczny. Książka jest owocem jej wieloletnich doświadczeń, znajdziecie w niej Państwo mnóstwo praktycznych porad, kolorowych zdjęć, technik i pomysłów na pracę z dziećmi.

Źródło adnotacji

 

Opracowała: A. Nalazek

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa