logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Stres

człowiek i pies Człowiek i pies : o głaskaniu, stresie i oksytocynie / Christoph Jung, Daniela Pörtl. Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe PWN 2017. -  250 s.

Co jest tak niezwykłego w przyjaźni między psem a człowiekiem? Jaki sens kryją te wszystkie historie o psach, które ponoć czytają w myślach, podsłuchują nasze rozmowy przy kawie i znikają błyskawicznie, gdy wspomni się o czymś nieprzyjemnym, jak na przykład wizyta u weterynarza? Czy relacja człowieka i psa jest naprawdę czymś wyjątkowym, czy jedynie – patrząc z zimnym dystansem – wyolbrzymioną przez ludzi, w gruncie rzeczy całkiem „błahą” sprawą? Mniej więcej tak samo „błahą”, jak relacja z wieloma innymi zwierzętami, które czują się pod naszą opieką lepiej lub gorzej. Czy pies jest „szczęśliwy” ze swojego życia w rodzinie składającej się jedynie tylko z ludzi i czego potrzebuje, żeby być „szczęśliwym”? A czego potrzebują jego pan i pani, żeby być równie „szczęśliwymi”?

Christoph Jung i Daniela Pörtl poszukują odpowiedzi na te pytania i opowiadają o kulisach szczególnego partnerstwa między człowiekiem i psem. Objaśniają, dlaczego kochamy psy i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie da się mówić o psach, nie mówiąc o ludziach. A także odwrotnie: nie możemy mówić o ludziach, nie wspominając o psach.

złóż zamówienie

4 Dziecko wolne od stresu : jak prostymi metodami mindfulness zwiększyć szansę twojego dziecka na szczęście / Susan Kaiser Greenland ; przekł.: Elżbieta Smoleńska, Olena Waśkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2012.

Dziecko wolne od stresu to przełomowa książka opisująca techniki ćwiczenia uważności, oparta na metodzie doktora Jona Kabat-Zinna. Jest podsumowaniem ponad dziesięcioletniego doświadczenia autorki w uczeniu dzieci uważnej obecności. Zawiera skuteczne ćwiczenia, gry i zabawy, z których mogą korzystać rodzice i nauczyciele, chcący w przyjemny sposób pomóc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu równowagi emocjonalnej, pomysłowości i koncentracji. Wraz z dziećmi nauczą się, jak walczyć ze stresem w czasach, gdy doświadczamy większych niż kiedykolwiek napięć. Te oparte na zabawie i przyjazne dzieciom i młodzieży techniki pogłębiają ich uważność, będą skutecznym sposobem w walce ze stresem, pomogą radzić sobie z wieloma problemami: bezsennością, objadaniem się, ADHD, perfekcjonizmem, niepokojem, przewlekłym bólem, zmęczeniem, apatią. Trening uważności wpłynie pozytywnie na wyniki w nauce, a także na umiejętności interpersonalne i emocjonalne.

złóż zamówienie

Podmiotowe Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym młodzieży uzdolnionej artystycznie / Małgorzata Kuśpit. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. -  296 s.

Publikacja znacznie uzupełnia wiedzę na temat funkcjonowania uczniów uzdolnionych artystycznie oraz, co więcej, wskazuje na specyfikę poszczególnych uzdolnień. Dzięki temu można określić różnice w sytuacji radzenia sobie ze stresem pomiędzy uczniami uzdolnionymi artystycznie oraz niesprofilowanymi, jak też między uczniami uzdolnionymi plastycznie i muzycznie. Wiedza ta może mieć szczególne zastosowanie w konstruowaniu programów dydaktycznych odpowiednich dla poszczególnych szkół, jak również przyczyniać się do zindywidualizowanego podejścia nauczycieli, wychowawców i rodziców do uczniów uzdolnionych. Zwiększenie świadomości na temat różnic w tym zakresie może przyczyniać się do właściwego doboru środków i metod nauczania oraz odpowiedniego ukierunkowania o rozwoju uzdolnień.

 Z recenzji prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak

złóż zamówienie

Psychologia stresu Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego / Irena Heszen. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 384 s. 

 Najlepszy podręcznik wprowadzający w problematykę psychologii stresu! Treść podręcznika wzbogacona jest o bloki rozszerzające, biogramy najważniejszych postaci, wypowiedzi ekspertów. Trudniejsze problemy zilustrowano barwnymi przykładami. Naukę i utrwalanie wiedzy ułatwią pytania i problemy do dyskusji kończące każdy rozdział. Tak o stresie nie pisał jeszcze nikt.

 

 złóż zamówienie

Stres dzieci

 Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania / Małgorzata Cywińska Poznań: Wydawnictwo Naukowe 2017. -  376 s.

Niniejsza książka to próba dokonania charakterystyki stresu dziecięcego; ukazania, na ile dziecięcy „świat” ma wymiar stresowy, jak on przedstawia się w relacjach dzieci kończących edukację wczesnoszkolną oraz w perspektywie matek badanych uczniów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym omówiono wybrane aspekty problematyki stresu, w drugim ukazano emocjonalne ujęcie sytuacji stresowych, trzeci stanowi prezentację środowiskowych stresorów okresu dzieciństwa, natomiast czwarty ma wymiar metodologiczno-empiryczny, przedstawiający wyniki badań własnych i ich analizy. W warstwie empirycznej skupiono się na eksplikacji właściwości stresu dziecięcego, aktywności dzieci w sytuacjach stresowych, podjęto również problem wspierania dzieci w sytuacjach stresowych. W prezentowanej monografii nakreślony „obraz” stresu dziecięcego pokazuje m.in., iż przenika on życie dzieci, towarzyszy ich codziennym sytuacjom w różnych obszarach egzystencji. Intensywność przeżywania sytuacji stresowych przez dzieci świadczy, iż są to niezmiernie trudne dla nich sytuacje, a przyczyny je wyzwalające bardzo dla nich ważne.

złóż zamówienie

Stres w pracy

 Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. Kraków: Impuls ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. -  168 s.

Czym jest stres? Stałym elementem życia codziennego, od wczesnej młodości – a nawet dziecięctwa – do późnej starości. Ta „światowa epidemia współczesnych czasów”, jak określiło zjawisko ONZ, przypadła w szczególnym udziale nauczycielom jako grupie zawodowej żyjącej w ciągłym stanie podwyższonej gotowości. Stres w pracy nauczyciela płynie z rozmaitych źródeł: psychicznych, umysłowych, emocjonalnych, a nawet fizycznych – sami pedagodzy obserwują jego działanie i zgubne skutki, z którymi zmagają się na co dzień, bez wsparcia ze strony społeczeństwa (co więcej: opinia społeczna, a raczej rządzące nią stereotypy, to kolejny czynnik stresogenny). I chociaż stres zawodowy pedagogów stał się przedmiotem dociekań naukowych już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, to polska bibliografia przedmiotu pozostaje wyjątkowo szczupła. Lukę tę znakomicie uzupełnia publikacja Stanisława Korczyńskiego, oparta na przesłankach metodologicznych, wykorzystująca współczesne teorie stresu i badania własne.

złóż zamówienie

 Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży / Stanisław Korczyński. Warszawa: Difin, 2015. -  233 s.Stres w srodowisku

 Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się problematyką edukacji. Autor dokonuje w niej analizy podobieństw i różnic w subiektywnej ocenie stresorów edukacyjnych uczniów na różnych poziomach kształcenia. Opisywane źródła stresu w ujęciu ilościowym wzbogaca licznymi wypowiedziami uczniów, świadczącymi o postrzeganiu szkoły, rówieśników, środowiska rodzinnego i samego siebie z punktu widzenia przyczyn irytacji, frustracji i wielu napięć emocjonalnych. Autor, analizując stres edukacyjny, nie ogranicza się tylko do szkoły, ale wiąże go również ze środowiskiem domowym, bowiem źródłem tego stresu może być wiele czynników tkwiących w tym środowisku. W związku z tym dokonuje analizy porównawczej szkoły i środowiska rodzinnego w generowaniu uczniowskiego stresu. Opisuje konsekwencje stresu i sposoby radzenia sobie z nim. Niezwykle wartościowe są wskazania dla nauczycieli i rodziców, mające na celu zapobieganie skutkom stresu edukacyjnego. Autor daje sporo rad, pozwalających uniknąć cierpienia spowodowanego nerwowymi napięciami, na jakie narażeni są uczniowie we współczesnym świecie oraz pomocnych w poszukiwaniu przystosowania się do sytuacji stresowych.

złóż zamówienie

Stresoodporni

 Stresoodporne / Shelley Davidow ; [przekł. Jakub Kowalczyk]. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2015. -  238 s.

 Poradnik, ukazuje jak oswoić dziecko ze stresem, aby umiało odpowiednio nim „zarządzać” i traktować go jak coś naturalnego. Autorka omawia wszystkie stresogenne czynniki, które mają wpływ na dzieci: szkołę, środowisko rówieśnicze, telewizję i nowinki techniczne, a także nawyki żywieniowe. Przytacza też wyniki wielu badań i posługuje się ciekawymi argumentami.

 

 złóż zamówienie

Zdrowie stres choroba

Zdrowie - stres - choroba : w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. -  398, [2] s.

Monografia, którą oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera prace na temat zdrowia, stresu i choroby z perspektywy psychologicznej, autorstwa reprezentantów różnych ośrodków naukowych w Polsce. Książka składa się z czterech części. Część pierwsza – zatytułowana Zdrowie i zasoby – zawiera prace omawiające różne aspekty zdrowia, w tym także jego wymiar duchowy oraz zasoby podmiotowe, takie jak:: poczucie koherencji, inteligencja emocjonalna, a także te wynikające z kontekstu sytuacyjnego, doświadczeń życiowych, zasobów społecznych (np. wsparcia), które sprzyjają zdrowiu… W części drugiej – zatytułowanej Stres a problematyka Ja-cielesnego – autorzy poruszają tematykę różnych źródeł stresu w zawodzie nauczyciela, sposobów doświadczania lęku społecznego i postaw wobec własnego ciała… Część trzecia pt. Choroba somatyczna – konteksty psychologiczne i społeczne zawiera prace dotyczące wpływu różnych zmiennych psychologicznych na zachowanie i zmaganie się ze stresem choroby somatycznej. Rozpoczyna ją artykuł na temat niezwykle ważnego problemu – doświadczenia czasu w chorobie przewlekłej. Obserwacje kliniczne i badania własne wskazują na istotną rolę czynnika temporalnego w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą. Autorka ukazuje, jak wiele odniesień do czasu zawiera w sobie choroba przewlekła:: czas chorowania, pogorszenia i remisje, odroczenie planów… Część czwarta – Cierpienie i śmierć z perspektywy psychologicznej, społecznej i fenomenologiczno-egzystencjalnej – obejmuje prace, których tematyka jest konsekwencją choroby i problemów z nią związanych, przede wszystkim lęku przed śmiercią, sensu cierpienia i śmierci oraz żalu po stracie…

Książka Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym zawiera wyniki najnowszych badań nad problematyką zdrowia, stresu, choroby i jej konsekwencji, prowadzone w oparciu o teorię systemową i biopsychospołeczny model zdrowia oraz komplementarne – patogenetyczne i salutogenetyczne – podejście do problemów zdrowia i choroby. Są one cennym materiałem dla psychologów, lekarzy, a także pedagogów, filozofów i teologów oraz studentów, jak również podstawą oraz inspiracją do dalszych poszukiwań i badań. Mogą także stanowić punkt wyjścia do tworzenia programów psychoterapeutycznych, psychoedukacyjnych i promujących zdrowie.

 złóż zamówienie 

 

 

 

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu