logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

 

Przemoc w rodzinie - przemoc ekonomiczna/Jaszczak-Kuźmińska, Dorota. Oprac. [Warszawa] : PARPAMEDIA Wydawnictwo Edukacyjne, [2012].

Zależność finansowa jest bardzo prostym i łatwym sposobem na podporządkowanie sobie kogoś, na stworzenie także zależności pozamaterialnej, na manipulowanie. Oczywiście przyczyna przemocy nie tkwi w zależności czy dysproporcji, bo przecież każde dziecko jest zależne od rodzica i jednocześnie jest od niego słabsze, a nie każdy rodzic krzywdzi swoje dzieci. Problem tkwi w krzywdzącym wykorzystywaniu przewagi i zależności, by kogoś zniewolić, poniżyć, podporządkować. To także świadome i sukcesywne budowanie tej przewagi, np. poprzez uniemożliwianie podjęcia pracy współmałżonkowi. W przypadku przemocy ekonomicznej celem nie tyle jest zubożenie finansowe osoby, wobec której podejmuje się zachowania tego typu, ale jej podporządkowanie. Broszura omawia najczęściej stosowane formy przemocy ekonomicznej.

Źródło adnotacji

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu