logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Międzynarodowy Rok Mapy

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna (MAK) podjęła już w 2011 roku inicjatywę ustanowienia Międzynarodowego Roku Mapy (MRM). Rok ten w Polsce będzie kształtowany przez instytucje publiczne, pracowników naukowych, firmy komercyjne i pasjonatów map w ramach wspólnych działań propagujących rolę i użyteczność mapy w naszym społeczeństwie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat MRM, instytucji popularyzujących mapy, materiałów edukacyjnych, map w sieci, a takze do skorzystania z Geoportalu - Geodezyjnego i kartograficznego zasobu Dolnego Śląska i Wrocławia, który znajduje się, który jest dostępny na stronie Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD. 

DBP proponuje

Międzynarodowy Rok Mapy - materiały dla nauczycieli - w WebowejDBP

- Wystawy z okazji Międzynarodowego Roku Mapy - prezentacja

mrm maj

- Sprawozdanie z konkursu Świat map 

swiatpopr etykieta

 

Geoportal

Geneza i cele projektu
Dostęp do aktualnej i dokładnej informacji przestrzennej obejmującej dane o środowisku geograficznym, obiektach i zjawiskach w całej przestrzeni otaczającej człowieka ma ogromne znaczenie w poprawnym funkcjonowaniu państwa, jego gospodarki i obywateli. Informacja przestrzenna jest wykorzystywana niemal we wszystkich sektorach gospodarki – m.in. w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, a także w administracji państwowej oraz działalności podmiotów prywatnych. W celu budowy społeczeństwa informacyjnego, rozwoju przedsiębiorczości, podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, a także zapewnienia rozwoju gospodarczego kraju, niezbędny jest powszechny i łatwy dostęp do informacji przestrzennej w formie elektronicznej.

 geoportal


Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
http://geoportal.gov.pl/#

geoportal dolny śląsk

Geodezyjny i kartograficzny zasób Dolnego Śląska
http://geoportal.dolnyslask.pl/imap/

geoportal Wrocław

Geoezyjny i kartograficzny zasób Wrocławia
http://geoportal.wroclaw.pl/www/index.shtml

Geoportal - filmy instruktażowe
Geoportal - podręcznik

Akademia EduGIS  - materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia


Cele Międzynarodowego Roku Mapy

· uczynić mapę bardziej widoczną dla obywateli i uczniów w świecie,
· pokazać jak mapy mogą być używane w społeczeństwie,
· pokazać jak technologia informacyjna może wspomagać dostęp do geoinformacji i jak przy jej pomocy można samemu opracowywać mapy,
· zaprezentować różne typy map i ich produkcję,
· pokazać rozwój techniczny opracowania i produkcji map i atlasów,
· wykazać potrzebę trwałego rozwoju IIP,
· rozszerzyć nabór studentów na studia kartograficzne,
· MRM stanie się znakiem markowym i wzmocni postrzegalność MAK.

Czym jest MRM
· MRM jest formą ogólnoświatowego festiwalu mapy i promowania jej unikalnej roli w naszym świecie.

· MRM jest okazją to zademonstrowania, zgłębiania i praktykowania sztuki, nauki i technologii opracowania i użytkowania map oraz informacji geograficznej.
· Dzięki wsparciu ONZ, MRM stanowi okazję do międzynarodowego, interdyscyplinarnego, naukowego i społecznego wzmocnienia wagi oraz znaczenia map i informacji geograficznej we współczesnym świecie.
· Najważniejszym dorobkiem MRM będą nowe rzesze kartografów, badaczy geoinformacji i pasjonatów map, a także spodziewany wzrost zainteresowania środowisk zawodowych, uczniów, grup społecznych i decydentów na całym świecie.

Formy działań – poziom globalny
· opracowanie i publikacja popularnego podręcznika kartografii The World of Maps,

· organizowanie imprez promocyjnych w krajach członkowskich MAK,
· wsparcie inicjatywy w formie różnych przedsięwzięć organizowanych przez komisje MAK,
· włączenie do inicjatywy MAK jej siostrzanych organizacji międzynarodowych,
· opracowanie materiałów informacyjnych o inicjatywie Międzynarodowego Roku Mapy.

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa