logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Jan Długosz

W roku 2015 przypada 600. rocznica urodzin autora "Roczników, czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego", a także wybitnego polskiego dyplomaty i duchownego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dzieł biskupa Jana Długosza dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju, ogłosił rok 2015 Rokiem Jana Długosza.
W uchwale przypomniano, że Długosz jest ojcem polskiej historiografii i heraldyki, stworzył największe dzieło opisujące dzieje państwa polskiego "Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego". Jako uczestnik wielu poselstw na dworach państw europejskich opowiadał się za przyłączeniem ziem nadbałtyckich do Polski. "Jan Długosz uważał historię za "mistrzynię życia", która "naucza cnoty i drogę do niej wskazuje" - zaznaczono.


Esej Historia Polski spisana według Jana Dłogosza

Zapraszamy do lektury eseju "Historia Polski spisana według Jana Długosza" napisanego przez Urszulę Tobolską, nauczyciela bibliotekarza Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.


O Janie Długoszu

Jan Długosz urodził się 1 grudnia 1415 r. w Brzeźnicy w ziemi sieradzkiej. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej. Przez trzy lata studiował na Akademii Krakowskiej. Następnie trafił na dwór Zbigniewa Oleśnickiego - biskupa krakowskiego, będąc początkowo pisarzem, następnie sekretarzem, aż wreszcie kanclerzem.
W 1440 r. Długosz towarzyszył wyprawie wprowadzającej na tron węgierski Władysława Warneńczyka. Odbył wiele misji dyplomatycznych - do Wiednia, Rzymu i Palestyny. W latach 1459-1460 brał udział w misjach dyplomatycznych, które dotyczyły spraw polsko-krzyżackich, a w latach 1464-1466 prowadził rozmowy w sprawie zakończenia wojny trzynastoletniej z Krzyżakami. Od 1467 r. Długosz sprawował opiekę nad dziećmi króla Kazimierza Jagiellończyka.
Największym dziełem Długosza którą rozpoczął pisać w roku 1455 i pisał aż do śmierci są "Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae" czyli "Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego". Obejmują one 12 ksiąg, w których zawarte są dzieje Polski od czasów legendarnych do roku 1480.
Zmarł 19 maja 1480 r. Pochowano go w katedrze krakowskiej, a w 1880 roku jego prochy przeniesiono do krypty zasłużonych na Skałce.

Jan Długosz w Wikipedii
Jan Długosz na portalu Historia

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa