logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

2016 - Rokiem Cichociemnych

Rok Cichociemnych

W związku z przypadającą w lutym 2016 roku 75. rocznicą pierwszego zrzutu cichociemnych do walki w okupowanej Polsce, władze podjęły uchwałę, w której „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym, którym należy się szacunek całego Narodu, oraz aby przekazać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom, ogłasza rok 2016 Rokiem Cichociemnych”

Dekoracja cichociemnychW uchwale zaznaczono, że działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich – spadochroniarzy – skierowano do innych okupowanych krajów w Europie.

Źródło zdjęcia. Gen. Władysław Sikorski w ośrodku szkoleniowym Cichociemnych w Audley End dekoruje ppor. Michała Fijałkę ("Kawę") Orderem Virtuti Militari.

O Cichociemnych

Spadochroniarze Armii Krajowej, zwani Cichociemnymi tworzyli jedną z najbardziej elitarnych grup żołnierzy podczas II wojny światowej. Byli ochotnikami, szkolonymi w zakresie dywersji i sabotażu, przerzucanymi z Wielkiej Brytanii do okupowanej Polski drogą lotniczą, gdzie organizowali ruch oporu i włączali się w walkę z hitlerowcami.

Idea szkolenia spadochronowego polskich żołnierzy powstała jeszcze w grudniu 1939 roku we Francji z inicjatywy kapitanów – Macieja Kalenkiewicza i Jana Górskiego, lecz plan ten udało się zrealizować dopiero w Wielkiej Brytanii, gdzie przeniósł się polski rząd i wojsko po zajęciu Francji przez Niemcy.

Ochotnicy werbowani byli ze wszystkich formacji Polskich Sił Zbrojnych, natomiast podczas szkolenia poddano ich ostrej selekcji podczas morderczego treningu, wzorowanego na szkoleniach brytyjskich jednostek specjalnych. Z 2213 kandydatów szkolenie ukończyło 316 osób, w tym jedna kobieta. Najbardziej istotnych elementem szkolenia był kurs spadochronowy. Żołnierze przechodzili też przez kurs survivalowy, mieli praktyki z sabotażu fabrycznego, charakteryzacji, napadów na banki i włamań, byli szkoleni w zakresie walki konspiracyjnej. Każdy z Cichociemnych musiał stworzyć własne alter ego, czyli nową tożsamość potrzebną do działalności konspiracyjnej w kraju.

Operacja o kryptonimie „Adolphus” była pierwszym przerzutem zaplanowanym na noc z 15 na 16 lutego 1941 r. Pierwsi Cichociemni – kapitan Stanisław Krzymowski, porucznik Józef Zabielski i emisariusz rządku Czesław Raczyński wylądowali koło Skoczowa. Przerzuty Cichociemnych trwały do 28 grudnia 1944 r.

Po wylądowaniu Cichociemni trafiali pod opiekę kobiet (zwanych „ciotkami”), które ułatwiały im aklimatyzację w okupowanym kraju. Okres ten trwał od 2 do 6 tygodni. Po oswojeniu się z warunkami w kraju wchodzili w szeregi konspiracji. W zależności od swoich umiejętności i wyszkolenia każdy żołnierz był przydzielany do odpowiednich zadań. Przygotowani do dywersji cichociemni działali w “Wachlarzu”, który później połączono z innymi organizacjami i powołano Kedyw (Kierownictwo Dywersji). Cichociemni pełnili funkcje dowódcze, uczestniczyli w akcjach sabotażowych, wykorzystując swoje doświadczenie, prowadzili działalność wywiadowczą, zaopatrywali konspiratorów w nielegalne dokumenty. Systematycznie rozbudowywali sieć łączności. Liczba Cichociemnych była niewysoka, lecz ich dokonania w obronie kraju były nie do przecenia.

W trakcie drugiej wojny światowej w ryzykowną podróż wybrało się 316 żołnierzy wraz z 630 tonami sprzętu bojowego. W trakcie lotu bądź podczas skoku zginęło 9 Cichociemnych, w walce 94, 91 żołnierzy brało udział w powstaniu warszawskim. 9 skazały na śmierć sądy PRL.

Strona poświęcona historii Cichociemnych.

Audycje radiowe polskiego radia na temat Cichociemnych.

Rok Cichociemnych w Polsce i w Internecie

Na 2016 rok zaplanowano szereg wydarzeń, w celu uczczenia pamięci bohaterów:

16 lutego przypada rozpoczęcie obchodów rocznicowych w Dębowcu koło Cieszyna,

23 marca w warszawskiej filharmonii przygotowany zostanie okolicznościowy koncert,

W maju na warszawskim Ursynowie odbędzie się piknik Cichociemnych, w którym wezmą udział żołnierze „GROM-u”.

W czerwcu w Sochaczewie zaplanowano bieg imienia Cichociemnych.

Portal dzieje.pl.

Strona Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu