logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Światowy Kongres Bibliotekarzy

Światowy Kongres IFLA 2017 w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu
iflaschliblogoclear

IFLA Sekcja Bibliotek Szkolnych i Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu zorganizowała w ramach 83 Światowego Kongresu IFLA otwartą sesję naukową.

Warsztat miał na celu wdrożenie drugiej edycji standardów bibliotecznych (2nd edition of the School Library Guidelines).


Sesja składała się z 6 modułów:
1) Misja i cele bibliotek szkolnych
2) Prawne i finansowe podstawy działalności bibliotek szkolnych
3) Zasoby ludzkie w bibliotekach szkolnych
4) Tradycyjne i zdigitalizowane źródła informacji w bibliotekach szkolnych
5) Programy i formy działania bibliotek szkolnych
6) Ewaluacja pracy bibliotek szkolnych i ich PR

Konferencja odbyła się 18 sierpnia 2017 r., a 25 sierpnia w Bibliotece uczestnicy Kongresu zwiedzali naszą placówkę.

Fotorelacja z konferencji - 18.08.2017

Fotorelacja z wizyty - 25.08.2017

Strona internetowa konferencji satelickiej

Informacje o IFLA 2017

IFLA WLIC 2017 Wrocław: strona http://www.sbp.pl/ifla2017

Główne informacje o Kongresie znajdują się na stronie IFLA: 2017.ifla.org.

IFLA 2017 na Facebooku: https://www.facebook.com/IFLAWLIC2017/?ref=br_rs

IFLA 2017 we Wrocławiu

W roku 2017 polscy bibliotekarze mają wyjątkową okazję uczestniczenia w Polsce, we Wrocławiu w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions. IFLA zrzesza ponad 14 000 stowarzyszeń, bibliotek i innych instytucji działających na rzecz bibliotek z ponad 150 krajów świata. W dorocznych Kongresach IFLA bierze udział przeciętnie 3 000 osób z około 130 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty. Kongresy IFLA to Global Libraries Voice – przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących bibliotekarstwa, informacji naukowej, zarządzania wiedzą, prezentacja innowacyjnych projektów wytyczających przyszłość bibliotek, wymiana doświadczeń i opinii najwybitniejszych przedstawicieli światowego bibliotekarstwa.

Logo IFLA Wroclaw CMYK

Od chwili powstania tej organizacji – tj. od 1927 roku, Polska gościła kongresy IFLA dwukrotnie: w roku 1936 oraz w 1959. Trzecie spotkanie ze światowym bibliotekarstwem – Światowy Kongres IFLA 2017 oraz towarzyszące mu 83. Generalne Zgromadzenie członków IFLA, które odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 19-25 sierpnia 2017 r. pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo jest okazją do pokazania dorobku polskiego bibliotekarstwa.

Zachęcamy do licznego udziału w Kongresie pracowników polskich bibliotek i ośrodków informacji, a także pracowników naukowych w dziedzinach: bibliotekoznawstwo, informatologia i nauki pokrewne, studentów bibliotekoznawstwa i innych, którym bliskie są sprawy bibliotekarstwa.

Na kongresie bibliotekarze wymieniają się doświadczeniami, poglądami, ustalają wspólne stanowisko i harmonogram działań w najważniejszych dla środowiska sprawach. Współpracę nawiązują uczestniczące w kongresie instytucje i stowarzyszenia.

Źródło informacji

Artykuły w Internecie

IFLA 2017 - konkurs o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy - Biblioteki.org

Stypendia na Światowy Kongres Bibliotek i Informacji IFLA

Przyjadą bibliotekarze z całego świata

Kongres IFLA Wrocław 2017. Posiedzenie Komitetu Narodowego - Biblioteka Narodowa

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu