logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Konkurs "Kartka z pamiętnika - jeden dzień z powstania kościuszkowskiego"

Kartka 2 Rok Tadeusza Kościuszki jest okazją do pogłębienia wiedzy o jednym z większych zrywów niepodległościowych Polski w XVIII wieku. Praca konkursowa to efekt wiedzy, wyobraźni, talentu. Wystarczy opisać jeden dzień z powstania i zilustrować tę historię. 

Konkurs plastyczno-literacki Kartka z pamiętnika - jeden dzień z powstania kościuszkowskiego adresowany był do uczniów z terenu Dolnego Śląska:
- klas 4-6 szkoły podstawowej 
- gimnazjum

Organizatorem Konkursu był Wydział Edukacji i Nauki UMWD, a realizatorem Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

Laureaci i wyróżnienia

Laureaci konkursu

Szkoły podstawowe:
I miejsce  - Bruno Kożuch - Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Kiełczowie 
II miejsce - Emilia Wajdowicz - Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Szklarskiej Porębie  
III miejsce - Agata Gut - Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Kiełczowie 

Gimnazja:
I miejsce - nie przyznano
II miejsce - Pola Rudnicka  - Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy
III miejsce - Nadia Miłkowska - Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 
wyróżnienie - Wiktoria Śliwińska - Gimnazjum w Zespole Szkół w Kamiennej Górze 

Komisja Konkursowa wyróżniła także dwie prace pozakonkursowe nadesłane przez uczniów Społecznego Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego Amigo we Wrocławiu. Wyróżnienia otrzymali:
Krzysztof Warszawski
Maciej Woźniak 

Gala podsumowująca wraz z wręczeniem nagród i upominków ufundowanych przez Urząd Marszałkowski odbędzie się 29 maja br. o godz. 12.00 w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 8 a.

Serdecznie zapraszamy nagrodzonych i wyróżnionych uczniów wraz z opiekunami.

Konkurs

Terminy przebiegu konkursu:
- do 10 marca 2017 r. –  przedłużenie terminu przesłania deklaracji uczestnictwa w konkursie przez szkołę (Zał. 1),
do 10 kwietnia 2017 r. – nadesłanie wykonanych prac wraz z kartą informacyjną (Zał. 2),
do 25 kwietnia 2017 r. – ocena prac przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów.

Dokumenty:
Deklaracja zgłoszenia do konkursu (Załącznik 1)
Regulamin Konkursu
Karta informacyjna pracy konkursowej (Załącznik 2) 

Praca konkursowa

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy w formie wpisu do pamiętnika.
Treścią pracy jest napisanie tekstu w formie opisu (relacji) fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia z czasów powstania kościuszkowskiego wraz z ilustracją graficzną tego wydarzenia.
Wymagany format pracy (opis i ilustracja): A3.
Praca powinna być autorstwa uczestnika. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Dolnego Śląska. Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły.

2. Prosimy o deklarację udziału w konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu, którą należy dostarczyć do DBP w terminie do 28.02.2017 r.

3. Prace należy przesłać pocztą na adres Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, ul. S. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław z dopiskiem na kopercie “Konkurs Kartka z pamiętnika” do 10.04.2017 roku. Decyduje data wpływu do DBP, a nie data stempla pocztowego. Do pracy powinna być dołączona karta informacyjna pracy (Załącznik nr 2).

Literatura i ilustracje

Zestawienie literatury 
I
lustracje dostępne w domenie publicznej

kolaz1

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa