logo Wroclaw3

Kontrast:

 
 
            Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip
Kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Konkurs "Moje miejsce nad Odrą w obiektywie"

Na 40. Sesji Sejmiku 26 października 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry.

Nadrzędnym cMoje miejsce nad Odrą plakatelem ustanowienia Roku Rzeki Odry 2018 jest potrzeba uświadomienia społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem Województwa Dolnośląskiego nad Odrą i jej dopływami oraz promocja Odry jako ważnego elementu budowania potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego naszego regionu.

Popularność Odry i jej dorzecza daje się zauważyć we Wrocławiu już od dłuższego czasu. Nic zatem dziwnego, że nad rzeką dzieje się coraz więcej, a zarówno mieszkańcy, jak i władze stolicy Dolnego Śląska chcą rozwijać ten nurt i skupić tutejsze życie właśnie nad wodą. Aby móc wdrożyć planowane działania, na przyszły rok zapowiedziano większe dotacje na rozwój infrastruktury w pobliżu rzeki i modernizację samej Odry. W planach jest przebudowa jej otoczenia do IV klasy żeglowności, co wiąże się z możliwością przywrócenia międzynarodowego transportu rzecznego

źródło tekstu: Wrocław nad Odrą

 

Z tej okazji Wydział Nauki i Edukacji UMWD organizuje konkurs fotograficzny Moje miejsce nad Odrą w obiektywie i wraz z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu (realizatorem konkursu) zaprasza do wzięcia w nim udziału uczniów zainteresowanych fotografią, przyrodą, czy ochroną środowiska.

O konkursie

Konkurs adresowany jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych na Dolnym Śląsku, a przedmiotem konkursu jest dokumentowanie piękna przyrody, walorów wybranych obszarów i miejsc, których motywem przewodnim jest rzeka Odra wraz z dopływami.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu  
Załącznik 1 - Deklaracja udziału w konkursie

Załącznik 2 - Karta informacyjna pracy konkursowej 
Plakat

Cele konkursu

• Wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa natury, kultury i tradycji.
• Promocja postaw, wydarzeń i działań proekologicznych.
• Inspirowanie do wyrażania swoich uczuć w twórczości artystycznej.
• Promowanie prac uzdolnionych uczniów.
• Pobudzanie tożsamości i świadomości o małej ojczyźnie – Dolnym Śląsku.

Warunki przystąpienia do konkursu

• przesłanie deklaracji uczestnictwa uczniów szkoły w konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
• dostarczenie pracy konkursowej w postaci:
- wydrukowanego zdjęcia w formacie A4 wraz z podpisaną kartą pracy (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
- cyfrowej wersji zdjęcia w formacie jpg na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca konkursowa

Formą pracy jest fotografia wydrukowana w formacie A4. Prace są realizowane indywidualnie, a uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.

Do pracy powinna być dołączona Karta informacyjna pracy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) z następującymi informacjami:
• imię, nazwisko, wiek, nr telefonu i adres e-mail, nazwa placówki oświatowej, do której uczęszcza autor,
• krótki opis pracy – temat pracy, fotografowane miejsce, data zrobienia zdjęcia,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem podpisane przez pełnoletniego ucznia, a w przypadku nieletniego przez rodziców lub opiekunów prawnych,
• oświadczenie nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach, a zgłaszane fotografie muszą być własnością autorów.

Przebieg konkursu

Terminy przebiegu konkursu:
• 01.02.18 r. – ogłoszenie konkursu
przesyłanie przez szkoły/placówki deklaracji udziału w konkursie na adres Realizatora do końca trwania konkursu
• 20.04.18 r. – przesyłanie prac na adres Realizatora
• do 11.05.18 r. – ocena prac przez komisję konkursową
• maj/czerwiec - uroczysta gala (termin zostanie podany w późniejszym terminie)

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria - uczniowie oddziałów gimnazjalnych,
II kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Prace będzie oceniać Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Kryteria oceny pracy:
• poprawność merytoryczna (zgodność z tematem)
• estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia)
• ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)
3. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów ( w tym elektronika). Przewiduje się również możliwość przyznania wyróżnień w poszczególnych grupach wiekowych.

Zapisz