logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Konkurs "Moje miejsce nad Odrą w obiektywie"

Na 40. Sesji Sejmiku 26 października 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry.

Z tej okazji Wydział Nauki i Edukacji UMWD wraz z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu zorganizował konkurs fotograficzny Moje miejsce nad Odrą w obiektywie. Prace laureatów:

kolaż

Uroczysta gala z rozdaniem nagród, wyróżnień i podziękowań odbędzie się podczas obrad III Sejmiku Żeglugi Śródlądowej – Sejmik Odrzański we Wrocławiu.

Dodatkowa atrakcja  - po gali odbędzie się rejs katamaranami zasilanymi energią słoneczną!

Zapraszamy 6 czerwca 2018 r. o godz. 14.30 w Hotelu Wodnik ul. Na Grobli 28) we Wrocławiu.

Laureaci

14 maja br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego wybrano zwycięzców konkursu w obu kategoriach:

1. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych

Laureaci
I miejsce - Julia Malinowska - Salezjańska Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Św. Ominika Savio w Lubinie
II miejsce - Joanna Nabiałczyk - Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie
III miejsce - Anna Kowal - Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie

Wyróżnienia
Wiktoria Cejner - Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie

2. Uczniowie szkół ponadgimnazjanych

Laureaci
I miejsce - Tomasz Janus - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Liceum Ogólnokształcące nr IX we Wrocławiu
II miejsce - Nikola Józefiak  - Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu
III miejsce - Bartłomiej Muszyński - I Liceum Ogólnokształcące im. W Broniewskiego w Bolesławcu

Wyróżnienia
Oliwia Borowska - Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu
Gracja Gińczycka - Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu

O konkursie

Moje miejsce nad Odrą plakatNadrzędnym celem ustanowienia Roku Rzeki Odry 2018 jestpotrzeba uświadomienia społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem Województwa Dolnośląskiego nad Odrą i jej dopływami oraz promocja Odry jako ważnego elementu budowania potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego naszego regionu.

Popularność Odry i jej dorzecza daje się zauważyć we Wrocławiu już od dłuższego czasu. Nic zatem dziwnego, że nad rzeką dzieje się coraz więcej, a zarówno mieszkańcy, jak i władze stolicy Dolnego Śląska chcą rozwijać ten nurt i skupić tutejsze życie właśnie nad wodą. Aby móc wdrożyć planowane działania, na przyszły rok zapowiedziano większe dotacje na rozwój infrastruktury w pobliżu rzeki i modernizację samej Odry. W planach jest przebudowa jej otoczenia do IV klasy żeglowności, co wiąże się z możliwością przywrócenia międzynarodowego transportu rzecznego

źródło tekstu: Wrocław nad Odrą

 

Konkurs adresowany jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych na Dolnym Śląsku, a przedmiotem konkursu jest dokumentowanie piękna przyrody, walorów wybranych obszarów i miejsc, których motywem przewodnim jest rzeka Odra wraz z dopływami.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu  
Załącznik 1 - Deklaracja udziału w konkursie

Załącznik 2 - Karta informacyjna pracy konkursowej 
Plakat

Cele konkursu

• Wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa natury, kultury i tradycji.
• Promocja postaw, wydarzeń i działań proekologicznych.
• Inspirowanie do wyrażania swoich uczuć w twórczości artystycznej.
• Promowanie prac uzdolnionych uczniów.
• Pobudzanie tożsamości i świadomości o małej ojczyźnie – Dolnym Śląsku.

Warunki przystąpienia do konkursu

• przesłanie deklaracji uczestnictwa uczniów szkoły w konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
• dostarczenie pracy konkursowej w postaci:
- wydrukowanego zdjęcia w formacie A4 wraz z podpisaną kartą pracy (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
- cyfrowej wersji zdjęcia w formacie jpg na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca konkursowa

Formą pracy jest fotografia wydrukowana w formacie A4. Prace są realizowane indywidualnie, a uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.

Do pracy powinna być dołączona Karta informacyjna pracy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) z następującymi informacjami:
• imię, nazwisko, wiek, nr telefonu i adres e-mail, nazwa placówki oświatowej, do której uczęszcza autor,
• krótki opis pracy – temat pracy, fotografowane miejsce, data zrobienia zdjęcia,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem podpisane przez pełnoletniego ucznia, a w przypadku nieletniego przez rodziców lub opiekunów prawnych,
• oświadczenie nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach, a zgłaszane fotografie muszą być własnością autorów.

Przebieg konkursu

Terminy przebiegu konkursu:
• 01.02.2018 r. – ogłoszenie konkursu
przesyłanie przez szkoły/placówki deklaracji udziału w konkursie na adres Realizatora do końca trwania konkursu
• 20.04.2018 r. – przesyłanie prac na adres Realizatora
14.05.2018 r. – ocena prac przez komisję konkursową
06.06.2018 r. - uroczysta gala 

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria - uczniowie oddziałów gimnazjalnych,
II kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Prace będzie oceniać Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Kryteria oceny pracy:
• poprawność merytoryczna (zgodność z tematem)
• estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia)
• ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)
3. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów ( w tym elektronika). Przewiduje się również możliwość przyznania wyróżnień w poszczególnych grupach wiekowych.

Zapisz

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu