logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Konkurs „Z nurtem Odry przez Dolny Śląsk”

z nurtem odry 2

 

Na 40. Sesji Sejmiku 26 października 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry.

tej okazji Wydział Nauki i Edukacji UMWD wraz z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu zorganizował konkurs na przewodnik pt. Z nurtem Odry przez Dolny Śląsk.

 

 

 

Uroczysta gala z rozdaniem nagród, wyróżnień i podziękowań odbędzie się podczas obrad III Sejmiku Żeglugi Śródlądowej – Sejmik Odrzański we Wrocławiu.

Dodatkowa atrakcja  - po gali odbędzie się rejs katamaranami zasilanymi energią słoneczną!

Zapraszamy 6 czerwca 2018 r. o godz. 14.30 w Hotelu Wodnik ul. Na Grobli 28) we Wrocławiu.

Laureaci

14 maja br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego wybrano zwycięzców konkursu:

Laureaci

I miejsce - Gabriela Kuśmierczak - Szkoła Podstawowa nr 10 we Wrocławiu
II miejsce - Aleksandra Zimroz - Szkoła Podstawowa nr 63 we Wrocławiu
III miejsce - Aleksandra Lewińska - Szkoła Podstawowa nr 10 we Wrocławiu

Wyróżnienia
Maksymilian Frydrychowicz - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bolesławieckim

O konkursie

Nadrzędnym celem ustanowienia Roku Rzeki Odry 2018 jest potrzeba uświadomienia społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem Województwa Dolnośląskiego nad Odrą i jej dopływami oraz promocja Odry jako ważnego elementu budowania potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego naszego regionu.

Popularność Odry i jej dorzecza daje się zauważyć we Wrocławiu już od dłuższego czasu. Nic zatem dziwnego, że nad rzeką dzieje się coraz więcej, a zarówno mieszkańcy, jak i władze stolicy Dolnego Śląska chcą rozwijać ten nurt i skupić tutejsze życie właśnie nad wodą. Aby móc wdrożyć planowane działania, na przyszły rok zapowiedziano większe dotacje na rozwój infrastruktury w pobliżu rzeki i modernizację samej Odry. W planach jest przebudowa jej otoczenia do IV klasy żeglowności, co wiąże się z możliwością przywrócenia międzynarodowego transportu rzecznego

źródło tekstu: Wrocław nad Odrą

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych Dolnego Śląska, a przedmiotem konkursu jest prezentacja zagadnień związanych z ekosystemem rzeki Odry wraz z jej dopływami - walorów wybranych obszarów, cennych przyrodniczo miejsc, możliwości gospodarczych i atrakcji turystycznych.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu   
Załącznik 1 - Deklaracja udziału w konkursie

Załącznik 2 - Karta informacyjna pracy konkursowej 
Plakat

Cele konkursu

• Wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa natury, kultury i tradycji.
• Edukacja w zakresie umiejętności obserwacji natury, ukazanie przyrodniczych i gospodarczych funkcji rzeki.
• Nabycie umiejętności tworzenia materiałów informacyjnych i promocyjnych.
• Pobudzanie tożsamości i świadomości o małej ojczyźnie – Dolnym Śląsku.
• Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Warunki przystąpienia do konkursu

przesłanie deklaracji uczestnictwa uczniów szkoły w konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
• dostarczenie pracy konkursowej w postaci:
- wydrukowanego przewodnika (zgodnie z pkt. 3 §4) wraz z podpisaną kartą informacyjną pracy (Załącznik nr 2 do Regulaminu),
- cyfrowej wersji przewodnika w formacie pdf na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca konkursowa

Formą pracy konkursowej jest przewodnik na temat walorów Odry. Prace są realizowane indywidualnie, a uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę. Przewodnik ma być prezentacją zagadnień związanych z ekosystemem rzeki Odry wraz z jej dopływami - walorów wybranych obszarów, cennych przyrodniczo miejsc, możliwości gospodarczych i atrakcji turystycznych. Przykładowe zagadnienia do wykorzystania: historia Odry, ekologia, turystyka, gospodarka, natura.

Objętość pracy: strona tytułowa + od 6 do 10 stron formatu A4 zawierających tekst i ilustracje:
- tekst pisany czcionką Times News Roman, 12 pkt., odstęp pomiędzy wierszami - 1,5
- ilustracje – dostosowane do objętości pracy, własne lub pobrane z domeny publicznej (konieczne podanie źródła).

Do pracy powinna być dołączona Karta informacyjna pracy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) z następującymi informacjami:
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.

Przebieg konkursu

Terminy przebiegu konkursu:
• 01.02.18 r. – ogłoszenie konkursu
przesyłanie przez szkoły/placówki deklaracji udziału w konkursie na adres Realizatora do końca trwania konkursu
• 20.04.18 r. – przesyłanie prac na adres Realizatora
14.05.2018 r. – ocena prac przez komisję konkursową
06.06.2018 r. - uroczysta gala 

Rozstrzygnięcie Konkursu

1.  Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Kryteria oceny pracy:
• poprawność merytoryczna (zgodność z tematem)
• kompozycja i estetyka
• ujęcie tematu - ciekawe, nietypowe przedstawienie zagadnienia

2. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów ( w tym elektronika). Przewiduje się również możliwość przyznania wyróżnień w poszczególnych grupach wiekowych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu