logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Dolnośląski Rok Rzeki Odry

26 października 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry.
odra

Rok Rzeki Odry to również pomysł na zwrócenie uwagi mieszkańców na trwające przygotowania resortu żeglugi śródlądowej w Rządzie RP do realizacji szerokiego planu inwestycyjnego, który do roku 2030 ma przywrócić funkcję transportową rzece Odrze.

Podczas spotkania, Komisji Sejmików Województw, w którym uczestniczyli uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, środowisk naukowych i biznesowych, a także zainteresowanych stowarzyszeń. Omówiono tematy ważne dla samorządów województw, takie jak poprawa czystości wody w Odrze w ostatnich latach, turystyka wodna i bezpieczeństwo  regionów w obliczu powodzi i suszy, jak również zagadnienia techniczne dotyczące modernizacji drogi wodnej Odry.

Tematy te będą rozwijane w toku dalszej współpracy województw, zwłaszcza podczas planowanego na czerwiec przyszłego roku we Wrocławiu Sejmiku Odrzańskiego, który stanowiłby kontynuację sejmików żeglugi śródlądowej, które odbyły się w ubiegłych latach.

Nadrzędnym celem ustanowienia Dolnośląskiego Roku Rzeki Odry 2018 jest potrzeba uświadomienia społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem województwa dolnośląskiego nad Odrą i jej dopływami, a szczególnie  zwrócenie uwagi mieszkańców na trwające przygotowania resortu żeglugi śródlądowej w Rządzie RP do realizacji szerokiego planu inwestycyjnego, który do roku 2030 ma przywrócić funkcję transportową rzece Odrze. Funkcja ta musi współgrać z realizacją inwestycji przeciwpowodziowych, prowadzonych na Odrze i jej dopływach, na które kładziemy wielki nacisk w związku z 20 rocznicą wielkiej powodzi z 1997 r.

Transportowe wykorzystanie Odrzańskiej Drogi Wodnej pozwoli na poprawę spójności terytorialnej naszego województwa i całej Polski Zachodniej, stanowiąc tanie i ekologiczne uzupełnienie oferty innych rodzajów transportu towarowego, zwłaszcza towarów masowych, wielkogabarytowych. Aspekty te są istotne z racji konieczności przywrócenia w przestrzeni społeczno-gospodarczej i świadomości społeczeństwa Dolnego Śląska, Polski Zachodniej i całego kraju funkcji transportowej rzeki Odry jako integralnej części europejskiego korytarza transportowego.

zdjęcie - domena pubiczna, źródło tekstu

InformacjeOdra
- Wikipedia

Wrocław nad Odrą - oficjalny serwis miejski

Dolnośląski Rok Rzeki Odry 2018 - Facebook

Ciekawostki na temat Ordy - Odra-Film

Odrzanie -  czyli z rzeką po sąsiedzku

Odra Centrum – informacje - Fundacja ONWATER.PL

Odra na starych fotografiach - Foto.polska.eu

Odrarium - ZOO Wrocław 


Przewodniki

Wrocław znad Odry jeszcze piękniejszy. Przewodnik turystyczno – spacerowy kajakiem po zabytkowym fragmencie wrocławskiego węzła wodnego Bohdan Krakowski

Spacery Szkakiem Odry - Przewodnik po Wrocławiu

Szlak Odry - przewodnik rowerowy Urząd Miejski Wrocławia

Audycje radiowe

"Odra - temat rzeka" (REPORTAŻ) - Radio Wrocław

 "Cicha woda" - reportaż Magdy Skawińskiej - Polskie.Radio.pl

 "ODRA: Rzeka pokoju (DŹWIĘKOWA HISTORIA)" - Radio Wrocław

 

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa