logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Dolnośląski Rok Rzeki Odry

26 października 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry.
odra

Rok Rzeki Odry to również pomysł na zwrócenie uwagi mieszkańców na trwające przygotowania resortu żeglugi śródlądowej w Rządzie RP do realizacji szerokiego planu inwestycyjnego, który do roku 2030 ma przywrócić funkcję transportową rzece Odrze.

Podczas spotkania, Komisji Sejmików Województw, w którym uczestniczyli uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, środowisk naukowych i biznesowych, a także zainteresowanych stowarzyszeń. Omówiono tematy ważne dla samorządów województw, takie jak poprawa czystości wody w Odrze w ostatnich latach, turystyka wodna i bezpieczeństwo  regionów w obliczu powodzi i suszy, jak również zagadnienia techniczne dotyczące modernizacji drogi wodnej Odry.

Tematy te będą rozwijane w toku dalszej współpracy województw, zwłaszcza podczas planowanego na czerwiec przyszłego roku we Wrocławiu Sejmiku Odrzańskiego, który stanowiłby kontynuację sejmików żeglugi śródlądowej, które odbyły się w ubiegłych latach.

Nadrzędnym celem ustanowienia Dolnośląskiego Roku Rzeki Odry 2018 jest potrzeba uświadomienia społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem województwa dolnośląskiego nad Odrą i jej dopływami, a szczególnie  zwrócenie uwagi mieszkańców na trwające przygotowania resortu żeglugi śródlądowej w Rządzie RP do realizacji szerokiego planu inwestycyjnego, który do roku 2030 ma przywrócić funkcję transportową rzece Odrze. Funkcja ta musi współgrać z realizacją inwestycji przeciwpowodziowych, prowadzonych na Odrze i jej dopływach, na które kładziemy wielki nacisk w związku z 20 rocznicą wielkiej powodzi z 1997 r.

Transportowe wykorzystanie Odrzańskiej Drogi Wodnej pozwoli na poprawę spójności terytorialnej naszego województwa i całej Polski Zachodniej, stanowiąc tanie i ekologiczne uzupełnienie oferty innych rodzajów transportu towarowego, zwłaszcza towarów masowych, wielkogabarytowych. Aspekty te są istotne z racji konieczności przywrócenia w przestrzeni społeczno-gospodarczej i świadomości społeczeństwa Dolnego Śląska, Polski Zachodniej i całego kraju funkcji transportowej rzeki Odry jako integralnej części europejskiego korytarza transportowego.

zdjęcie - domena pubiczna, źródło tekstu

InformacjeOdra
- Wikipedia

Wrocław nad Odrą - oficjalny serwis miejski

Dolnośląski Rok Rzeki Odry 2018 - Facebook

Ciekawostki na temat Ordy - Odra-Film

Odrzanie -  czyli z rzeką po sąsiedzku

Odra Centrum – informacje - Fundacja ONWATER.PL

Odra na starych fotografiach - Foto.polska.eu

Odrarium - ZOO Wrocław 


Przewodniki

Wrocław znad Odry jeszcze piękniejszy. Przewodnik turystyczno – spacerowy kajakiem po zabytkowym fragmencie wrocławskiego węzła wodnego Bohdan Krakowski

Spacery Szkakiem Odry - Przewodnik po Wrocławiu

Szlak Odry - przewodnik rowerowy Urząd Miejski Wrocławia

Audycje radiowe

"Odra - temat rzeka" (REPORTAŻ) - Radio Wrocław

 "Cicha woda" - reportaż Magdy Skawińskiej - Polskie.Radio.pl

 "ODRA: Rzeka pokoju (DŹWIĘKOWA HISTORIA)" - Radio Wrocław

 

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa