logo Wroclaw3

Kontrast:

 
 
            Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip
Kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Konkurs "Dolny Śląsk - patriotyzm lokalnie malowany"

Osadnicy 2018 plakat

Jak co roku w maju obchodzimy Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Zachodnich. Z tej okazji Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego organizuje konkurs pt. Dolny Śląsk - patriotyzm lokalnie malowany. Realizatorem konkursu jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu wraz z filiami. Głównym zamierzeniem imprezy jest pogłębienie wiedzy o Dolnym Śląsku, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i rozumienia patriotyzmu w swoich "małych ojczyznach" (regionie, mieście) oraz budowanie i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w kontekście dziedzictwa kulturowego regionu.

REGULAMIN konkursu - do pobrania TUTAJ

Wzór Karty informacyjnej pracy do pobrania:
- w formacie WORD
- w formacie PDF

Plakat do pobrania TUTAJ

Szczegóły w Regulaminie konkursu oraz poniżej.

Adresaci konkursu

Nasz konkurs kierujemy do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Dolnego Śląska.
Proponowane kategorie i zadania
:

- wychowanków przedszkoli zapraszamy do wykonania okolicznościowego plakatu,
- uczniów klas 1-4 szkół podstawowych prosimy o zaprojektowanie pocztówki nawiązującej do tematu, 
- uczniów klas 5-7 szkół podstawowych zachęcamy do napisania listu o życiu osadników na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej.

Cele konkursu

• Wzmacnianie zrozumienia wartości dziedzictwa historii.
• Pobudzanie tożsamości i świadomości o małej ojczyźnie – Dolnym Śląsku.
• Kształtowanie emocjonalnego stosunku i przywiązania do rodzinnej miejscowości.
• Rozwijanie pomysłowości i kreatywności.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
• Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Prace konkursowe

wychowankowie przedszkoli - zadaniem jest stworzenie plakatu:
- praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko,
- tematem pracy jest szeroko pojęty Dolny Śląsk - nasza mała ojczyzna, jej historia, pomniki czy obiekty historyczne oraz symbole,
- praca powinna być wykonana dowolną techniką płaską, bez materiałów sypkich, w formacie A3.
uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej – zadaniem jest zaprojektowanie pocztówki okolicznościowej:
- praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko,
- praca powinna zawierać elementy związane z obchodami Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Zachodnich (szeroko rozumiana wizualizacja Dolnego Śląska, np. zniszczenia wojenne, zabytki, znane osoby, obiekty przemysłowe lub kulturalne, strefa mieszkańca itp. oraz napis okolicznościowy związany z przedmiotem konkursu),
- praca może być wykonana wybraną techniką: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż w formacie A5.
uczniowie klas 5-7 szkoły podstawowej – zadaniem jest napisanie odręcznie listu:
- praca powinna być samodzielna,
- przedmiotem pracy jest opowiedzenie w interesujący, twórczy i oryginalny sposób o Dolnym Śląsku w czasach po II wojnie światowej,
- list ma być skierowany do rówieśników - może, ale nie musi mieć konkretnego adresata – osobę, szkołę lub instytucję,
- praca konkursowa musi być napisana na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp., prosimy nie dołączać ilustracji) i mieć formę listu w kopercie.

Przebieg konkursu

Terminy przebiegu konkursu:
• 16.04.2018r. – ogłoszenie konkursu,
• 30.04.2018 r. – przesyłanie prac na adres Realizatora,
• 04.05.2018 r. – ocena prac przez komisję konkursową,
• 11.05.2018 r. - uroczysta gala na Zamku Piastowskim w Legnicy

Więcej informacji

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
• dostarczenie pracy konkursowej w formie opisanej w § 4 Regulaminu
- przedszkola – plakat
- szkoła podstawowa, klasy 1-4 – pocztówka
- szkoła podstawowa, klasy 5-7 - list
• karty informacyjnej pracy (Załącznik do Regulaminu)

Prace będzie oceniać Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Kryteria oceny pracy:
• poprawność merytoryczna (zgodność z tematem)
• estetyka i kompozycja
• ujęcie tematu (ciekawe, oryginalne)