logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Konkurs "Dolny Śląsk - patriotyzm lokalnie malowany"

Jak co roku w maju obchodzimy Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Zachodnich. Z tej okazji Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zorganizował konkurs pt. Dolny Śląsk - patriotyzm lokalnie malowany. Realizator konkursu - Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu wraz z filiami. Głównym zamierzeniem imprezy było pogłębienie wiedzy o Dolnym Śląsku, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i rozumienia patriotyzmu w swoich "małych ojczyznach" (regionie, mieście) oraz budowanie i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w kontekście dziedzictwa kulturowego regionu.

Osadnicy 2018 etykieta1

Uroczysta gala z rozdaniem nagród, wyróżnień i podziękowań odbędzie się 11.05.2018 r. na Zamku Piastowskim w Legnicy, godz. 10.00-14.00 podczas obrad konferencji Wojskowi Pionierzy Osadnictwa

Szczegółowy program konferencji

Laureaci

4 maja br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego wybrano zwycięzców konkursu we wszystkich kategoriach:

1. Plakat okolicznościowy wykonany przez wychowanków przedszkoli:

Laureaci
I miejsce - Emil Kowal - Przedszkole Niepubliczne "Akademia Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim
II miejsce - Fabian Pomiankiewicz - Miejskie Przedszkole nr 1 w Oławie
III miejsce - Marcelina Kleiber - Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze, oddział w Starej Górze

Wyróżnienia
- Marcelina Janiak - Miejskie Przedszkole nr 1 w Oławie
- Oliwia Ora - Przedszkole przy ZSP w Pisarzowicach
- Emilia Kozłowska - Miejskie Przedszkole nr 3 w Legnicy

2. Projekt pocztówki nawiązującej do tematu wykonany przez uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej:

Laureaci
I miejsce - Paweł Bielecki - Zespół Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu
II miejsce - Mirosław Jankowicz  - Zespół Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu
III miejsce - Martyna Kuriata - Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Świdnickiego nr 5 w Strzelinie

Wyróżnienia
- Aleksandra Korta - Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu
- Krzysztof Fedorków - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu
- Gabi Seidel - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej

3. List o życiu osadników na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej napisany odręcznie przez uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej

Laureaci
I miejsce - Oliwia Bryś - Szkoła Podstawowa nr 64 im. Wł. Broniewskiego we Wrocławiu
II miejsce - Maja Jas - Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Świdnickiego nr 5 w Strzelinie
III miejsce - Oliwia Ostrycharz - Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

Wyróżnienia
- Maja Romulska - Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
- Hanna Ciuruś - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

Adresaci konkursu

Nasz konkurs kierujemy do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Dolnego Śląska.
Proponowane kategorie i zadania
:

- wychowanków przedszkoli zapraszamy do wykonania okolicznościowego plakatu,
- uczniów klas 1-4 szkół podstawowych prosimy o zaprojektowanie pocztówki nawiązującej do tematu, 
- uczniów klas 5-7 szkół podstawowych zachęcamy do napisania listu o życiu osadników na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej.

Cele konkursu

• Wzmacnianie zrozumienia wartości dziedzictwa historii.
• Pobudzanie tożsamości i świadomości o małej ojczyźnie – Dolnym Śląsku.
• Kształtowanie emocjonalnego stosunku i przywiązania do rodzinnej miejscowości.
• Rozwijanie pomysłowości i kreatywności.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
• Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Prace konkursowe

wychowankowie przedszkoli - zadaniem jest stworzenie plakatu:
- praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko,
- tematem pracy jest szeroko pojęty Dolny Śląsk - nasza mała ojczyzna, jej historia, pomniki czy obiekty historyczne oraz symbole,
- praca powinna być wykonana dowolną techniką płaską, bez materiałów sypkich, w formacie A3.
uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej – zadaniem jest zaprojektowanie pocztówki okolicznościowej:
- praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko,
- praca powinna zawierać elementy związane z obchodami Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Zachodnich (szeroko rozumiana wizualizacja Dolnego Śląska, np. zniszczenia wojenne, zabytki, znane osoby, obiekty przemysłowe lub kulturalne, strefa mieszkańca itp. oraz napis okolicznościowy związany z przedmiotem konkursu),
- praca może być wykonana wybraną techniką: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż w formacie A5.
uczniowie klas 5-7 szkoły podstawowej – zadaniem jest napisanie odręcznie listu:
- praca powinna być samodzielna,
- przedmiotem pracy jest opowiedzenie w interesujący, twórczy i oryginalny sposób o Dolnym Śląsku w czasach po II wojnie światowej,
- list ma być skierowany do rówieśników - może, ale nie musi mieć konkretnego adresata – osobę, szkołę lub instytucję,
- praca konkursowa musi być napisana na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp., prosimy nie dołączać ilustracji) i mieć formę listu w kopercie.

Przebieg konkursu

Terminy przebiegu konkursu:
• 16.04.2018r. – ogłoszenie konkursu,
• 30.04.2018 r. – przesyłanie prac na adres Realizatora,
• 04.05.2018 r. – ocena prac przez komisję konkursową,
• 11.05.2018 r. - uroczysta gala na Zamku Piastowskim w Legnicy, godz. 10.00-14.00

Więcej informacji

REGULAMIN konkursu - do pobrania TUTAJ

Wzór Karty informacyjnej pracy do pobrania:
- w formacie WORD
- w formacie PDF

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
• dostarczenie pracy konkursowej w formie opisanej w § 4 Regulaminu
- przedszkola – plakat
- szkoła podstawowa, klasy 1-4 – pocztówka
- szkoła podstawowa, klasy 5-7 - list
• karty informacyjnej pracy (Załącznik do Regulaminu)

Prace będzie oceniać Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Kryteria oceny pracy:
• poprawność merytoryczna (zgodność z tematem)
• estetyka i kompozycja
• ujęcie tematu (ciekawe, oryginalne)

 

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa