logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

X Konferencja naukowa - Nowe zmiany a kondycja bibliotek

plakat

30 listopada 2018 roku zapraszamy na X Konferencję Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich pt.: Nowe zmiany a kondycja bibliotek, która odbędzie się w Dolnosląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu.

Funkcjonujemy w świecie będącym odzwierciedleniem rozwoju nowych technologii oraz wciąż ewaluującymi potrzebami społeczeństwa informacyjnego. Wiele zmian obserwujemy też w działalności bibliotek. Dotyczą one procesów bibliotecznych, struktury oraz kadry bibliotecznej. Obserwujemy centralizację niektórych bibliotek, co wiąże się z likwidacją ich części lub reorganizacją. Pojawiły się nowe systemy organizacji i metod pracy, zmieniają się trendy we współpracy międzybibliotecznej, wprowadza się nowe zasady katalogowania. Coraz częściej wykorzystywane są zasoby elektroniczne przy zauważalnym malejącym zainteresowaniu zbiorami tradycyjnymi. W najbliższym czasie wpływ na działalność bibliotek będą też miały nowe przepisy prawne tj.: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, Kodeks pracy oraz Ustawa o szkolnictwie wyższym.

Informacje o konferencji ze strony KBW


Konferencja jest nieodpłatna. Zgłoszenie na X konferencję pt.: Nowe zmiany a kondycja bibliotek

Program X Konferencji

900

Powitanie uczestników, prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz

910

Jędrzej Leśniewski, Centrum Wiedzy Politechniki Wrocławskiej
Ustawa 2.0 - ostatnia szansa dla bibliotek akademickich

925

Urszula Ganakowska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Ewolucja sieci bibliotecznej Uniwersytetu Szczecińskiego w przededniu zmian w polskim szkolnictwie wyższym

 940

Dawid Kościewicz, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rola bibliotekarzy akademickich w podnoszeniu kompetencji informacyjnych pracowników naukowych uczelni wyższej w kontekście zmian legislacyjnych w polskim szkolnictwie wyższym

955

Katarzyna Žák-Caplot, Biblioteka Muzeum Warszawy
Biblioteka muzealna OdNowa, czyli między drugim a trzecim miejscem

1010

Małgorzata Klauze, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Nowe technologie, nowe oczekiwania czytelnicze. Uwagi na temat zalet i wad wynikających ze zmian w organizacji pracy na przykładzie działalności Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

1025

Marek Piotr Urbański, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach
RODO w otoczeniu biblioteki

1040

Magdalena Karciarz, Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Trener umiejętności informacyjnych, kustosz zasobów naukowych, doktor nauk humanistycznych czyli wizytówka bibliotekarza

1055

Agnieszka Łękawa, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Zmiany związane z zarządzaniem biblioteką cyfrową i aktualizacją systemu dLibra na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1110

Przerwa na kawę

1145

Dyskusja panelowa na temat zmian w bibliotekach będących konsekwencją nowych ustaw i rozporządzeń

Prelegenci: dyrektorzy bibliotek i dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Moderator: prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa