logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Powstania śląskie

I powstanie śląskie kompania powstańców w Bobrku Jan Trzęsiok

Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego - głosi przyjęta w piątek przez Sejm uchwała ustanawiająca rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. Wyrażano w niej wdzięczność za „wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość RP”.

W uchwale podkreślono, że Powstania Śląskie są niezwykle ważnymi wydarzeniami w historii Śląska i historii Polski. "Trzy Powstania Śląskie z lat 1919, 1920, 1921 niosą przesłanie dla przyszłych pokoleń. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Górnego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością. Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką administrację polityki germanizacyjnej polskość przetrwała" - napisano. -"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego i ustanawia rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich"

Historia

Mieczysław Wrzosek, Działania bojowe trzeciego powstania śląskiego 3 maja – 5 czerwca 1921 r.  - Studia Podlaskie

Powstania śląskie - Edukacja Regionalna Województwo Śląskie

Mariusz Czapla, Działania dywersyjne polskich oddziałów specjalnych podczas III powstania śląskiego - Nowa Historia

 Sytuacja społeczno – polityczna na Górnym Śląsku przed wybuchem Powstań Śląskich - Muzeum Powstań Śląskich

Scenariusze zajęć

Śląsk – droga do Niepodległej - Muzeum Powstań Śląskich

Górny Śląsk na zakręcie historii. Konspekty zajęć dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Powstanie ślaskie - Poznaj historię

Scenariusz lekcji na temat III powstania śląskiego - Profesor.pl

Powstania śląskie i plebiscyt - Test wiedzy

 

 

Opracowała: A. Dyrek

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu