logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Konkurs - Portret naszego Papieża Jana Pawła II

16 października, w 41. rocznicę pontyfikatu Papieża Jana Pawła II odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyodrębniła laureatów konkursu.

Uroczyste zakończenie Konkursu

Zapraszamy laureatów wraz z opiekunami oraz rodzicami na uroczystą galę podsumowującą konkurs, która odbędzie się 15 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu.

Ramowy program uroczystości

11.00-11.05 – powitanie

11.05-11.15 – wystąpienie Marcina Krzyżanowskiego, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego

11.15-11.35 – Papież pielgrzym, poeta, polski romantyk – spotkania literackie z Janem Pawłem II,  Ewa Bochynek, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

11.35-11.55 – wręczenie nagród i wyróżnień

11.55-12.20 – Śladami podróży apostolskich Jana Pawła II do krainy Nieposkromionych Lwów, ks. Piotr Sierzchuła, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

12.20 - 12.40 – Zwiedzanie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

 

Laureaci 

Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych - mapa wybranej pielgrzymki papieskiej

Nagrody:

1 miejsce – Dawid Jurek – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie

2 miejsce – Laura Tarkowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach

3 miejsce – Pola Niżańska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 we Wrocławiu

Wyróżnienia:

Maja Żak – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym

Amelia Marciniak – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

Kalina Cieślak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce

 

Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych - ilustracja wybranej pielgrzymki papieskiej

Nagrody:

1 miejsce – Ewa Tas – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

2 miejsce – Michał Lesiński – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim

3 miejsce – Maria Ścigajło – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Przedszkolnymi w Strzegomiu

Wyróżnienia:

Aurelia Rachwalska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach

Maria Ostrowska – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim

Helena Rybka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Przedszkolnymi w Strzegomiu

 

Plakat konkurs Papiez

Podczas drugiego dnia 82. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2020 r. Uhonorowany został m.in. św. Jan Paweł II.

Izba uczciła pamięć Jana Pawła II. W uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II zwrócono uwagę, że zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W tekście przypomniano, że w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem ˝Solidarności˝, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” - napisano w dokumencie. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu. „Życiową misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach. Nazywany „papieżem pielgrzymem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do każdego zakątka świata. W swoich homiliach otwarcie krytykował kapitalistyczny wyzysk człowieka przez człowieka, apelował o pokój i braterstwo” - głosi tekst uchwały.

 
 
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Informacje o konkursie

Organizatorem konkursu jest Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a Realizatorem Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa dolnośląskiego.
Adresatami są uczniowie klas:
• klas 1-3 szkół podstawowych,
• klas 4-6 szkół podstawowych.

Dokumenty:
Regulamin
Deklaracja uczestnictwa - załącznik nr 1
Karta informacyjna pracy - załącznik nr 2

Dodatkowo prosimy Rodziców o wypełnienie Oświadczenia (tutaj do pobrania) jako wyrażenie zgody na Jego udział w konkursie.

Klauzula informacyjna 

Cele konkursu

• pielęgnowanie wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II wśród dzieci i młodzieży;
• popularyzacja twórczości Jana Pawła II;
• odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei;
• rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży;
• rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
• kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

Praca konkursowa

Dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji papieskiej pielgrzymki.
2. Formą jest odręczna praca plastyczna wykonana dowolną techniką na papierze w formacie A3.

Dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie mapy wybranej papieskiej pielgrzymki.
2. Formą jest odręczna praca plastyczna wykonana dowolną techniką na papierze w formacie A3.

Uczestnicy konkursu przesyłają pracę z wypełnioną kartą informacyjną pracy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) pocztą lub dostarczają indywidualnie do Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Stanisława Worcella 25-27, 50-448 Wrocław. Konieczny zapis na kopercie: Konkurs „Portret naszego Papieża Jana Pawła II” – praca plastyczna - klasa ... (decyduje data dostarczenia pracy a nie jej nadania).

Terminy

• 9.09.2019 r. – ogłoszenie konkursu
• 18.09.2019 r. – przesyłanie przez szkoły/placówki deklaracji udziału w konkursie na adres Realizatora (Załącznik nr 1) -  
• do 11.10.2019 r. – przesyłanie prac na adres Realizatora - liczy data dotarcia prac (nie stempla pocztowego)
• do 18.10.2019 r. – ocena prac przez Komisję Konkursową
• październik 2019 r. - uroczysta gala (termin zostanie podany w późniejszym terminie)

Kontakt

Pytania na temat konkursu proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby do kontaktu:
Beata Malentowicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 71 3772819
Alina Dyrek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 71 3772826

Pielgrzymki papieskie

Podróże Apostolskie Jana Pawła II są jednym z najważniejszych wyróżników Jego pontyfikatu. W całej historii Kościoła nie zdarzyły się tak liczne pielgrzymki papieża. Tę długowieczną tradycję braku podejmowania przez papieży podróży apostolskich, przerwał dopiero Jan XXIII (28 X 1958 – 3 VI 1963), który udał się do Loreto, a także do Asyżu z okazji jubileuszu 750–lecia zakonu franciszkańskiego. Przełom jednak przyniósł papież Paweł VI, który odbył 9 zagranicznych podróży m.in. do Izraela, Jerozolimy, Kolumbii, Ugandy, Australii, Portugali, Turcji, Szwajcarii a także do Iranu, Pakistanu, Filipin, Indonezji, Hongkongu, Sri Lanki. Ogromna jednak zmiana nastąpiła podczas pontyfikatu Jana Pawła II, który według oficjalnych danych odbył 104 zagraniczne pielgrzymki oraz ok. 145 podróży na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu nawiedził ponad 300 rzymskich parafii.

Podczas podróży zagranicznych Jan Paweł II odwiedził 130 krajów i ok. 900 miejscowości. Niektóre kraje odwiedził kilkakrotnie m. in. Polskę, Francję, USA, Meksyk, Hiszpanię, czy Portugalię. Łączna długość pielgrzymkowych dróg Jana Pawła II wynosi ok. 1 mln 700 tys. km Długość ta odpowiada trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem, czy prawie 30-krotnemu obiegnięciu Ziemi wokół równika. Poza Watykanem Jan Paweł II spędził w sumie ponad dwa lata swego 25-letniego pontyfikatu.

Pierwszą zagraniczną pielgrzymką Jana Pawła II była podróż na Dominikanę, do Meksyku i na Bahama w styczniu 1979 r. Ostatnią zaś pielgrzymka do Lourdes 15 – 16 VIII 2004 r.

Większość swoich apostolskich podróży, pielgrzymek wiary, rozpoczynał od słów: „Przybywam jako Papież – Pielgrzym”. Każda pielgrzymka Jana Pawła II oprócz szczególnych motywów, na przykład takich jak jubileuszowe obchody, beatyfikacje, kanonizacje, czy Światowe Dni Młodzieży, zawsze miała na celu spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego oraz umocnienie braci w wierze.

Kulminacyjnym momentem wszystkich pielgrzymek była Msza św., na zakończenie której Jan Paweł II zawierzał dany naród Matce Bożej. Niemalże stałym elementem podróży były spotkania ekumeniczne, a także spotkania z młodzieżą.

Opis piegrzymek Papieża jest dostępny na stronie Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"

Powyższe opracowanie pielgrzymek - mgr lic. Katarzyna Wilczek na podstawie (opublikownae na stronie Centrum Jana Pawła II): 
- „Leksykonu pielgrzymek Jana Pawła II” pod. red. A. Jackowskiego, I. Sołjan, Kraków 2006 oraz poszczególnych numerów polskiego wydania L’Osservatore Romano. 
- Pielgrzymki do Polski - „Ojciec wśród nas. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 1979 – 2002”, pod. red. G. Polaka, B. Łozińskiego, Częstochowa 2002

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu