logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Rok hetmana Stanisława Żółkiewskiego

800px Stanisław Żółkiewski 11

 Wśród postaci wpisanych w poczet najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego wyróżnia się postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego - głosi przyjęta przez Sejm uchwała ws. ustanowienia roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

W opublikowanej uchwale wspomniano, że Stanisław Żółkiewski herbu Lubicz urodził się w 1547 roku w Turynce pod Lwowem w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec w późniejszym okresie objął funkcję wojewody ruskiego. W uchwale przypomniano zasługi wojenne hetmana  - "Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom" 

Podkreślono, że Żołkiewski "pełnił szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: był sekretarzem królewskim, hetmanem polnym koronnym, kasztelanem lwowskim, wojewodą kijowskim, a w końcu hetmanem wielkim koronnym i kanclerzem wielkim koronnym".

Hetman Żółkiewski w 1609 roku stanął na czele wojsk polskich w kolejnej wojnie polsko-rosyjskiej i rozpoczął oblężenie Smoleńska - "4 lipca 1610 roku, mając do dyspozycji tylko około 3 tysięcy jazdy, przede wszystkim husarii, pod Kłuszynem pokonał ponad 30-tysięczną armię połączonych wojsk rosyjskich i szwedzkich". 28 sierpnia, po zwycięskim wkroczeniu do Moskwy, podpisał układ z bojarami rosyjskimi, na mocy którego polski królewicz Władysław został ogłoszony carem Rosji. "Niestety król Zygmunt III Waza nie uznał tego porozumienia" - dodano.

Uchwała przypomina, że Żółkiewski 29 października 1611 roku sprowadził do Warszawy zdetronizowanego cara Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci, którzy złożyli hołd królowi polskiemu, tzw. Hołd ruski.

 

Artykuły

Stanisław Żółkiewski, hetman prawdziwie wielki. Tomasz Stańczyk. SuperHistoria.pl

Hetman Stanisław Żółkiewski. Jakub Pokojski.  Historia.org

Hetman męczennik? Stanisław Żółkiewski i śmierć pod Cecorą. Roman Sidorski. Histmag

Stanisław Żółkiewski – hetman i żołnierz do końca. Krzysztof Szymański. Kurier Galicyjski.

Stanisław Żółkiewski z Żółkwi h. Lubicz. Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl).

Moskiewskie piekło. Jerzy Czajewski. Focus.pl

Szarża, która zmieniła historię. Radosław Sikora. Focus.pl

Hetman Stanisław Żółkiewski – zdobywca Kremla. Stanisław S. Nicieja.

Historiografia i literatura dawna o tryumfie Stanisława Żółkiewskiego i hołdzie Szujskich w roku 1611. Dariusz Chemperek

„Akt sławny, wielki i nigdy w Polszcze niewidziany...”Warszawski triumf Stanisława Żółkiewskiego (1611)  na tle uroczystości z 1583 roku. Justyna Gałuszka

Audycje radiowe

Stanisław Żółkiewski – wódz w wielu wojnach. Polskie Radio

Klęska hetmana Żółkiewskiego pod Cecorą. Polskie Radio.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu