logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Rok Romana Ingardena

Roman Ingarden 1937Roman Witold Ingarden (ur. 5 lutego 1893 w Krakowie, zm. 14 czerwca 1970 tamże) – polski filozof, profesor Uniwersytetu Lwowskiego (1925 –1944), po wojnie profesor toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945 –1946) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1946 –1950 i 1956 –1963).

Patronem 2020 został również Roman Ingarden - jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów. Obejmowały one szeroki zakres tematyczny. Od filozofii literatury, przez estetykę, teorię poznania, po ontologię. W 2020 r. przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. „Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkompromisowość intelektualna. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 r. za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiany prawa do wykładania na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikowania prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta. Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła czy Józef Tischner” – napisano w dokumencie.

Życiorys

Roman Witold Ingarden - biogram - Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena

Roman Witold Ingarden - Culture.pl

Roman Witold Ingarden, największy polski fenomenolog - Porta Polonica

Publikacje

Bibliografia - prace Romana Ingardena - Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena

Wybrane ważniejsze dzieła Romana Ingardena:

 • Intuition und Intellekt bei Henri Bergson. Darstellung und Versuch einer Kritik, Halle: Buchdruckerei des Waisenhauses 1921
 • Über die Stellung der Erkenntnistheorie im System der Philosophie, Halle: Niemeyer 1925
 • Das literarische Kunstwerk. Bine Untersuchung aus dem Gremgebiet der Ontologie. Logik und Literaturwissenschaft, Halle: Niemeyer 1931
 • dziele literackim. Badania z pogranicza antologii, teorii języka i filozofii, przeł. M. Turowicz, Warszawa: PWN 1960
 • Das literarische Kunstwerk, „Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschau – spiel“, Tübingen: Niemeyer 1960
 • Spór istnienie świata, t. l, wyd. 2 Warszawa: PWN 1960
 • Spór o istnienie świata, t. 2, wyd. 2 Warszawa: PWN 1961
 • Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk. Bild. Architektur. Film, Tübingen: Niemeyer 1962
 • Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963
 • Time and Modes of Being, tłum. Helen Michejda, Springfield: Charles C. Thomas Publ. 1964
 • Der Streit um die Existenz der Welt, t. 1: Existenzialontologie, Tübingen: Niemeyer 1964
 • Der Streit um die Existenz der Welt, t. 2: Formalontologie, cz. 1: Form und Wesen. Tübingen: Niemeyer 1965
 • Der Streit um die Existenz der Welt, t. 2: Formalontologie, cz. 2: Welt und Bewusstsein, Tübingen: Niemeyer 1965
 • Książeczka o człowieku, Kraków: WL 1972
 • Der Streit um die Existenz der Welt, t. 3: Über die kausale Struktur der realen Welt, Tübingen: Niemeyer 1974
 • Wstęp do fenomenologii Husserla, tłum. Andrzej Półtawski, Warszawa: PWN 1974
 • Schriften zur Phänomenologie Edmund Husserls, red. W. Galewicz, Tübingen: Niemeyer 1998
 • Schriften zur frühen Phänomenologie, red. W. Galewicz, Tübingen: Niemeyer 1999
 • Szkice z filozofii literatury, wstęp i redakcja Wł. Stróżewski, wyd. 2, Kraków: Znak 2000
 • Moje wspomnienia o Edmundzie Husserlu, w: „Studia Filozoficzne” 2/1981

Wybrane prace o Ingardenie:

 • Gierulanka Danuta, Roman Ingarden – jasność widzenia i precyzja myślenia pisze o Ingardenie, w: „Filozofia XX w.”, Myśli i Ludzie, WP 2002, red. Z. Kudarowicz
 • Gołaszewska Maria, Roman Ingarden, Człowiek i dzieło, Kraków 1993
 • Makota Janina, Roman Ingarden we wspomnieniach, „Estetyka i Krytyka”, 1(4) 2003
 • Majewska Zofia, Ingarden, w: „Polska filozofia powojenna” T. I, red. W. Mackiewicz, Warszawa 2001
 • Michejda Helena, Whitehead i Ingarden, w: „Szkice filozoficzne. Romanowi Ingardenowi w darze.”
 • Ogrodnik Bogdan, Ingarden, Myśli i Ludzie, Wiedza Powszechna 2000
 • Rosner Katarzyna, Roman Ingarden a współczesna filozoficzna refleksja nad kulturą, w: „Wielcy Filozofowie Polscy” IFiS PAN, Warszawa 1997

Poglądy i filozofia moralna

Roman Ingarden - poglądy - Edukator.pl

O odpowiedzialności Filozofia moralna Romana Ingardena - Krystyna Skuriat w kulturaswiecka.pl

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu