logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Legendarny Dolny Śląsk - gra konkursowa - zaczynamy 2 marca 2020

 

Szanowni Państwo, zawieszamy nabór do gry do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Jesteśmy Dolnoślązakami, interesujemy się dziedzictwem naszego regionu, zarówno krajobrazowym, przemysłowym jak i kulturowym. Ciekawi nas kultura Dolnego Śląska - chcemy poznawać nowe fakty, szukamy nowych kontekstów. Jesteśmy twórczy, aktywni i mobilni. Lubimy zabawę i rywalizację.

s legendarny

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne we współpracy z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej zapraszają do gry konkursowej pn. Legendarny Dolny Śląsk.

Promujemy edukację regionalną - Wzmacniamy czytelnictwo – Rozwijamy umiejętności w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz kompetencje cyfrowe

Gra konkursowa Legendarny Dolny Śląsk wykorzystuje elementy gamifikacji, zapraszamy uczniów szkół podstawowych, którzy niezależnie od wieku i zainteresowań: --> lubią dobrą zabawę --> są odkrywcami i szukają nowych wrażeń --> interesują się światem – tym dalszym i tym bliższym, swoją „małą ojczyzną” --> lubią czytać niezwykłe historie i poznawać ciekawe postacie --> kochają przygody, także te dawne opisane w legendach i podaniach --> są tropicielami i potrafią odkrywać nieznane fakty --> bawi ich technologia i lubią robić coś nowego.

Gra Legendarny Dolny Śląsk to zabawa połączona z nauką o kulturze i tradycjach naszego regionu. Zadania powstały w oparciu o Legendy wrocławskie i dolnośląskie Krzysztofa Kwaśniewskiego. Odpowiedzi na pytania powinny być oparte na treści legend, a do komentarzy autora uczestnicy odniosą się  wtedy, kiedybędzie taki zapis w pytaniu.

Regulamin gry Legendarny Dolny Śląsk

Deklaracja udziału

Oświadczenie Rodzica

Plakat do pobrania

Wszystkie informacje znajdą Państwo na specjalnej stronie internetowej gry pn. Legendarny Dolny Śląsk (kliknij)

Cele gry konkursowej

- rozwijanie zainteresowań pięknem i historią Dolnego Śląska,
- kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec literatury i historii regionu,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczestników,
- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych - prezentacja w formie cyfrowej opowieści miejsc, wydarzeń i bohaterów wybranych legend,
- umożliwienie uczestnikom szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu zainteresowań,
- rozbudzanie wrażliwości estetycznej uczestników oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów.

Uczestnicy

- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska.
- Prace są realizowane w zespołach – reprezentacja placówki od 3 do 10 osób.
- Uczestnicy przesyłają zadania zgodnie z harmonogramem gamifikacji.
- Uczestnikami opiekuje się i nadzoruje ich pracę nauczyciel danej szkoły.

Zasady gry konkursowej

1. Przebieg gry:
Konkurs jest dwuetapowy. Na poszczególnych poziomach uczestnicy rozwiązują określoną liczbę zadań z przyporządkowanej do danego etapu puli pytań. Jest również zadanie dodatkowe (dla chętnych), które umożliwi zdobycie dodatkowych punktów. Zadanie dodatkowe mogą przesłać grupy, które rozwiązały regulaminowe pytania konkursowe. W puli pytań gry będą pytania niespodzianki.
Zagadki będą dostępne na stronie internetowej konkursu. Uczestnicy po zadeklarowaniu numerów pytań otrzymają hasła dostępu do pytań.

2. Zasady przebiegu gry konkursowej:
- Placówka zgłasza swój udział w formie deklaracji, w której zaznacza numery wybranych pytań.
- Odpowiedzi na pytania uczestnicy przesyłają w wyznaczonych terminach w formie dokumentu zapisanego w formacie pdf.
- Organizator podsumowuje i ogłasza wyniki zakończonych etapów na stronie www gry – uczestnicy znają liczbę punktów innych zespołów.

Zadania

Konkurs jest realizowany w formie gry z zastosowaniem elementów gamifikacji. Uczestnicy w trakcie przebiegu konkursu poznają legendy o Dolnym Śląsku, wybierają pytania o różnym stopniu trudności (zgodnie z zasadami podanymi dalej), przesyłają rozwiązania w formie cyfrowej, zbierają punkty.

Uczestnicy są twórcami strony internetowej „Legendarny Dolny Śląsk”, która będzie cyfrowym przewodnikiem o miejscach, bohaterach i wydarzeniach opisanych w legendach uwzględniając również pogranicze naszego regionu z Łużycami, Sudetami czy Górnym Śląskiem.

1. Liczba zagadek w puli – 100.

2. Dwa poziomy trudności zagadek – w puli jest:
- I poziom - 60 zagadek x 50 pkt - pytania od 1 do 60
- II poziom - 40 zagadek x max. 100 pkt - pytania od 61 do 100

3. Szkoła wybiera 20 pytań i określa je w deklaracji:
- 10 pytań za 50 pkt
- 10 pytań za max. 100 pkt
Pytania za 50 pkt uczestnicy rozwiązują w I etapie gry.
Pytania za max. 100 pkt uczestnicy rozwiązują w II etapie gry.

4. Tematyka – zagadki dotyczą: miejsc, bohaterów, wydarzeń opisanych w legendach.

5. Sposób realizacji:
- odpowiedź pisemna na każde wybrane pytanie: czcionka Times New Roman, 12 pkt, max 900 znaków ze spacjami (ok. pół strony A4), zapisana w formacie pdf,
- opis pliku z odpowiedzią musi zawierać informacje: nr pytania, nazwa placówki, każda odpowiedz w osobnym pliku,
- przesłanie odpowiedzi na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- odpowiedzi mogą być przesłane jednorazowo lub przesyłane pojedynczo w ternie określonym w harmonogramie § 5 pkt 3 Regulaminu

6. Zadanie dodatkowe dla chętnych zespołów – można uzyskać 200 punktów: sprawozdanie z odwiedzin jednego z „legendarnych” miejsc.
Przygotowanie:
- objętość –  max. 2 strony A4 tekstu + max. 5 fotografii ilustrujących wydarzenie
- czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5
- napisane zgodnie zasadami pisania sprawozdania.

7. Zaliczenie etapów:
- I etap – min. 80 % poprawnych odpowiedzi
- II etap – suma punktów z odpowiedzi na zadania gry konkursowej – ocena Komisji Konkursowej wg kryteriów opisanych w § 7 pkt.2a Regulaminu
- zadanie dodatkowe – ocenia Komisja Konkursowa wg kryteriów opisanych w § 7 pkt.2b - Regulaminu

Terminy

2.03.2020 – ogłoszenie konkursu
15.03.2020 – termin przystąpienia do gry (załącznik - Deklaracja szkoły) - do gry można przystąpić w terminie późniejszym, ale zadania należy przesłać do 8 kwietnia 2020
16.03.2020 – rozpoczęcie gry konkursowej – Organizator przesyła hasła do pytań 
8.04.2020 – zakończenie I etapu gry – przesłanie cyfrowych odpowiedzi na adres e-mail konkursu
10.04.2020 – podsumowanie punktowe I etapu i rozpoczęcie II etapu – Organizator przesyła hasła do pytań
13.05.2020 – zakończenie II etapu gry – przesłanie cyfrowych odpowiedzi na adres e-mail konkursu
15.05.2020 – podsumowanie punktowe II poziomu
27.05.2020 – termin przesyłania zadań dodatkowych w formie cyfrowej
5.06.2020 – zakończenie gry – ogłoszenie wyników
czerwiec  – gala konkursu

Legendy wrocławskie i dolnośląskie, Krzysztof Kwaśniewski

W tym fascynującym zbiorze legend i podań dolnośląskich znajdziecie historie najdawniejsze – o dzwonie biednego grzesznika, pławieniu czarownic i karzełku z wieży kościoła św. Elżbiety. Dowiecie się, skąd się wzięła nazwa Milicza, co robił w Sudetach jeździec bez głowy i dlaczego książę Konrad lubił ścinawskie piwo.

Większość opowiadań zawartych w tym zbiorze to opowieści nawiązujące do wydarzeń i postaci historycznych zachowanych w pamięci ludu. Ludzka fantazja często ubarwiała te opowieści, wprowadzając do nich elementy niezwykłe, czarodziejskie, stanowiące wyraz ludowej wyobraźni, elementy baśniowe, które nieraz trudno oddzielić od podań. Dlatego też zebrane tu opowieści określić można jako legendy, podania, a nawet baśnie.

Książkę polecamy wszystkim pragnącym odbyć wyprawę przez stulecia historii, od początków samego miasta, które urodziło się w postaci kilku lepianek i rodzin rybackich, przechodziło z rąk do rąk, podlegając to Czechom, to Polakom, a to Niemcom. A także wszystkim wybierającym się na wycieczkę na malowniczy Dolny Śląsk lub po prostu chcącym poznać pasjonującą historię...

Wydawnictwo jest dostępne w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Dla uczestników gry konkursowej ułatwiamy dostęp.

opis książki zaczerpnieto z: https://www.legimi.pl/ebook-legendy-wroclawskie-i-dolnoslaskie-krzysztof-kwasniewski,b117479.html

Gamifikacja

Forma realizacji to gamifikacja, która polega na użyciu mechanizmów z gier mobilizujących do działania, zwiększających zaangażowanie lub uprzyjemniających nudne, powtarzalne i monotonne czynności. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp. Dzięki niej uczestnicy dobrowolnie podejmują się wykonania zadań, do których zazwyczaj nie chcą się zmusić. To co kochają w grach, to friends, feedback and fun – przyjaciele, informacja zwrotna i zabawa.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu