logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu jest partnerem w projekcje Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
2.10 Wysoka jakość oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie modelu Szkoły Ćwiczeń, który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W ramach opracowanego modelu projektem objęte zostaną następujące przedmioty: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce oraz informatyka.

Działania DBP we Wrocławiu

W ramach projektu Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń zakupiono książki z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych oraz informatyki, które będą stanowić wsparcie dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. Publikacje systematycznie będą pojawiały się w katalogu. Zachęcamy do korzystania.

Spis zakupionych książek (kliknij)

Prezentacja zakupionych książek (kliknij tutaj):

szkoła ćwiczeń języki obce

DBP we Wrocławiu realizuje cykl szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w pracy edukacyjnej. Szkolenia będą odbywały się w formie zdalnej.
Dostęp do wirtualnego pokoju uzyskają Państwo:
- od koordynatora grupy szkoleniowej - Anna Koronczok (SP nr 83) - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
- od koordynatora projektu w DBP we Wrocławiu - Beata Malentowicz - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Tematy i terminy warsztatów:

 • Atrakcyjna wizualizacja projektów 
  16.11.2020 - godz. 15.00
  1.12.2020 - godz. 15.00
 • Blog - wielozadaniowe narzędzie edukacyjne  
 • Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie 
 • Infografika – atrakcyjna metoda informacji  
 • Jak mogę wykorzystać Internet w pracy?
 • Mapy myśli - rozwijanie kompetencji uczenia się 
  18.11.2020 - godz. 15.00
 • Multimedialny nauczyciel – atrakcyjne projekty, użyteczne zasoby  
  4.11.2020 - godz. 15.00
  25.11.2020 - godz. 15.00
 • Pracuję w chmurze - tworzenie, współpraca, zarządzanie i dzielenie się zasobami 
  23.11.2020 - godz. 15.00
  26.11.2020 - godz. 16.00
 • Przydatne aplikacje do interaktywnych zadań 
  10.11.2020 – godz. 15.00
  24.11.2020 – godz. 15.00

Następne terminy wkrótce.

Uczestnicy projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń dla województwa dolnośląskiego jako wzorcowa placówka w skali kraju, wspierająca w codziennej pracy obecnych i przyszłych nauczycieli. Dolnośląską Szkołę Ćwiczeń  utworzą Liceum Ogólnokształcącym nr X we Wrocławiu w której powstanie 3 wzorcowe pracownie: przyrodnicza, matematyczna oraz informatyczna oraz Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu, w której powstanie pracowania językowa.

Pracownie będą prowadzone przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Wyposażone zostaną w niezbędne nowoczesne pomoce dydaktyczne, służące nauczycielom województwa dolnośląskiego w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-metodycznych.

Ponadto wsparcie otrzymają:

 • szkoły z Wrocławia: 
  - 2 szkoły wiodące (Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej, Szkoła  Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu);
  - 5 szkół współpracujących (Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 50, Szkoła Podstawowa nr 98, Zespół Szkół Logistycznych).
 • szkoły współpracujące z terenu wiejskiego Gminy Długołęka: 
  - Zespół Licealno-Gimnazjalny w Długołęce;
  - Szkoła Podstawowa w Kiełczowie.

Liderem projektu jest Gmina Wrocław. Parnerzy: Gmina Długołęka, Uniwersytet Wrocławski, Województwo Dolnośląskie/Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Oficjalna strona projektu (kliknij)

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                    logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu