logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Kardynał Stefan Wyszyński - patron roku 2021

S.Wyszyński27 listopada Sejm ustanowił patronów 2021 r. Izba uczciła pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego. W uchwale zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością.

źródło informacji

 

 

  •  Życiorys

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Dzieje.pl 

Prymas Polski 

Wikipedia  

  • Strony internetowe:

Instytut Prymasowski  
Celem – powołanego do istnienia w 1957 roku przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Instytutu jest zachowanie spuścizny i propagowanie nauczania Prymasa Tysiąclecia poprzez prowadzenie działalności archiwalnej, redakcyjnej, wydawniczej, naukowej i edukacyjno-wychowawczej.

Oficjalna Strona Beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Wikicytaty 

  • Filmografia

Film Polski - baza filmów, seriali, programów.

Prymas w Komańczy - teatr telewizji - Dokumentalny dramat napisany i wyreżyserowany przez Pawła Woldana. Spektakl ukazuje pobyt prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy – ostatnim miejscu uwięzienia przez władze komunistyczne 

Kardynał Stefan Wyszyński - Film dokumentalny przedstawiający życie Prymasa Tysiąclecia. Ukazuje go jako głowę polskiego kościoła, przez lata więzionego przez władze, jednak nieugiętego. Stał na czele polskiego kościoła od 1948 roku. Od 1953 do 1956 roku przebywał w areszcie. Wówczas, w odosobnieniu, napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, będących odnowieniem ślubów Jana Kazimierza.

Jan Paweł II i Prymas Stefan kardynał Wyszyński - Film opowiada o relacjach jakie łączyły Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z biskupem, arcybiskupem, kardynałem Karolem Wojtyłą, a ostatecznie Papieżem Janem Pawłem II od momentu ich poznania, aż do ostatnich dni życia Prymasa.

Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński - historia 

Kardynał Stefan Wyszyński - Film dokumentalny przedstawiający życie Prymasa Tysiąclecia. Ukazuje go jako głowę polskiego kościoła, przez lata więzionego przez władze, jednak nieugiętego

Pogrzeb Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 

  • Książki Prymasa

Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Dzieła zebrane. Warszawa 1993–2019
Tom I – teksty autoryzowane od początku posługi prymasowskiej, tj. od 1949 roku do momentu aresztowania we wrześniu 1953 roku.
Tom II – zapis prymasowskiej posługi słowa z lat 1953–1956 (okres więzienny).
Tom III – teksty od momentu uwolnienia Księdza Prymasa do końca 1957 roku.
Tom IV – kazania i przemówienia z roku 1958.
Tom V – kazania i przemówienia z roku 1959.
Tom VI – kazania i przemówienia z roku 1960.
Tom VII – kazania i przemówienia z roku 1961.
Tomy VIII i IX – kazania i przemówienia z roku 1962.
Tomy X i XI – kazania i przemówienia z roku 1963.
Tomy XII i XIII – kazania i przemówienia z roku 1964.
Tomy XIV i XV – kazania i przemówienia z roku 1965.
Tomy XVI–XVIII – (tzw. tomy milenijne obejmujące rok 1966 Tysiąclecie Chrztu Polski).
Tomy XIX–XX – kazania i przemówienia z roku 1967.

Błogosławione oczy, które widzą 
Rozważania rekolekcyjne.
Zapis pierwszych rekolekcji wygłoszonych po wyjściu z więzienia, w sierpniu 1959 roku, do członkiń instytutu świeckiego, którego współzałożycielem i ojcem duchowym był prymas Stefan Wyszyński.

Druga kromka chleba
Zbiór myśli na co dzień zaczerpniętych z nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kromka chleba
Zbiór myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które karmiły tysiące czytelników. Tłumaczone zostały na wiele języków. Przybliżały, nie tylko Polakom, mądrość Prymasa Tysiąclecia. Niech te słowa i dzisiaj będą pożywnym chlebem dla każdego, kto będzie je czytał i rozważał.

List do moich kapłanów
Rozważania Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego o tajemnicy kapłaństwa pisane w okresie uwięzienia w latach 1953–1956. Treści zawarte zostały w trzech rozdziałach: „Wspólnie z Trójcą Świętą”, „Wspólnie z moim Kościołem”, „Wspólnie z moim biskupem”.

Miłość na co dzień
Rozważania liturgiczne.

Na szlaku Tysiąclecia 
Wybór kazań wygłoszonych w okresie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Stanowi przypomnienie historycznych przeżyć z okresu walki o zachowanie wiary i tożsamości narodu. Naświetla duchową stronę zmagań Kościoła z komunistyczną władzą.

Via Crucis. Szkice więzienne
Szkice, napisane przez kardynała Wyszyńskiego w Stoczku w 1954 roku, dotrwały do naszych czasów w rękopisie. Są świadectwem wiary i głębokiego życia duchowego Księdza Prymasa. Mogą być inspiracją do własnych przemyśleń w czasie odprawiania drogi krzyżowej nie tylko w Wielkim Poście, ale w różnych sytuacjach naszego życia.

Wszystko postawiłem na Maryję
Jest to zbiór wygłoszonych przemówień i kazań maryjnych. Prolog zawiera kazania autobiograficzne. Potem teksty ułożone są chronologicznie, według kolejności realizowanych dzieł maryjnych. Po listach biskupa lubelskiego występują cytaty z duchowego pamiętnika uwięzionego Prymasa. Potem Śluby Jasnogórskie, Wielka Nowenna, Milenium Chrztu Polski, Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, oddawanie wszystkiego w dłonie Maryi, starania o tytuł Matki Kościoła i wybór polskiego Papieża.

Zapiski więzienne
Zapiski więzienne są cennym dokumentem trzyletniego okresu odosobnienia Prymasa. Obok kroniki życia codziennego zawierają również takie teksty jak: notatnik duchowy, listy, memoriały do władz oraz obszerne wypowiedzi będące osobistą refleksją nad sytuacją Kościoła w Polsce. Jest to dokument Człowieka niezłomnego, gotowego na wszystko – nawet oddanie życia – w obronie praw Kościoła i narodu.

źródło: https://wyszynskiprymas.pl/wydawnictwo/

  • Ciekawostki

Fundacja "Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wydała planszową grę edukacyjną „ABC Miłości”. Gra zapoznaje z programem ABC Społecznej Krucjaty Miłości Stefana kard. Wyszyńskiego w formie znaków, których przestrzeganie buduje miłość między ludźmi, kształtuje postawę szacunku i wzajemnej życzliwości. Propaguje postawy przeciwne przemocy, przedstawia także niektóre wydarzenia z życia Prymasa Tysiąclecia.

 

Opracowała Krystyna Górska

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat