logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Konstytucja 3 Maja - patron roku 2021

Konstytucja 3 Maja27 listopada Sejm ustanowił patronów 2021 r. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” - oświadczono.

źródło informacji


Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim - ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.
Obecnie oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

źródło informacji

 

  • Konstytucja 3 maja - treść

Konstytucja 3 maja 1791 - https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/konstytucja-3-maja-1791/

USTAWA RZĄDOWA z dnia 3-go maja 1791 roku - http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791.html

Konstytucja 3 maja 1791 - http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/Konstytucja-3-maja_PL-v5.pdf

Konstytucja 3 Maja 1791 - faksymile oryginału https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/K3M.pdf

Ustawa Rządowa czyli Konstytucya - http://www.konstytucja3maja.info/html/index.html 

  • Strony WWW

Konstytucja 3 Maja 1791 - https://www.polskieradio.pl/402,Konstytucja-3-maja

Konstytucja 3 maja - https://webowadbp-walbrzych.wixsite.com/konstytucja-3-maja 

  • Artykuły

Konstytucja 3 maja (Wikipedia.pl) - https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja

Konstytucja 3 Maja - najważniejsza z konstytucji aut. Michał Szukała - https://dzieje.pl/aktualnosci/konstytucja-3-maja-najwazniejsza-z-konstytucji

Konstytucja 3 maja -1791 r. - https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html

Uchwalenie Konstytucji 3 maja aut. dr Anna Rosner - https://muzhp.pl/pl/e/1140/uchwalenie-konstytucji-3-maja

Stanisław August Poniatowski i Konstytucja 3 maja aut. prof. Zofia Zielińska - https://muzhp.pl/pl/c/588/stanislaw-august-poniatowski-i-konstytucja-3-maja

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów - https://suski.dlawas.info/wiadomosci/konstytucja-3-maja-wlasciwie-ustawa-rzadowa-z-dnia-3-maja-uchwalona-3-maja-1791-roku-ustawa-regulujaca-ustroj-prawny-rzeczypospolitej-obojga-narodow/cid,17030,a

Śladami Konstytucji 3 Maja po Warszawie aut. Michał Kita - https://www.radio.kielce.pl/pl/post-105148

Polacy byli pierwsi w Europie, czyli o Konstytucji 3 Maja 1791 r. - https://www.skarbnicanarodowa.pl/kroniki-numizmatyczne/291-o-konstytucji-3-maja-1791-r

Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego z 1791 i 1792 roku aut. Wacław Uruszczak - https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2013/Tom-6-Zeszyt-3-2013/art/2289/

Uchwalenie Konstytucji (Trzeciego Maja) Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 roku https://www.labiryntarium.pl/index.php/kalendarium/227-3maja.html

Narodziny nowoczesnego narodu w kontekście rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - https://www.polskieradio24.pl/130/5563/Artykul/2503559,Narodziny-nowoczesnego-narodu-w-kontekscie-rocznicy-uchwalenia-Konstytucji-3-Maja

Nieodpowiedzialny patriotyzm aut. Marian Piłka - https://www.fronda.pl/a/marian-pilka-nieodpowiedzialny-patriotyzm,36913.html

Sejm Wielki jako przejaw łagodnej rewolucji (cz. II): Ziemiańska szlachta w walce o pogłębioną reformę państwa. Przełom polityczny w obradach sejmowych. Sejm w podwojonym składzie liczebnym. Konstytucja 3 maja (1789-1792) aut. Wojciech Szczygielski - http://wojciechszczygielski.pl/ziemianska-szlachta-w-walce-o-reforme-rzeczypospolitej-i-nowy-model-panstwa-1789-1792/ 

  • Wywiady

Konstytucja 3 maja: Polityczny kompromis dla naprawy państwa [WYWIAD] z dr Piotrem Ugniewskim - https://www.euractiv.pl/section/demokracja/interview/konstytucja-3-maja-historia-polski-stanislaw-august-poniatowski-i-rzeczpospolita-konfederacja-targowicka/

Konstytucja 3 Maja jest wzorem politycznego konsensusu - rozm. z dr Piotrem Ugniewskim - https://dzieje.pl/aktualnosci/dr-ugniewski-konstytucja-3-maja-jest-wzorem-politycznego-konsensusu

  • Publikacje

Konstytucja 3 maja - http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2015/03/Konst-3-maja.pdf

Konstytucja3 maja (1791) - http://www.postdiploma.pl/ConstPLA5.pdf

Konstytucja 3 maja 1791 roku - pieśni narodowe https://polona.pl/item/konstytucja-3-go-maja-1791-r-piesni-narodowe,ODk3NzgwNTI/4/#info:metadata

  • Audycje radiowe

"Podchody patriotyczne" - reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet - https://www.polskieradio.pl/7/6408/Artykul/2503643,Podchody-patriotyczne-reportaz-Agnieszki-CzyzewskiejJacquemet

Premierowe słuchowisko z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Reżyseria: Janusz Kukuła - https://www.polskieradio.pl/7/5609/Artykul/2501798,Premierowe-sluchowisko-z-okazji-rocznicy-uchwalenia-Konstytucji-3-Maja-Posluchaj

Historyk o Konstytucji 3 Maja: silna RP była potencjalnym zagrożeniem dla sąsiednich potęg - https://www.polskieradio24.pl/130/5819/Artykul/2503467,Historyk-o-Konstytucji-3-Maja-silna-RP-byla-potencjalnym-zagrozeniem-dla-sasiednich-poteg

"Jej dziedzictwo dotyczy czterech narodów". Historycy o Konstytucji 3 Maja - https://www.polskieradio24.pl/130/5819/Artykul/2503496,Jej-dziedzictwo-dotyczy-czterech-narodow-Historycy-o-Konstytucji-3-Maja

Co nam dała Konstytucja 3 maja? - https://www.polskieradio.pl/9/5390/Artykul/2503452,Co-nam-dala-Konstytucja-3-maja

  • Filmy

Spór o historię - Konstytucja 3 maja 1791 r. - https://vod.tvp.pl/video/spor-o-historie,konstytucja-3-maja-1791-r,37011944

Konstytucja 3 maja - https://www.youtube.com/watch?v=1yBmy525qEA

Konstytucja 3 maja - historia prosto z Zamku - https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I

Konstytucja 3 maja w słowach i obrazach - https://www.youtube.com/watch?v=XRYFhktqIPc

Konstytucja w Polsce - jak powstała? - https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs

Historia Konstytucji 3 maja - https://www.youtube.com/watch?v=Obih4Rt4BHU 

  • Ciekawostki

Prezentacja oryginału Konstytucji 3 Maja - https://www.facebook.com/ArchiwaPanstwowe/videos/prezentacja-orygina%C5%82u-konstytucji-3-maja/3422491891128163/

  • Materiały edukacyjne

Konstytucja 3 Maja w literaturze - https://epodreczniki.pl/a/konstytucja-3-maja-w-literaturze/D12XPQYfJ

Jan Matejko "Konstytucja 3 maja 1791 roku" - Animacja - https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3 maja - https://www.siedlce.ap.gov.pl/art,278,sejm-wielki-i-uchwalenie-konstytucji-3-maja-kl-vi

Spotkanie z mistrzem / Jan Matejko: "Konstytucja 3 maja 1791" - https://www.youtube.com/watch?v=LceQYeW-7uM

 

Opracowała Edyta Kilian

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu