logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Krzysztof Kamil Baczyński - patron roku 2021

Posłowie Sejmu  RP ustanowili rok 2021 rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921-1944). W ten sposób posłowie postanowili uczcić 100. rocznicę urodzin tego najwybitniejszego przKrzysztof Kamil Baczyński Maturzystaedstawiciela poetów czasu wojny, pokolenia Kolumbów, młodych ludzi którzy aktywnie uczestniczyli w walce z hitlerowskim okupantem.

Krzysztof Kamil Baczyński był synem Stanisława Baczyńskiego, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, żołnierza Legionów Polskich oraz Stefanii z domu Zieleńczyk, nauczycielki i autorki podręczników szkolnych, katoliczki pochodzącej ze zasymilowanej rodziny żydowskiej. 

Ucząc się w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego działał w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus”, półlegalnej organizacji uczniów szkół średnich pod patronatem PPS i był współredaktor jej pisma "Strzały". W roku rozpoczęcia drugiej wojny światowej zdał egzamin maturalny. Po utworzeniu getta w Warszawie, został z matką po stronie aryjskiej, biorąc na siebie ryzyko rozstrzelania na miejscu, w razie wykrycia żydowskiego pochodzenia.

Od 1940 publikował konspiracyjne tomiki wierszy (m.in. pod pseudonimem Jan Bugaj), a także anonimowo w podziemnych antologiach i czasopismach ("Dzień Warszawski", "Miesięcznik Literacki"). Od jesieni 1942 studiował polonistykę na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas okupacji był związany pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”, który tworzyła grupa młodzieży akademickiej. 

W lecie 1943 wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych AK, został podchorążym Armii Krajowej, podharcmistrzem Szarych Szeregów. Od lipca 1943 był zastępcą dowódcy 3 plutonu 3 kompanii batalionu "Parasol" Armii Krajowej. W momecie wybuchu powstania warszawskiego nie zdołał dotrzeć do swojego plutonu, walczył w pobliżu Placu Teatralnego, gdzie zginął.

  • Życie i twórczość

- Krzysztof Kamil Baczyński. Culture.pl

- Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944). Dzieje.pl

- Krzysztof Kamil Baczyński. Biografia. Poezja.org

- Biografia Poety. Baczyński.art 

  • Wybrane utwory

- Krzysztof Kamil Baczyński. Wolne Lektury

- Wybór Wierszy. Baczyński.art

- KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI, Wiersze. Zeszyty Literackie

- Krzysztof Kamil Baczyński - wiersze. Literatura wywrota

Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Polonie 

  • Artykuły

- Optymizm i wojenna zawierucha. O wybranych lirykach Krzystzofa Kamila Baczyńskiego. Paweł Spyra

- Baczyńskiego mit początku. Marek Stanisz

- Nie tylko poeta. Rysunki Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoMałgorzata Bednorz

- Miłość w poezji Krzysztofa BaczyńskiegoMarta Nazarczuk-Błońska

- Kręgiem ostrym rozdarty na pół. O niektórych wierszach K.K. Baczyńskiego z lat 1942-1943. Tomasz Żukowski

- Barbara i Krzysztof BaczyńscyAndrzej Komuda 

  •  Audycje radiowe

- "Autobiografia" - słuchowisko na podstawie twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Polskie Radio

- Twórczość Baczyńskiego odczytana na nowo. Polskie Radio

- Krzysztof Kamil Baczyński. Poeta, żołnierz, powstaniec. Polskie Radio 

  • Filmy

- Dzień czwarty. Vod.tvp.pl

- Pojedynki stulecia. Vod.tvp.pl

Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński - żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski

- Pokolenie Kolumbów. Polska poezja

- Utwory Baczyńskiego - kontekst wojennyEduedu Video 

- Między Arkadią a apokalipsą - wiersze Baczyńskiego. Eduedu Video

- Miłość jako ratunek przed złem świata - wiersze Baczyńskiego. Edudu Video 

  • Muzyka na podstawie twórczości

- Znów WędrujemyGrzegorz Turnau

- "Baczyński - Pieśń o szczęściu"Czesław Śpiewa i Mela Koteluk

- Deszcze (Krzysztof Kamil Baczyński). Smutne Piosenki

- Miłość - Słońce w ramionach. Jolanta Fraszyńska i Robert Janowski

- PiosenkaMela Koteluk & Kwadrofonik

Pieśń o szczęściu

Krzysztof Kamil Baczyński - Elegia o chłopcu polskimEwa Wencel

"Elegia o chłopcu polskim"Grzegorz Wilk 

  • Krzysztof Kamil Baczyński - multimedialna strona z materiałami edukacyjnymi: scenariusze, zestawienie literatury, multimedia - WEBowadbp

 

Opracowała Alina DyrekFacebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu