logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Różne oblicza informatyki w edukacji - konferencja metodyczna z zakresu informatyki

 Loga projektu Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu jest partnerem w projekcje Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
2.10 Wysoka jakość oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie modelu Szkoły Ćwiczeń, który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W ramach opracowanego modelu projektem objęte zostaną następujące przedmioty: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce oraz informatyka.

Zapraszamy na konferencję metodyczną pt. Różne oblicza informatyki w edukacji

Konferencja jest nieodpłatna, w formule online  –  Formularz rejestracyjny

Program konferencji:

15.00 – 15.40   Mity na temat wykorzystania internetu przez dzieci i młodzież - prof. dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15.40 – 16.20   A jeśli nie Google i Microsoft to co? - dr Jarosław Wagner, Uniwersytet Zielonogórski

16.20 – 17.00   Od systemu binarnego do sztucznej inteligencji - dr Katarzyna Olędzka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

17.00 – 17.40   Technologie mobilne - wczoraj, dziś, jutro - dr inż. Mariusz Jarocki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

17.40 – 18.00    Przedstawienie Raportu z ewaluacji działań

 

Partner technologiczny Biblioteki:gridaly 

 

Partnerzy Projektu:
Partnerzy projektu Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat