logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Minister edukacji narodowej ustanowiła następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:
- 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów - zobacz materiały.
- Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
- Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
- Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Dokument MEN dostępny TUTAJ
W zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych proponujemy:

Polecane zasoby

Odpowiedzialne korzystanie z mediów - wydawnictwa, serwisy, artykuły, materiały edukacyjne
media gru

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli - zapraszamy do sieci współpracy funkcjonującej w Bibliotece od roku 2016.
O dotychczasowych działaniach sieci można przeczytać TUTAJ

Polecane strony

TIK w edukacji pintOZE Pintmed pint 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa