logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Materiały edukacyjne w bibliotece zasobów WEBowadbp:

- Anoreksja i bulimia - mimo upływu lat wiedza o zaburzeniach odżywiania w naszym społeczeństwie utrzymuje się na tym samym niskim poziomie. To zjawisko przeraża, a jego konsekwencje na długo wpiszą się w życie osób, które mogłyby  tego uniknąć 

- Fonoholizm - choroba XXI wieku? - uzależnienie od używania telefonu komórkowego. Jest to uzależnienie behawioralne co oznacza, że nadmierna potrzeba korzystania z telefonu staje się trudna do opanowania i zaczyna szkodzić w różnych obszarach funkcjonowania – w rodzinie, w pracy, w osobistym czasie wolnym. Fonoholik pracuje lub uczy się nieefektywnie, zarywa noce, ma kłopoty z otoczeniem, posiłkami, rodziną itd. 

- Profilaktyka nikotynizmu w szkole - w materiale dostęp do tematycznych stron WWW, przykłady programów profilaktycznych, publikacje na ten temat, wybrane artykuły - prezentacje - informatory, pozyskane scenariusze, filmy na YouTube oraz przygotowane zestawienie bibliograficzne 

- Profilaktyka uzależnień od narkotyków i innych środków odurzających - udostępnione zasoby o profilaktyce, narkotykach i innych substancjach psychoaktywnych w sieci, opracowania dla nauczycieli i rodziców, przykładowe programy i podręczniki, opracowane zestawienie bibliograficzne i wybrane scenariusze zajęć 

 

Interaktywne materiały na tablicach multimedialnych w Czytelni Nauczycielskiej

- Profilaktyka uzależnień w placówkach oświatowych - tematyka: profilaktyka uzależnień w szkole, e-uzależnienia, scenariusze zajęć i warsztatów nt. profilaktyki uzależnień i e-uzależnień

 

Zestawienia tematyczne:

FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy 

- Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią 

Profilaktyka uzależnień 

Zestawienia w wersji do pobrania 

 

Przeciwdziałanie cyberprzemocy, profilaktyka uzależnień, eliminowanie zachowań dyskryminujących

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                    logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu