logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

 

Zestawienia tematyczne

Nauka kodowania i programowania poprzez zabawę 

- Edukacja w epoce cyfrowej  

- Bezpieczeństwo w Internecie 

- Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

- Wspieranie uzdolnień

- Metody aktywizujące w pracy nauczyciela 

 

Interaktywne materiały na tablicach multimedialnych w Czytelni Nauczycielskiej

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Europejski Tydzień Kodowania

- Padlet - co można zrobić na padlecie 

- Padlet jako elektroniczny lapbook 

- Internetowa baza materiałów edukacyjnych - dostęp do wiedzy i innowacji 

- Dzień Kropki - inspiracje kropką: propozycje gier i zabaw, książeczki z kropką, pomysły na zajęcia 

 

Filmowe tutoriale jak korzystać z programów i aplikacji - bezpieczne korzystanie z TIK 

Playlista Tutoriale na YouTube DBP 

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych - propozycje na Pinterest DBP  

Pomysły na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z TIK 

 

Materiały w bibliotece zasobów WEBowadbp

- Netykieta

- (Nie) bezpiecznie w sieci

Materiały uzupełniające dotyczące rozwijania kreatywności:

- Lapbook - książka tworzona na kolanach  - lapbooki to własnoręcznie wykonane „książki”, gromadzące informacje na dowolnie wybrany temat. Kształt, forma, technika wykonania zależą od wieku dziecka i wybranego tematu. Od bardzo prostych składanek do rozbudowanych teczek gromadzących informacje teoretyczne i własne prace ucznia. To bardzo atrakcyjna forma pracy dla dzieci oraz świetny środek dydaktyczny

- Gry biblioteczne - jedną z nowoczesnych metod i środków komunikowania jest gra biblioteczna - popularna forma rozrywki wykorzystywana do prezentacji i promowania własnych usług. Gra doskonale sprawdza się też w realizacji zadania nałożonego na biblioteki pedagogiczne jakim jest wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Główne zalety gry to efektowna oprawa, elementy zabawowe, własna aktywność uczestników 

- Gry i zabawy dla dzieci - wachlarz propozycji różnych form prac z dzieckiem i dla dziecka: gry i zabawy online, strony i blogi nauczycieli, artykuły, materiały do wydruku, scenariusze zajęć, publikacje 

- Czytanie wrażeniowe - to sprawdzony przez Małgorzatę Swędrowską sposób prowadzenia zajęć literackich z grupą dzieci, w czasie których sama książka jest prezentowana przeze mnie jako bardzo wartościowy przedmiot owiany pewnymi tajemnicami. Spotkanie z dziećmi rozpoczyna od zaaranżowania przestrzeni i takiego usadowienia dzieci, aby wszystkimi dostępnymi zmysłami mogły „smakować” jej uroki. Współczesne dzieci potrzebują różnorodnych bodźców do koncentrowania swojej uwagi na tym, co proponuje dorosły. Autorka wykorzystuje naturalne potrzeby dzieci: zaspokajanie ciekawości oraz chęć doświadczania, przeżywania, a także poruszania się – i to wszystko wplata w czytanie tekstu literackiego 

- Kompetencje kluczowe w szkole - to dynamiczne połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, które uczący się musi rozwijać przez całe życie, począwszy od najmłodszych lat. Włączająca edukacja, szkolenie i uczenie się przez całe życie, charakteryzujące się wysokim poziomem jakości, zapewniają wszystkim szansę rozwijania kompetencji kluczowych, a więc podejścia ukierunkowane na kompetencje mogą być stosowane we wszystkich systemach kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, uzyskania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa - o kompetencjach i przykładach wdrażania

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                    logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu