logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Regionalizm – historia, kultura, etnografia

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Postawy te kształtuje się poprzez działania mające na celu rozbudzenie i rozwijanie umiłowania Polski, poczucia dumy z przynależności do narodu polskiego. Aby osiągnąć ten cel, trzeba poznać historię i kulturę swojej ojczyzny zaczynając od tzw. małej ojczyzny. 

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna posiada w swoich zasobach obszerny zbiór publikacji związanych z Dolnym Śląskiem. Ułatwieniem w dotarciu do tych wydawnictw jest podkatalog o nazwie Regionalizm wyodrębniony z katalogu centralnego: https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b-0&local_base=REG

Wymieniony podkatalog zawiera książki o naszym regionie i województwach ościennych, o Wrocławiu i gminach powiatu wrocławskiego, a także broszury związane tematycznie z Dolnym Śląskiem oraz publikacje do nauczania o regionie. Obok podkatalogu znajduje się baza bibliograficzna artykułów z czasopism – Regionalizm: https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b-0&local_base=reg01

W czytelni w dziale Regionalizm – historia, kultura, etnografia zostały wyeksponowane najnowsze nabytki dotyczące Dolnego Śląska. Polecamy je w szczególności nauczycielom, ponieważ są tam między innymi baśnie, legendy, przewodniki o tajemniczych nieznanych miejscach, czyli wydawnictwa, którymi mogą zaciekawić dzieci i młodzież. Zainteresowanym starszymi materiałami proponujemy przejrzenie działu Regionalizm-historia, kultura, etnografia-dokumenty archiwalne.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu