logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Temat na zamówienie - Gamifikacja w szkole

Zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki na temat gamifikacji i grywalizacji. Poniżej prezentujemy zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2019. 
Tematyczne zestawienie bibliograficzne opracowano w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zestawienie zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism.

1. Bilska, Agnieszka. Gamifikowanie zajęć z narzędziami TIK. "TIK w Edukacji" 2017, nr 2, s. 15-17.
Przedstawienie narzędzi TIK, które mogą być pomocne w korzystaniu z gamifikacji w szkole.

2. Dykta, Aleksandra. Dzisiejsza szkoła to... miejsce na zabawę?. "Horyzonty Anglistyki" 2018, nr 5, s. 47-[50].
Propozycje metod związanych z zabawą (gamifikacja, grywalizacja), która jest nieodzowną częścią motywacji uczniów. Przykłady (gry, narzędzia) związane z nauczaniem języka angielskiego.

3. Glac, Wojciech. Mytnik, Joanna. Co i jak gamifikować. "TIK w Edukacji" 2017, nr 2, s. 10-11.
Wykorzystanie gamifikacji w trakcie zajęć szkolnych.

4. Müller, Iwona. Elsner, Danuta. Gamifikacja jako metoda nauczania. "Dyrektor Szkoły" 2019, nr 5, s. 55-57.
Gamifikacja, grywalizacja, gryfikacja w nauczaniu.

5. Janczak, Dorota. TIK i nowe trendy w nauczaniu. "W cyfrowej szkole" 2018, nr 2 s. 56-65.
Idee pedagogiczne, które zachęcają do do nauki treści nie związanych z technologią, ale z jej użyciem: konstrukcjonizm, konektywizm, blended learning, game based learning, gamifikacja, metoda projektu.

6. Janczak, Dorota. Uczenie się poprzez gry i gamifikację. "Dyrektor Szkoły" 2015, nr 10, s. 44-47.
Game base learning (wykorzystanie gier do uczenia się) i gamifikacja ( wykorzystanie elementów i mechanizmów z gier w kontekście edukacyjnym).

7. Kleczkowski, Patryk. Gamifikacja : dołącz do gry!. "Sygnał" 2017, nr 8, s. 38-[40].
Wskazówki dla nauczycieli jak połączyć pracę, naukę i zabawę.

8. Kleczkowski, Patryk. Gamifikacja nowym pomysłem na lekcję. "Szkoła : miesięcznik dyrektora" 2017, nr 10, s. 53-55.
Połączenie zabawy i gry. Pomoc w zapamiętywaniu. Emocje sposobem na lepsze wyniki.

9. Krzymowska, Ewelina. Gamifikacja - zagrajmy z uczniami. "Życie Szkoły" 2015, nr 6, s. 22-25.
Termin gamifikacja. Zastosowanie metody gamifikacji w edukacji wczesnoszkolnej.

10. Kubala-Kulpińska, Aleksandra. Gra w szkołę, czyli jak wykorzystać na lekcji gamifikację. "Głos Pedagogiczny" 2016, nr [8] (82), s. 59-61.
Idea gamifikacji. Wykorzystanie elementów i mechanizmów z gier w edukacji. Narzędzia ułatwiające zastosowanie grywalizacji na lekcji. Zasady działania grywalizatora.​

11. Polcyn-Matuszewska, Sylwia. Elementy gamifikacji w polskiej szkole. "Remedium" 2016, nr 5, s. 18-19.
Nauka przez zabawę w szkole. Wpływ rywalizacji na motywację do nauki. Dobre praktyki gamifikacyjne. Wskazówki jak konstruować lekcję z zastosowaniem gamifikacji.

12. Skołożyński, Tomasz. Gamifikacja w edukacji : szanse na przyszłość, możliwości na dziś. "Meritum" 2015, nr 3, s. 105-109.
Dzięki wzorowaniu się na rozwiązaniach sprawdzonych w grach prowadzone lekcje mogą być znacznie ciekawsze, a uczniowie znacznie bardziej zaangażowani i zmotywowani do pracy – nawet mało atrakcyjnej.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu