logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

 

Multimedialne kolekcje materiałów i inspiracji 

narzędzia tik w procesie edukacyjnymtik w edukacji wczesnoszkolnejnarzędzia do tworzenia zadań interaktywnychzasoby cyfrowemetody pracy onlinejak prowadzić spotkanie online

pozostałe materiały w przygotowaniu

 

Materiały edukacyjne w bibliotece zasobów WEBowadbp

- Biblioteki cyfrowe. Propozycje zajęć 
Witryna zawiera materiały do samodzielnego przeprowadzenia zajęć lub przeczytania przez uczniów. Zawarto w nim podstawowe wiadomości na temat kolekcji cyfrowych: definicja, podstawy prawne tworzenia, źródła zbiorów, zasady udostępniania.

BLOG jako narzędzie edukacyjne 
Rodzaje blogów w kontekście edukacji. 
Zapoznając się z blogosferą, widzimy dużą różnorodność zarówno w wyborze tematyki jak i formy prowadzenia blogów. Często wybór tematyki bloga determinuje wybór określonego medium, w którym blogerzy publikują swoje treści.

Cyfrowa opowieść. Trylogia Sienkiewicza – fakty a fikcja literacka  
Cyfrowa narracja (ang. digital storytelling) łączy sztukę opowiadania historii i różnorodne narzędzia multimedialne, wliczając w to grafikę, audio, animacje video, publikacje sieciowe. Cyfrowa narracja to sposób na zaangażowanie uczniów i nauczycieli w opracowywanie różnych historii. To biblioteka zasobów i sposób uczenia się. 

 

Zasoby cyfrowe w DBP

- Nauczanie zdalne 
- Informatyka - wykorzystane TIK na zajęciach 
Otwarte zasoby edukacyjne

 

Zestawienia bibliograficzne

Edukacja w epoce cyfrowej  
Nauka kodowania i programowania poprzez zabawę
TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

 

Tablice multimedialne w Czytelni Nauczycielskiej

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
-
 Nauka on-line - gotowe materiały do nauki poza szkołą
-
 Nauka w chmurze - narzędzia i miejsca, w których można tworzyć i gromadzić materiały dla uczniów oraz je udostępniać
-
 Otwarte Zasoby Edukacyjne - biblioteki, repozytoria. Materiały dla nauczycieli i uczniów

 

Kompetencje kluczowe 

Kompetencje cyfrowe obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Obejmują one umiejętność korzystania z informacji i danych, porozumiewanie się i współpracę, umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych (w tym programowanie), bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z bezpieczeństwem cybernetycznym), kwestie dotyczące własności intelektualnej, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.
Więcej informacji (kliknij)

 

Katalog pomysłów na Pintereście DBP

- Narzędzia TIK w edukacji
Nauka on-line
Odwrócona klasa (lekcja) 
Otwarte Zasoby Edukacyjne 
Programowanie dla dzieci

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                    logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu