logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego

  wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 

Multimedialne kolekcje materiałów i inspiracji 

 wysoka jakość kształceniawsparcie psychologiczno-pedagogiczneczasopisma psychologiczno-pedagogiczne

 

Materiały edukacyjne w bibliotece zasobów WEBowadbp (kliknij)

Autyzm 
Dysleksja – dysgrafia – dysortografia – dyskalkulia  
Dziecko z ADHD 
Integracja sensoryczna  
Kompetencje kluczowe w szkole  
Mutyzm  
Niepełnosprawni są wśród nas  
Profilaktyka nikotynizmu  
Profilaktyka uzależnień od narkotyków i innych środków odurzających  
Socjoterapia (SPE)

 

Zestawienia bibliograficzne

Autyzm 
Bajki terapeutyczne 
Coaching, mentoring, tutoring w edukacji 
Dysleksja 
Dziecko niepełnosprawne w edukacji 
Integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie dziecka 
Kompetencje kluczowe 
Koncentracja uwagi u przedszkolaków 
Narkomania - 26 czerwca-Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią
Praca z uczniem trudnym wychowawczo 
Rozwijanie kreatywności 
Tyflopedagogika 
Wspieranie uzdolnień

 

Wybrane publikacje - zbiory DBP we Wrocławiu (kliknij)

Agresja wśród młodzieży 
Asertywność 
Dysleksja
Integracja sensoryczna

Psychofizyczny rozwój dziecka
 
Psychomanipulacja
Relacje międzyludzkie
  
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zaburzenia rozwojowe  
Zdrowie psychiczne

 

Pakiety multimedialne (kliknij)

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Prawa dziecka. Prawa ucznia 
Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej 
Uzależnienia. Przeciwdziałanie agresji 
Wspieranie rozwoju dziecka mlodszego 
Zdolny uczeń 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                    logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu