logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Oferta wspomagania

Oferta Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu wpisuje się w wymagania państwa wobec szkół i placówek:
   Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający się uczeniu się.
   Uczniowie są aktywni.
   Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
   Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
   Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
   Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
   Promowana jest wartość edukacji.
   Respektowane są normy społeczne.
   Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
 
Proponowane obszary współpracy:
  • Popularyzacja kultury czytelniczej
  • Popularyzacja edukacji czytelniczej - rozwijanie wiedzy na temat dostępnych zasobów informacyjnych np. polskich bibliotek cyfrowych oraz kształcenie kompetencji czytelniczych, niezbędnych do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych
  • Popularyzacja edukacji medialnej - ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych
  • Popularyzacja edukacji informacyjnej - kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy informacji
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy biblioteki szkolnej
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych
  • Wykorzystanie platformy edukacyjnej w pracy nauczyciela
  • Podnoszenie umiejętności posługiwania się pakietem Office w pracach nauczycieli na rzecz placówki
  • Bezpieczeństwo w sieci – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z korzystania sieci
  • Nauczyciel 45+ - podnoszenie kompetencji pracowników placówki w obszarze obsługi nowych technologii
  • Otwarte zasoby edukacyjne - szansą dla edukacji
  • Licencje Creative Commons i prawo autorskie w szkole


Proponowaną ofertę dostosowujemy do potrzeb placówki. Wspieramy w dokonaniu diagnozy Państwa potrzeb. Wspólnie ustalimy sposoby działania do ich zaspokojenia, zaplanujemy formy wspomagania i ich realizację. Wspólnie ocenimy efekty realizacji zaplanowanych działań i opracujemy wnioski z ich realizacji.

 

Zapraszamy do współpracy

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu