logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Formy wspomagania

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu współuczestniczy w programie System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wsparciu szkół i placówek oświatowych. Celem programu jest długofalowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w ich projakościowym rozwoju poprzez działania podejmowane w wybranym przez szkołę lub placówkę obszarze. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu od wielu lat pokazuje rolę nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie uczenia (się), promuje działania związane z kształtowaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, propaguje metody i narzędzia służące nowoczesnemu uczeniu się a także pokazuje przykłady działań wspierających nauczycieli i szkoły w pracy z TIK.
Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w programie wsparcia realizowanym przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu.

Formy wsparcia:

- Doskonalenie nauczycieli - rok szkolny 2015/2016
- Zajęcia edukacyjne dla uczniów - rok szkolny 2015/2016
- Gromadzenie literatury zgodnie z potrzebami placówki
- Opracowanie informacji o zasobach dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych
- Opracowanie informacji oświatowej na określony przez placówkę temat
- Współpraca ze środowiskiem - organizowanie konkursów, wystaw, spotkań

Proponowane przez DBP we Wrocławiu formy wsparcia będą dostosowywane do potrzeb Państwa placówki. W ramach realizacji oferty opracowane zostaną cele wspomagania, zadania do realizacji oraz formy pracy. Wsparcie obejmuje konsultacje zbiorowe i indywidualne, w tym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

Zapraszamy do korzystania z naszego Programu wsparcia – wystarczy się zgłosić do Biblioteki, ustalić zasady udziału placówki. 
Realizacja programu jest dla placówki nieodpłatna.

 

Kontakt

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu