logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Formy wspomagania

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu współuczestniczy w programie System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wsparciu szkół i placówek oświatowych. Celem programu jest długofalowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w ich projakościowym rozwoju poprzez działania podejmowane w wybranym przez szkołę lub placówkę obszarze. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu od wielu lat pokazuje rolę nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie uczenia (się), promuje działania związane z kształtowaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, propaguje metody i narzędzia służące nowoczesnemu uczeniu się a także pokazuje przykłady działań wspierających nauczycieli i szkoły w pracy z TIK.
Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w programie wsparcia realizowanym przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu.

Formy wsparcia:

- Doskonalenie nauczycieli - rok szkolny 2015/2016
- Zajęcia edukacyjne dla uczniów - rok szkolny 2015/2016
- Gromadzenie literatury zgodnie z potrzebami placówki
- Opracowanie informacji o zasobach dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych
- Opracowanie informacji oświatowej na określony przez placówkę temat
- Współpraca ze środowiskiem - organizowanie konkursów, wystaw, spotkań

Proponowane przez DBP we Wrocławiu formy wsparcia będą dostosowywane do potrzeb Państwa placówki. W ramach realizacji oferty opracowane zostaną cele wspomagania, zadania do realizacji oraz formy pracy. Wsparcie obejmuje konsultacje zbiorowe i indywidualne, w tym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

Zapraszamy do korzystania z naszego Programu wsparcia – wystarczy się zgłosić do Biblioteki, ustalić zasady udziału placówki. 
Realizacja programu jest dla placówki nieodpłatna.

 

Kontakt

 

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa