logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Biblioteki szkolne

Biblioteka szkolna

Tablica z inspiracjami na PinterestDBP
bibllioteka szkolna

Materiały dla bibliotekarzy szkolnych - z Internetu

- Biblioteki w szkołach – informacja MEN Biblioteki w szkołach – informacja MEN - 2017r.

- Materiały do pobrania na stronie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie:

1. Biblioteka szkolna na facebooku – instrukcja
2. Biblioteka szkolna w świetle nowej podstawy programowej
3. Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej (pdf)
4. Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej (ppt)
5. Propozycja dokumentacji i sprawozdania z realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń” 
6. Propozycje tworzenia dokumentacji w zakresie „Ustawy podręcznikowej”

Ewidencjonowanie podręczników w bibliotece szkolnej - poradnik ORE

Informacja w sprawie ewidencjowania i wypożyczania Naszego elementarza oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych

e-podręcznik

Raporty edukacyjne

Informator oświatowy

Poradnik pt. Biblioteki pedagogiczne w nowym systemie doskonalenia nauczycieli

Nauczyciel w szkole uczącej się - Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół

Przepisy prawa

Praktyczny przewodnik prawny dla bibliotek

Wykaz najważniejszych aktów prawnych dotyczących bibliotek szkolnych:

paragrafUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95, poz. 425 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 ze zm.).
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1986 r. (Dz.U. z 1982 r. nr 3, poz.19).
Pozostałe akty prawne MEN
Awans zawodowy nauczycieli

Manifest Bibliotek Szkolnych

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu