logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Biblioteki szkolne

Biblioteka szkolna

Tablica z inspiracjami:

bibllioteka szkolna

Kolekcje z materiałami do wykorzystania na YouTube DBP

Playlisty: Kolekcja nagrań fragmentów książek, Biblioteka - filmy z zajeć edukacyjnych w DBP, Tutoiale TIK:

youtube materiały

Włączanie księgozbioru gimnazjum

Co dyrektor szkoły może zrobić z nieaktualnymi podręcznikami? - artykuł w Wolters Kluwer/ Oświata

W związku z likwidacją gimnazjów bibliotekarzy szkolnych czeka wiele pracy. W jaki sposób przeprowadzić ten proces? Zebraliśmy dla Państwa wskazówki:

1. Jeśli biblioteka szkoły podstawowej otrzymuje księgozbiór z gimnazjum i były osobnymi szkołami, to muszą przyjąć księgozbiór ofiarowany (do tego dołączony jest protokół przekazania z ilością egz. i wartością). Otrzymane książki traktuje się jak dary - więc należy je wycenić i wpisać tylko to, co jest przydatne, sukcesywnie przepieczętować.
Reszta np. na bookcrossing lub  do innych bibliotek, ewentualnie na akcje typu Zaczytani.
2. Jeżeli organ prowadzący nie ustanowił zasad i przekazał do szkół, to warto  ustalić zasady z dyrektorem placówki i księgową. 

Krok po kroku:
- likwidacja księgozbioru gimnazjum – wyzerowanie inwentarza - jest to likwidacja placówki, a więc i biblioteki,
- wyselekcjonowanie zbiorów przydatnych szkole przejmującej - reszta księgozbioru jako propozycje do innych szkół czy instytucji – wydane na podstawie protokołów,
- przyjęcie wybranych książek na stan (na podstawie protokołów).
Warto zwrócić uwagę na przygotowywanie protokołów: tworzyć je po podjęciu decyzji co będzie dalej z danymi książkami (nie po kolei z księgi inwentarzowej):
- protokół ubytków dla wyselekcjonowanych książek do przyjęcia,
- protokoły ubytków dla książek, które wybrały sobie inne placówki, 
- protokół tych do „wydania”.
Taki podział bardzo ułatwi wydawanie książek.

Materiały dla bibliotekarzy szkolnych - z Internetu

- Biblioteki w szkołach – informacja MEN Biblioteki w szkołach – informacja MEN - 2017r.

- Materiały do pobrania na stronie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie:
1. Biblioteka szkolna na facebooku – instrukcja
2. Biblioteka szkolna w świetle nowej podstawy programowej
3. Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej (pdf)
4. Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej (ppt)
5. Propozycja dokumentacji i sprawozdania z realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń” 
6. Propozycje tworzenia dokumentacji w zakresie „Ustawy podręcznikowej”

Ewidencjonowanie podręczników w bibliotece szkolnej - poradnik ORE

Informacja w sprawie ewidencjowania i wypożyczania Naszego elementarza oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych

e-podręcznik

Raporty edukacyjne

Informator oświatowy

Poradnik pt. Biblioteki pedagogiczne w nowym systemie doskonalenia nauczycieli

Nauczyciel w szkole uczącej się - Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół

Przepisy prawa

Praktyczny przewodnik prawny dla bibliotek

Wykaz najważniejszych aktów prawnych dotyczących bibliotek szkolnych

paragrafUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95, poz. 425 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 ze zm.).
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1986 r. (Dz.U. z 1982 r. nr 3, poz.19).
Pozostałe akty prawne MEN
Awans zawodowy nauczycieli

Manifest Bibliotek Szkolnych

 

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa