logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Minister edukacji narodowej ustanowiła następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:
- 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów - zobacz materiały.
- Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
- Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
- Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Dokument MEN dostępny TUTAJ

- W zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych proponujemy:

Nasze propozycje

Półka DBIw pinterest
w mowaw Tikowe YT

Polecane zasoby

Odpowiedzialne korzystanie z mediów

Proponujemy zebrane materiały edukacyjne i informacyjne na tablicach multimedialnych:

p media p bezp internet

Sieć współpracy Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Zapraszamy do sieci współpracy funkcjonującej w Bibliotece od roku 2016. O dotychczasowych działaniach sieci można przeczytać TUTAJ

 

- Na temat 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów proponujemy opracowane materiały -TUTAJ

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa