logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Minister edukacji narodowej ustanowił następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:
- Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
- Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
- Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
- Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
- Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Dokument MEN dostępny TUTAJ

 

Materiały na tematy wyznaczone przez kierunki rozwoju polityki oświatowej: 

 

Polecane zasoby na rok 2019-2020

w profilaktykaw wychowaniew matematykaw matematyka

Zajęcia edukacyjne - oferta

 galeria
Prezentację najlepiej obejrzeć w przeglądarce Google Chrome

Szkolenia:

- Akademia trenera - jak wykorzystać kompetencje medialne uczniów?
Aplikacje edukacyjne - ćwiczenia interaktywne na każdą lekcję
Internet – warsztat pracy bibliotekarza
Internetowe zasoby edukacyjne i ich twórcze wykorzystanie w tworzeniu środowiska pracy
Nowoczesna szkoła - wykorzystaj TIK w edukacji
Promocja z TIK - i skutecznie, i efektownie

Warsztaty:

Animowany film poklatkowy - wizualizacja działań - warsztaty przy komputerach
- Audacity - szkolne studio dźwiękoweAudacity - szkolne studio dźwiękowe - warsztaty przy komputerach
Blog - wielozadaniowe narzędzie edukacyjne
-
 D
ynamiczne prezentacje - multimedialne inspiracje
Infografika – atrakcyjna prezentacja informacji
Pracuję w chmurze - tradycja i nowoczesność
Prezentuj dynamicznie - multimedialne inspiracje
Programowanie jest łatwe – uczymy najmłodszych kodowania i logicznego myślenia 
- Tworzenie strony internetowej dla początkujących przy użyciu kreatora WIX

Zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem TIK:

- Blog - jak zacząć, jak prowadzić i czego się wystrzegać?
Infografika – atrakcyjny sposób prezentacji informacji
- Internetowe zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w uczeniu się 
Komiks w szkole?
Moja książka - nie książka
Proste wyszukiwanie trudnych informacji - wykorzystanie zasobów Internetu
Wyszukiwanie grafiki i multimediów w Internecie udostępnianych w oparciu o zasady Creative Commons

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu