logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Rok szkolny 2020-2021

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Dokument MEN:
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021 

wdrażanie npp - edukacja przyrodnicza szkołą ponadpodstawowawdrażanie zmian w kształceniu zawodowymzapewnienie jakości kształceniawykorzystywanie narzędzi i zasobów cyfrowychbezpieczne korzystanie z tikdziałania wychowawcze szkołykierunki realizacji polityki oświatowej - zestawienia

Rok szkolny 2019-2020

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Minister edukacji narodowej ustanowił następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:
- Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
- Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
- Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
- Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
- Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Dokument MEN dostępny TUTAJ

w wychowaniew profilaktykaw matematykaw matematykaw kompetencje kluczowe

Propozycje edukacyjne

 galeria

 

 

 

 

 

Prezentację najlepiej obejrzeć w przeglądarce Google Chrome

Szkolenia:

- Akademia trenera - jak wykorzystać kompetencje medialne uczniów?
Aplikacje edukacyjne - ćwiczenia interaktywne na każdą lekcję
Internet – warsztat pracy bibliotekarza
Internetowe zasoby edukacyjne i ich twórcze wykorzystanie w tworzeniu środowiska pracy
Nowoczesna szkoła - wykorzystaj TIK w edukacji
Promocja z TIK - i skutecznie, i efektownie

Warsztaty:

Animowany film poklatkowy - wizualizacja działań - warsztaty przy komputerach
- Audacity - szkolne studio dźwiękoweAudacity - szkolne studio dźwiękowe - warsztaty przy komputerach
Blog - wielozadaniowe narzędzie edukacyjne
-
 D
ynamiczne prezentacje - multimedialne inspiracje
Infografika – atrakcyjna prezentacja informacji
Pracuję w chmurze - tradycja i nowoczesność
Prezentuj dynamicznie - multimedialne inspiracje
Programowanie jest łatwe – uczymy najmłodszych kodowania i logicznego myślenia 
- Tworzenie strony internetowej dla początkujących przy użyciu kreatora WIX

Zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem TIK:

- Blog - jak zacząć, jak prowadzić i czego się wystrzegać?
Infografika – atrakcyjny sposób prezentacji informacji
- Internetowe zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w uczeniu się 
Komiks w szkole?
Legalnie w sieci - znajdź kota na legalu
Moja książka - nie książka

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                    logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu