logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Sieci współpracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, DBP we Wrocławiu realizuje wsparcie przedszkoli i szkół i innych placówek oświatowych. Wprowadzony system wspomagania stanowi model unowocześnienia dotychczasowego systemu wspomagania szkół jako działania m.in. koncentrującego się na potrzebach szkoły jako całości, uwzględniającego formy wsparcia do potrzeb danej szkoły, mającego charakter całościowy i długofalowy. Jednym z elementów wspomagania rozwoju szkół jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Zatem sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli i dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest:
- wymiana doświadczeń między uczestnikami,
- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,
- poszerzenie ich kompetencji,
- wzajemne uczenie się,
- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,
- nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.
Podobnie jak w przypadku procesu wspomagania, członkowie sieci mogą korzystać zarówno z własnych doświadczeń, ale również z metodycznego i merytorycznego wsparcia zewnętrznych ekspertów. Powyższe cele można realizować za pośrednictwem narzędzi nowoczesnych technologii, jak i spotkań osobistych.

Zapraszamy do wspólnej pracy w naszych Sieciach: 

Sposób na czytanie – formy i narzędzia wykorzystywane w promocji czytelnictwa - kontynuacja

Celem pracy sieci jest pogłębienie umiejętności inspirowania dzieci i młodzieży do czytania oraz popularyzacja wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z czytelnikami.

Uczestnicy uaktualnią swoją wiedzę w zakresie projektowania małych i dużych wyzwań czytelniczych oraz poznają pomysły na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym zakresie. Wezmą także udział w forum wymiany doświadczeń.

Sposób na czytanie - zapraszam do dołączenia do zespołu niezwykłych bibliotekarek, które już kolejny rok będą pracowały nad rozwojem własnym i swoich czytelników. Dzielimy się doświadczeniami, inspirujemy pomysłami, działamy w mediach. Spróbujemy wypracować wspólny projekt czytelniczy.

Pierwsze spotkanie w bieżacym roku szkolnym - 15 października 2019 - godz. 10.30  - zgłoszenia proszę kierować przez formularz zgłoszeniowy

Podczas spotkań poszerzymy wiedzę o nowe pomysły na czytanie.  Kontynuujemy omawianie zagadnień:
- literatura do polecenia
- sprawdzone inicjatywy czytelnicze
- otwartość na nowe pomysły zachęcające do czytania
- wsparcie w TIK-u
- motywowanie do czytania
- czytanie w sieci

Wspólnie omawiamy szczegółowe działania, które podejmiemy podczas pracy sieci współpracy. Do każdego pomysłu dobierzemy formy i narzędzia. Zaprezentujemy przede wszystkim możliwości zastosowania TIK w sposób innowacyjny i nowatorski, który może stać się inspiracją dla różnych działań mających na celu promocję czytelnictwa i wspieranie biblioteki w jej działaniach.

Praca sieci to także dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami. W tym celu utworzymy nasze miejsce w sieci.

Sprawozdanie za rok szkolny 2018-2019:

sposob1

Koordynator sieci: Beata Malentowicz
tel. 71 3772819, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działania biblioterapeutyczne nauczycieli – rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów - kontynuacja

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęa funkcjonowanie nowa sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli pt. Działania biblioterapeutyczne nauczycieli  – rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.   

Pierwsze spotkanie w bieżacym roku szkolnym - 8 października 2019 roku - godz. 10.00-13.30 - zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

Celem pracy sieci jest zainicjowanie i prowadzenie spotkań grupy nauczycieli zainteresowanych zagadnieniem i chcących poszerzenia własnych kompetencji  oraz wymiany doświadczeń pomocnych w prowadzeniu zajęć biblioterapeutycznych z elementami arteterapii i logoterapii w przedszkolu, bibliotece, świetlicy.

Propozycje zagadnień obejmują:
- poznawanie edukacyjnej i terapeutycznej wartości literatury, jej roli w kształtowaniu osobowości, wspieraniu rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych),
- dobór materiałów biblioterapeutycznych do zajęć oraz wykorzystanie alternatywnych materiałów czytelniczych,
- rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez poznawanie technik biblioterapeutycznych zachęcających uczniów do czytania,
- poznawanie metod stymulacji pamięci i rozwoju intelektualnego.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w pracach sieci. 

Spotkania będą odbywać się w godzinach od 10.00 do 13.30. Miejscem spotkań będzie Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

Koordynator sieci: Urszula Tobolska
tel. 71 3772822, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozwijanie cyfrowych kompetencji u dzieci i nauczycieli

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - Rozwijanie cyfrowych kompetencji u dzieci i nauczycieli działała od września 2016 roku. Celem funkcjonowania tej sieci było poszerzenie kompetencji uczestników z zakresu nowych technologii oraz bezpieczeństwa w Internecie.

Nowe technologie są obecne w życiu coraz młodszych dzieci i mają coraz większy wpływ na ich życie i rozwój. Dzieci z łatwością potrafią obsługiwać smartfony, tablety i komputery, jednak często traktują je tylko jako zabawkę, „zabijacze czasu", a nie jako wsparcie w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i umiejętności. Podczas spotkań sieci nauczyciele mieli okazję poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń związanych z wykorzystaniem technologii IT w codziennej praktyce nauczania. Poznali narzędzia TiK, które były pomocne w przygotowaniu nieszablonowych i efektywnych zajęć edukacyjnych, które dodatkowo wspierają rozwój uczniów.

Ponadto uczestnicy spotykali się na darmowej platformie internetowej - bieżąca wymiana doświadczeń, dzielenia się ciekawymi pomysłami lub dobrymi praktykami. W serwisie gromadzone były także treści edukacyjne (instrukcje do aplikacji, materiały szkoleniowe, scenariusze zajęć itp.) dostępne dla wszystkich uczestników sieci.

Działania sieci współpracy Rozwijanie cyfrowych kompetencji u dzieci: 

rozwijanie

Koordynatorem sieci była Aleksandra Nalazek

Fabryka pomysłów na promocję działań, prezentację efektów, korzystanie z mediów

Zapewne wiele razy zastanawiali się Państwo jak pokazać efekty pracy z uczniami, nauczycielami czy rodzicami. W jaki sposób zaprezentować podejmowane działania: projekty, konkursy, zajęcia, wycieczki i jak zachęcić innych do uczestnictwa w nich. Dobrze też wiedzieć:
- Czy Twoja promocja dociera do tych adresatów, którzy Cię interesują?
- Czy jest skuteczna i czy jest dobrze odbierana?
- Jak sobie radzić z promocją w Internecie?

Na te, i wiele innych pytań odpowiedzieli uczestnicy sieci współpracy Fabryka pomysłów na promocję działań, prezentację efektów, korzystanie z mediów.  O szczegółach można przeczytać w relacji z pracy w sieci:

winieta promocja sieć

Koordynatorem sieci była Beata Malentowicz

Aktywność edukacyjna nauczycieli bibliotekarzy

Sieć współpracy i samokształcenia pt. Aktywność edukacyjna nauczycieli bibliotekarzy działała od roku 2015 i zakończyła pracę w czerwcu 2018 roku. Spotkania odbywały się w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. 

Koordynatorem sieci była Urszula Tobolska

Regionalizm w bibliotece pedagogicznej

Regionalizm w bibliotece - prezentacja efektów pracy uczestników sieci współpracy - strona interenetowa z zasobami o Dolnym Śląsku. Strona jest na bieżąco uzupełnieniana o nowe materiały.

regionalizm1

Sieć wspólpracy zakończyła działania w grudniu 2015 roku.
Koordynatorem sieci była Beata Malentowicz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu