logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Zbiory biblioteki

 Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory w wersji drukowanej i elektronicznej. Księgozbiór Biblioteki liczy około
150 000 książek, ponad 11 000 roczników czasopism, ponad 500 dokumentów elektronicznych oraz około 700 filmów.

 
 
 
 
 
 
 
 
 Polityka gromadzenia zbiorów jest ściśle związana z pedagogicznym profilem placówki oraz edukacyjnymi potrzebami środowiska lokalnego. Do priorytetów Biblioteki należy posiadanie najważniejszych publikacji z zakresu pedagogiki, jak również z obszarów pokrewnych, takich jak psychologia i socjologia. Na zbiory z pozostałych dziedzin wiedzy składają się głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy, kompendia dziedzinowe, opracowania naukowe, podręczniki akademickie o charakterze ogólnym, podręczniki szkolne, wybrane dzieła literackie. Oprócz publikacji nowych, prezentujących aktualną wiedzę, w posiadaniu biblioteki znajduje się również kolekcja archiwalnych zbiorów z zakresu edukacji i oświaty stanowiąca doskonałe materiał źródłowy np. do badań o charakterze porównawczym w aspekcie historycznym. Z tego zbioru wyodrębniono publikacje z okresu międzywojennego i utworzono kolekcję pod nazwą „Pedagogika II Rzeczypospolitej”.
 
Z bieżących czasopism prenumerowanych jest około 130 tytułów. Większość gromadzonych czasopism reprezentuje tematykę z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii. Czasopisma z innych dziedzin wiedzy gromadzone są w mniejszym zakresie. W zbiorze czasopism znajdują się również wydawnictwa ciągłe wyższych uczelni, w szczególności uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych.
 
Biblioteka posiada bogaty zbiór filmów prezentujących aktualne problemy dzieci i młodzieży: uzależnienia, nałogi, agresję, tolerancję, ADHD, bezpieczeństwo i szereg innych. Materiały te można wykorzystać w procesie wychowawczym, na lekcjach wychowawczych, spotkaniach z rodzicami i Radach Pedagogicznych. Znaczące miejsce zajmują dokumenty o tematyce historycznej np. seria Najnowsza Historia Polski, filmowe adaptacje lektur szkolnych oraz filmy popularnonaukowe. Filmy udostępniane są przede wszystkim na płytach DVD, niewielka część starszych filmów jest zapisane na kasetach VHS. Są to głównie pakiety multimedialne, w skład, których wchodzą filmy edukacyjne oraz materiały metodyczne. Dzięki obudowie metodycznej mogą stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i wychowawców w placówkach oświatowych wszystkich szczebli kształcenia.
 
Wśród dokumentów elektronicznych są dokumenty dźwiękowe i multimedialne programy edukacyjne. Na zbiór dokumentów dźwiękowych składają się przede wszystkim lektury szkolne do słuchania, materiały do nauki języków obcych dla uczących się na wszystkich poziomach zaawansowania, bajki terapeutyczne, opowiadania edukacyjne, piosenki oraz wiersze. Wymienione publikacje mogą stanowić atrakcyjną pomoc dydaktyczną wspierającą nauczycieli w realizacji procesu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Wśród multimedialnych programów komputerowych znajdują się, między innymi programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przedszkoli, programy wspomagające proces uczenia się i nauczania do wykorzystania w pracy z uczniami wykazującymi specjalne potrzeby edukacyjne, do nauki języków obcych, encyklopedie, leksykony, atlasy, kompendia dziedzinowe, gry edukacyjne.

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa