Zgorzelec logo
 
 
Herb Województwa Dolnośląskiego        

Zbiory specjalne

Zbiory specjalne zawierają filmy, dokumenty dźwiękowe i elektroniczne. Informacje podane poniżej pochodzą z okładek prezentowanych publikacji.

FILMY EDUKACYJNE (nie wchodzące w skład serii)

Agresja / Inny tytuł : W pułapce. Warszawa Lissner Studio 2014. 1 dysk optyczny (DVD) dźw., kolor 34;12 cm + 1 książka (40s. ; 19 cm).
Program profilaktyczno-edukacyjny.
Film stanowi integralną całość z książką.

 

 

  Anoreks33ja i bulimia. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2009. 1    dysk optyczny;  (25  min) : dźw., kolor ;12 cm.

  Film składa się z dwóch części: fabularyzowanej - prezentującej zjawisko anoreksji i bulimii w środowisku młodzieżowym,dokumentalnej - zawierającej wypowiedź specjalisty na temat tych chorób. Film przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Może być wykorzystany na lekcjach wychowawczych oraz na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

 

Dzięku31ję, nie biorę. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, [2006]. 1 dysk optyczny (30 min) : dźw., kolor. ;12 cm ++ Narkotyki - nie biorę! / oprac. Bogusława Walczak. - Kraków, 2005. - 20 s. : il. ; 18 cm.

Film składa się z trzech części: fabularyzowanych scen przedstawiających początki brania narkotyków w grupie rówieśniczej, świadectwo narkomana leczącego się w ośrodku oraz alternatywne (asertywne) zakończenie fabularyzowanych scen. Materiał przeznaczony na dwie lekcje.

 

 Dzię30kuję, nie piję. [Kraków] : Wydawnictwo Rubikon, 2006. 1 dysk optyczny (20 min) : dźw., kolor. ;12 cm ++ Dziękuję - nie piję! / Kuba Snochowski. - Warszawa, 2006. - 19, [1] s. : il. ; 18 cm.

Film składa się z trzech części: fabularyzowanych scen przedstawiających początki picia alkoholu w grupie rówieśniczej, świadectwo młodego człowieka, pochodzącego z rodziny dotkniętej alkoholizmem oraz alternatywne (asertywne) zakończenie fabularyzowanych scen. Film ma być pretekstem do dyskusji nt. alkoholizmu i pomocą w badaniu tego problemu w klasie.

 

28

Filmowe godziny wychowawcze. Cz. 1. Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2012. 1 dysk optyczny (DVD) (ca 27 min) : dźw., kolor. ;12 cm + druk: 34 s. ; 18 cm.

Płyta zawiera: Bezsilna nienawiść? ; Poświęcić życie? ; Czy dobro można narzucić? ; Radujcie się?

Bezsilna nienawiść? - Szkolna kłótnia gimnazjalistek kończy się wyznaniem nienawiści. Film podpowiada, jak radzić sobie na co dzień z czyjąś "bezinteresowną nienawiścią". (6’04’’)

Poświęcić życie? - Przypadkowe spotkanie w parku dwójki nastolatków nieoczekiwanie doprowadza do rozmowy o bohaterstwie, ale też o dobru i o poświęceniu czegoś dla innych w codziennych działaniach. (7’31’’)

Czy dobro może narzucić? - Spór ojca z córką o pójście na imprezę prowadzi do rozważań o dobru i właściwych wyborach o życiu człowieka. (6’09’’)

Radujcie się? - Krótka opowieść o zawikłanej, bolesnej rodzinnej historii. Wielkanoc staje się okazją do pojednania po latach. (6’36’’)

 

Powstrz32ymać agresję. [Kraków] : Wydawnictwo Rubikon, [2008]. 1 dysk optyczny (25 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

Film składa się z trzech części: fabularyzowanych scen dotyczących przemocy w szkole, wypowiedzi więźniów osadzonych za przemoc oraz kontynuacji fabularyzowanych scen. Ma on stanowić pretekst do dyskusji na temat przemocy i pomocą w badaniu tego problemu w szkole.
Materiał filmowy ma być interaktywną pomocą dla nauczyciela, pedagoga, terapeuty w prowadzeniu lekcji wychowawczej.

 

36 001 KopiaPRL w filmie. [Stargard Gdański] : Wydawnictwo EKB, [2008]. 1 dysk optyczny : dźw., kolor ;12 cm ++ Informator : 38 s. : il. ; 16 cm.

Płyta zawiera krótkie (ok. 3 min) fragmenty filmów: "Człowiek z marmuru" i "Człowiek z żelaza" (reż. Andrzej Wajda), "Wielki bieg" (reż. Jerzy Domaradzki), "Ucieczka z kina Wolność" i "Dreszcze" (reż. Wojciech Marczewski), "Pułkownik Kwiatkowski" i "Śmierć jak kromka chleba" (reż. Kazimierz Kutz), "Poznań ’56" (reż. Filip Bajon), "300 mil do nieba" (reż. Maciej Dejczer), "Tam i z powrotem" (reż. Wojciech Wójcik) i "Wodzirej" (reż. Feliks Falk). Zostały one tak dobrane, aby na ich podstawie uczniowie mogli poznać realia życia w PRL. Do płyty dołączona jest broszura, pokazująca różne możliwości ich wykorzystania podczas lekcji.

Postawa i ruch : ćwiczenia śródlekcyjne. Wrocław : Eduintegrator, cop. 2013, 64 s. : il. ;20 cm ++ 1 dysk optyczny (DVD).

 

36 001

Postawa i ruch : ćwiczenia śródlekcyjne. Wrocław : Eduintegrator, cop. 2013, 64 s. : il. ;20 cm ++ 1 dysk optyczny (DVD).
Poradnik z płytą DVD zawierający zestawy ćwiczeń filmowych i animowanych (ćwiczenia śródlekcyjne, terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne) do wykorzystania w szkole podstawowej. Pozwoli na zaplanowanie skutecznej profilaktyki zdrowotnej w trakcie przerw międzylekcyjnych, w świetlicy szkolnej, na boisku szkolnym, a także w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Gry i zabawy ruchowe zawarte na płycie nie tylko podnoszą sprawność fizyczną uczniów, ale i motywują do pracy oraz nauki.
Poradnik przeznaczony jest dla:
• nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
• wychowawców w świetlicach,
• nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych.
Znajdują się w nim:
• instrukcje metodyczne do prowadzenia zajęć ruchowych,
• opisy ćwiczeń dołączonych na płycie DVD.
Filmy w publikacji pochodzą z programu multimedialnego Eduterapeutica Postawa i Ruch, będącego wyrobem medycznym, który umożliwia wprowadzenie kompleksowego programu profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

37 001Rolnictwo - globalne wyzwania. Żywiec : Żywiecka Fundacja Rozwoju, [2011]. 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ;12 cm.
Film edukacyjny przedstawiający dobre i złe praktyki stosowane w rolnictwie.

 

 

 

 

38 001 KopiaŚmieci - globalne wyzwania. Żywiec : Żywiecka Fundacja Rozwoju, [2011]. 1 dysk optyczny (25 min) ; dźw., kolor. ;12 cm.
Film wyprodukowano w ramach projektu "Ziarnko do ziarnka czyli ABC rolnictwa".
Film edukacyjny przedstawiajacy globalne problemy związane z "produkcją" śmieci, ich gromadzeniem, utylizacją, segregacją i przetwarzaniem zarówno na południu jak i na północy globu na przykładzie Gruzji i Polski.

 

37 001 KopiaTypy lasów polskich. Warszawa: Wizjer-Film, 2012. 1 dysk optyczny (39 min) : dźw., kolor ;12 cm.
Film edukacyjny dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.
Zbiór pięciu filmów przedstawiających sześć środowisk leśnych: bory, grądy, lasy bukowe, dąbrowy, łęgi i olsy.

 

 

Żyję b35ez ryzyka - AIDS. [Kraków] : Rubikon - Księgarnia Edukacyjna, [2009]. 1 dysk optyczny (22 min) : dźw., kolor. ;12 cm + scenariusz zajęć : [8] s. ; 18 cm.

Film zalecany przez MEN w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - wpisany do środków dydaktycznych MEN pod nr 1145/2001.
Film poświęcony problematyce i profilaktyce HIV/AIDS. Lekarz - specjalista chorób zakaźnych - wyjaśnia: pojęcia HIV, AIDS, jak dochodzi do upośledzenia odporności człowieka w zetknięciu z wirusem, jak dochodzi do zakażenia drogą płciową oraz drogą dożylnego stosowania narkotyków. W filmie wykorzystano: sondaż uliczny, fragmenty spektaklu teatralnego przygotowanego przez młodzież, prace plastyczne uczniów.
Polski film profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.

Seria ALKOHOL - ZAGROŻENIA

Seria filmów profilaktycznych, dotyczących problemu spożywania alkoholu przez młodych ludzi. W klarowny sposób przedstawiają informacje na temat alkoholu oraz konsekwencje prawne, psychologiczne i zdrowotne, wynikające ze spożywania alkoholu przez osoby nieletnie. Filmy zrealizowane w konwencji popularnonaukowej, wzbogacone wypowiedziami psychologa, policjanta, lekarza. Do każdego z filmów dołączono również komentzrz dla nauczycieli.

Filmy polecane do wykorzystania na zajęciach wychowawczych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

17

 • Alkohol a ryzykowne zachowania młodych ludzi [Film]. Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król : Tutto Arts & Media, 2014. 1 dysk optyczny (ok. 20 min) : dźw., kolor ;12 cm + Lekcja z filmem / Ewa Tokarczyk, Teresa Król. - 11 s. : il. ; 17 cm.

Założeniem filmu jest pokazanie sytuacji, w których młodzi ludzie sięgają po alkohol, oraz konsekwencji prawnych, jakie wynikają z jego spożywania. Film kładzie również nacisk na kwestię wypadków komunikacyjnych, których uczestnikami są osoby niepełnoletnie, będące pod wpływem alkoholu. Pokazuje też sytuacje ryzkowne, które występują u osób pijanych. Do filmu dołączony jest komentarz eksperta.

 • Wpływ alkoholu na organizm człowieka. Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król : Tutto Arts & Media, 2014. 1 dysk optyczny (ok. 20 min) : dźw., kolor ;12 cm + Lekcja z filmem / Ewa Tokarczyk, Teresa Król. - 11 s. ; 17 cm.

Założeniem filmu jest pokazanie reakcji młodego organizmu na alkohol oraz skutków zdrowotnych, jakie niesie spożywanie go przez młodzież. Film kładzie nacisk na konsekwencje psychiczne i fizyczne picia alkoholu, porusza także tak ważny temat wpływu alkoholu, jak FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). Do filmu dołączony jest komentarz eksperta.

 • Uzależnienie od alkoholu. Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król : Tutto Arts & Media, 2014. 1 dysk optyczny (ok. 20 min) : dźw., kolor ;12 cm + Lekcja z filmem / Ewa Tokarczyk, Teresa Król. - 11 s. ; 17 cm.

Założeniem filmu jest wyjaśnienie, czym jest alkoholizm i jakie są jego objawy, oraz ukazanie mechanizmu uzależnienia się od alkoholu przez nieletnich. Do filmu dołączony jest komentarz eksperta.

Seria ASERTYWNOŚĆ

Asertywność - pakiet pięciu filmów DVD z konspektami. Co jest istotą asertywności? Dzieci spotykają się w szkole, domu czy na ulicy z różnymi trudnymi sytuacjami. Często ulegają presji rówieśników i nie umieją powiedzieć NIE!

Konwencja filmów jest fabularna bez zbędnej dydaktyki, co powoduje, że opowiedziane historie są bardzo prawdziwe i spotykają się z żywą reakcją widza. Dodatkowym elementem filmu jest rozmowa ze znaną psycholog Iwoną Anną Wiśniewską, która w sposób bardzo przystępny odpowiada na pytania związane z tematem asertywności. Do każdego filmu jest dołączony szczegółowy konspekt do przeprowadzenia godziny wychowawczej z wykorzystaniem filmu.

Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

asp

Filmy w serii

 • Kłamstwo [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 1 dysk optyczny (ok. 10 min) : dźw., kolor. ;12 cm + Pomoc dla nauczyciela / oprac. Olga Estera Regucka. - 4 s. ; 18 cm.

Zbliża się ważny sprawdzian z matematyki, z którą Wiola ma problemy. Kasia jest dobra z tego przedmiotu. Mama Wioli wpada na pomysł, żeby Wiola poprosiła Kaśkę o pomoc. Jak wyglądała wspólna nauka dziewczyn? Na pewno nie tak jak sobie wyobrażała mama Wioli. Po prostu nauki nie było, no bo jak się uczyć, gdy tyle ciekawych rzeczy się dzieje. Wiola ma dobre intencje, ale nie umie powiedzieć swojej koleżance - nie! Chce się uczyć, ale... kończy się okłamywaniem mamy i ogromnym zdenerwowaniem.

 • Koledzy [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 1 dysk optyczny (ok. 10 min) : dźw., kolor. ;12 cm + Pomoc dla nauczyciela / oprac. Olga Estera Regucka. - 4 s. ; 18 cm.

Wojtek z Tomkiem są najlepszymi kumplami. Od pewnego czasu Wojtek zaczyna się zadawać ze starszymi kolegami i spędza z nimi więcej czasu niż z Tomkiem. Tomek zauważa, że już nie jest jak dawniej. Stara się powrócić do wcześniejszych relacji z Wojtkiem. Jednak żeby "wkupić się" do paczki nowych znajomych Wojtka, musi zacząć się zachowywać tak jak oni, czyli m.in. zacząć palić papierosy. Czy Tomkowi starczy odwagi, żeby powiedzieć - nie? 

 • Telefon [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 1 dysk optyczny (ok. 10 min) : dźw., kolor. ;12 cm + Pomoc dla nauczyciela / oprac. Olga Estera Regucka. - 4 s. ; 18 cm.

Pokusa kradzieży jakiej uległy Majka z Kaśką, może się zdarzyć każdemu. Na początku Majka nie chciała brać w tym udziału, ale, niestety, uległa namowom Kaśki. Czy mogła się zachować inaczej, pomimo dużej presji ze strony koleżanki i powiedzieć zdecydowanie - nie?

 • Wagary [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 1 dysk optyczny (ok. 10 min) : dźw., kolor. ;12 cm + Pomoc dla nauczyciela / oprac. Olga Estera Regucka. - 4 s. ; 18 cm.

Maciek musi dokonać wyboru. Spotyka dwóch starszych kolegów z gimnazjum, którzy namawiają go na wagary. Maciek nie jest przekonany o słuszności tego pomysłu. Jak zakończy się ta historia? Decyzja jest trudna. Jeśli nie pójdzie z kolegami będą się z niego wyśmiewać, że jest dzieciuchem. Może jednak trzeba powiedzieć kolegom, że wagary to nie najlepszy pomysł?

 • Znalezione, nie kradzione [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 1 dysk optyczny (ok. 10 min) : dźw., kolor. ;12 cm + Pomoc dla nauczyciela / oprac. Olga Estera Regucka. - 4 s. ; 18 cm.

Film opowiada historię Marcina szantażowanego przez starszych chłopców, którzy wymuszają od niego pieniądze. 

Dla gimnazjalistów i młodzieży starszej

asg

Filmy w serii

 • No co ty, pękasz? [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 1 dysk optyczny (ca 7 min) : dźw., kolor. ;12 cm + Pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej / oprac. Olga Estera Regucka. - 4 s. ; 18 cm.

Krzysiek mieszka z rodzicami w dużym, ładnym mieszkaniu. Rodzice kupili mu ostatnio najnowszą konsolę do gier. Wieczorem wychodzą na imprezę do znajomych. Chłopak wpada na pomysł, żeby zaprosić do siebie swojego kolegę Pawła. Kolega przychodzi, ale w towarzystwie "Łysego", który przynosi butelkę wódki. Niewinne spotkanie przy konsoli przeradza się w pijacką imprezę. Krzysiek nie umiał powiedzieć - nie piję! Co możesz zrobić, żeby w oczach kolegów nie wypaść na frajera i maminsynka?

 • Witaminki [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 1 dysk optyczny (ca 7 min) : dźw., kolor. ;12 cm + Pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej / oprac. Olga Estera Regucka. - 4 s. ; 18 cm.

Piotrek i Kuba są kolegami. Kuba to "niespokojny duch". Piotrek jest nieśmiały i trochę zamknięty w sobie. Piotrkowi podoba się koleżanka z klasy - Magda, jednak nie ma odwagi zagadać do niej. Kuba wpada na pomysł jak pomóc koledze. Załatwia mu "witaminki", po zażyciu których Piotrek ma nabrać odwagi, śmiałości i pewności siebie. To co z pozoru wygląda jak niewinna pastylka, wcale nią nie jest. To bardzo silny i niszczący chemiczny wróg.

 • Klasowy Casanova [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 1 dysk optyczny (ca 7 min) : dźw., kolor. ;12 cm + Pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej / oprac. Olga Estera Regucka. - 4 s. ; 18 cm.

Ania i Piotrek oraz Kasia i Michał są zaprzyjaźnionymi ze sobą parami, które lubią razem spędzać czas. Jednak tym razem Kasia i Michał mają inne plany. Ten wieczór chcą spędzić sami. Wolna chata, romantyczny film, świece. Człowiek z całą sferą swojej seksualności to z jednej strony piękna i radosna przygoda. Z drugiej strony, to bardzo poważna sprawa. To real, a nie wirtualna rzeczywistość, w której nie czuć bólu i łez. Nie wchodź w dorosłe życie na skróty. Poczekaj... wszystko ma swój czas. A Kasia i Michał? Bardzo pięknie wyglądali idąc przytuleni alejką w parku...

 • Kujon... [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 1 dysk optyczny (ca 9 min) : dźw., kolor. ;12 cm + Pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej / oprac. Olga Estera Regucka. - 4 s. ; 18 cm.

Gośka z Wiolą to przebojowe, ale zarazem próżne osoby. Marta trzyma się z nimi, bo mimo wszystko jej imponują swoją (jak jej się wydaje) bezkompromisową postawą. Splot okoliczności powoduje, że Marta jest zmuszona prosić o pomoc Piotrka, szkolnego "kujona". Czy zaryzykuje utratę przyjaźni z Wiolą i Gośką, ulegając presji grupy, że to obciach kolegować się z kujonem? Zobaczmy co straciła, a co zyskała.

 • Misiek [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 1 dysk optyczny (ca 8 min) : dźw., kolor. ;12 cm + Pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej / oprac. Olga Estera Regucka. - 4 s. ; 18 cm.

Ola z Kaśką są koleżankami. Od pewnego czasu Kaśka spotyka się ze starszym chłopakiem "Miśkiem". Misiek to zły typ, ma nieciekawą opinię. Chłopak, kiedy dowiaduje się, że Ola chciałaby mieć nowy telefon postanawia jej pomóc. Ola z przerażeniem odkrywa, że pomoc to najzwyklejsza kradzież, połączona z brutalnym pobiciem małego chłopaka. Chociaż wewnętrznie buntuje się przeciwko całej sytuacji, uczestniczy w bandyckim napadzie. Jest przerażona.

CHEMIA seria WIDEOTEKA EDUKACYJNA

 • CHEMIA: 

Publikacja3

 • CHEMIA I : Program L. Parzuchowskiego i K. Grabowskiej;

Płyta zawiera:
1. MOLEKULARNA TEORIA BUDOWY MATERII - 29 min
2. SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY - 29 min
3. STANY SKUPIENIA MATERII - 27 min
4. BUDOWA ATOMU - 30 min

 • CHEMIA II; Scen. L. Parzuchowski i T. Lipkowska

Płyta zawiera:
1. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW MENDELEJEWA - 30 min
2. BUDOWA ATOMU A WŁASCIWOŚCI CHEMICZNE PIERWIASTKÓW - 28 min
3. WIĄZANIA CHEMICZNE - 29 min
4. TLENKI, WODOROTLENKI, KWASY - 29 min

 • CHEMIA III; Scen. L. Parzuchowski i B. Przedlecka

1. SOLE - 30 min
2. ROZTWORY - 31 min
3. STĘŻENIE ROZTWORÓW - 31 min
4. DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA - 30 min

 • CHEMIA IV ; Program L. Parzuchowskiego i K. Grabowskiej

1. REAKCJE CHEMICZNE W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW - 29 min
2. REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI - 30 min
3. SZEREG ELEKTROCHEMICZNY METALI - 31 min
4. ELEKTROLIZA - 28 min

 • CHEMIA V; Scen. L. Parzuchowski i B. Przedlecka

1. POWTÓRZENIE cz. I - 30 min
2. CHARAKTERYSTYKA METALI LITOWCE - 32 min
3. BERYLOWCE I ŻELAZOWCE - 29 min
4. CHARAKTERYSTYKA NIEMETALI TLENOWCE - 32 min

 • CHEMIA VI; Scen. L. Parzuchowski i B. Przedlecka

1. AZOTOWCE - 31 min
2. WĘGLOWCE - 29 min
3. WĘGLOWODORY NASYCONE - 29 min
4. WĘGLOWODORY NIENASYCONE I AROMATYCZNE - 31 min

 • CHEMIA VII; Scen. L. Parzuchowski i K. Grabska

1. ALKOHOLE I FENOLE - 30 min
2. ALDEHYDY, KETONY, KWASY KARBOKSYLOWE - 30 min
3. ESTRY, TŁUSZCZE, MYDŁA - 29 min
4. WĘGLOWODANY - 28 min

 • CHEMIA VIII; Scen. L. Parzuchowski i B. Przedlecka

1. ZWIĄZKI CHEMICZNE ZAWIERAJACE AZOT - 29 min
2. TWORZYWA SZTUCZNE - 28 min
3. CHEMIA W ROLNICTWIE cz. I - 31 min
4. CHEMIA W ROLNICTWIE cz. II - 31 min

CUDOWNA PLANETA seria WIDEOTEKA EDUKACYJNA

Seria CYBERPRZEMOC E SZKOLE

Korzystanie z Internetu stało się tak powszechne, że wpłynęło na zmianę sposobu komunikacji oraz szukania i rozpowszechniania różnych inormacji. Równocześnie nieisie za sobą potencjalne zagrożenia - m. in. przemoc w Internecie.

13

 1. Happy slapping [Film]. Kraków : Rubikon, cop. 2013. 1 dysk optyczny (13 min) : dźw., kolor. ;12 cm + scenariusze lekcji : 11 s. ; 18 cm.
Film dotyczący tzw. happy slappingu - filmowania aktu przemocy, wcześniej specjalnie zainicjowanego. Film lub zdjęcia danej osoby w kompromitującej dla niej sytuacji, ośmieszające ją i poniżające rozpowszechniane są później w Internecie. Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy ekspertów.

2. Cyberbullying [Film]. Kraków : Rubikon, cop. 2013. 1 dysk optyczny (14 min) : dźw., kolor. ;12 cm + scenariusze lekcji : 11 s. ; 18 cm.
Film dotyczący tzw. cyberbullyingu - formy przemocy psychicznej wykorzystującej m.in. Internet (blogi, fora, portale społecznościowe) do publikowania obraźliwych treści, zdjęć, komentarzy dotyczących danej osoby. Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy ekspertów.
Dla uczniów gminazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

FIZYKA seria WIDEOTEKA EDUKACYJNA

 • FIZYKA I - MECHANIKA; Prowadzenie dr Karol Hercman

1. RODZAJE RUCHU - 30 min
2. RUCH PROSTOLINIOWY - 30 min
3. PRAWA RUCHU - 30 min
4. RUCH KRZYWOLINIOWY - 30 min
5. PRACA, MOC, ENERGIA - 30 min
6. TERMODYNAMIKA - 30 min

 • FIZYKA II - WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ, ELEKTRYCZNOŚĆ; Prowadzenie dr Karol Hercman

1. WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ STAŁYCH, CIECZY I GAZÓW - 27 min
2. ZMIANY STANÓW SKUPIENIA - 27 min
3. SIŁY W POLU ELEKTRYCZNYM - 25 min
4. ENERGIA ELEKTRYCZNA - 28 min
5. OBWÓD PRĄDU ELEKTRYCZNEGO - 30 min
6. PRĄD ELEKTRYCZNY W CIECZACH - 29 min

 • FIZYKA III - MAGNETYZM, DRGANIA I FALE; Prowadzenie dr Karol Hercman

1. SIŁY W POLU MAGNETYCZNYM - 29 min
2. RUCH CZĄSTECZEK NAŁADOWANYCH W POLU ELEKTRYCZNYM I MAGNETYCZNYM - 29 min
3. WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE CIAŁ - 29 min
4. DRGANIA MECHANICZNE - 28 min
5. FALE - 28 min
6. DRGANIA I FALE AKUSTYCZNE - 28 min

 • FIZYKA IV - DRGANIA ELEKTRYCZNE, FALE ELEKTROMAGNETYCZNE; Prowadzenie dr Karol Hercman

1. INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA - 29 min
2. PRĄD ZMIENNY - 29 min
3. DRGANIA ELEKTRYCZNE - 29 min
4. FALE ELEKTROMAGNETYCZNE cz. I - 29 min
5. FALE ELEKTROMAGNETYCZNE cz. II - 29 min
6. ŚWIATŁO - 28 min

 • FIZYKA V - ATOM I ENERGIA; Prowadzenie dr Karol Hercman

1. PRĄD ELEKTRYCZNY W GAZACH - 29 min
2. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ - 28 min
3. JĄDRO ATOMOWE - 29 min
4. ENERGIA JĄDROWA - 29 min
5. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ SZTUCZNA - 29 min
6. PÓŁPRZEWODNIKI - 28 min

 • FIZYKA VI- KWANTY I FALE; Prowadzenie dr Karol Hercman

1. FALOWE WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA - 29 min
2. KWANTY PROMIENIOWANIA - 27 min
3. KWANTY ENERGII - 31 min
4. WIDMA FAL I CZĄSTECZEK - 31 min

Seria LEKCJE PRZESTORGI 1

Seria filmów o współczesnych zagrożeniach młdzieży, zalecana do wykorzystania w szkole na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Do każdego filmu dołączono materiały pomocne w przeprowadzeniu lekcji i dyskusji. Każdy z filmów to - w większości oparta na faktach - fabularna opowieść o losach młodych ludzi, których dotyka problem narkotyków, alkoholizmu, przemocy, sekt lub uzależnienia od multimediów.LP1

FILMY W SERII

 • Obietnica: Co każdy powinien wiedzieć o alkoholu [Film]. Reżyseria: Dariusz Regucki, Kraków: Rafael, cop. 2006. Format: DVD, Sygnatura: 125CD
 • Oni: Co każdy powinien wiedzieć o przemocy [Film]. Reżyseria: Dariusz Regucki. Kraków: Rafael, cop. 2006. Format:DVD. Sygnatura: 124CD
 • TV story: Co każdy powinien wiedzieć o mediach [Film]. Reżyseria: Dariusz Regucki. Kraków: Rafael, cop. 2006. Format: DVD.  Sygnatura: 126CD
 • W sidłach: Co każdy powinien wiedzieć o sektach [Film]. Reżyseria: Dariusz Regucki. Kraków:Rafael,cop.2006   Format: DVD. Sygnatura: 123CD
 • Życie pod murem: Co każdy powinien wiedzieć o narkotykach [Film]. Reżyseria: Dariusz Regucki. Kraków: Rafael, cop. 2006  Format: DVD. Sygnatura: 122CD
 • Seria LEKCJE PRZESTROGI 2

  Filmy mają stać się pretekstem do dyskusji, jaką nauczyciele i psycholodzy mogą przeprowadzić na podstawie konspektów, przygotowanych i dołączonych do każdego filmu. Każdy z filmów to w większości oparta na faktach - fabularna opowieść o losach młodych ludzi i opiekunów, których dotyka problem: ADHD, uzależnienia od nikotyny, komputera i Internetu, nawiązywaniu niebezpiecznych w skutkach przyjaźni.

  LP2

  • FILMY W SERII
  • ADHD : już z tobą nie wytrzymam [Film]. Scen. i reż. Dariusz Regucki. Kraków : Rafael, 2007, 1 dysk optyczny (14 min) : dźw., kolor.

  W filmie bardzo dobrze ukazana została bezradność rodziców oraz wychowawców wobec problemu dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Obraz jest wyjątkową pomocą w zrozumieniu przez rodziców, dlaczego niektóre dzieci mogą zachowywać się w tak dziwny i niezrozumiały dla nich sposób.

  • Nikotyna : legalny narkotyk [Film]. Scen. i reż. Dariusz Regucki. Kraków : Rafael, 2007, 1 dysk optyczny (13 min) : dźw.,kolor ;

  O tym, że palenie papierosów ma negatywny wpływ na zdrowie dzieci, wiadomo nie od dziś. Ten "legalny narkotyk", staje się coraz powszechniejszą używką wśród uczniów nawet najmłodszych klas szkół podstawowych. Przedstawiona w filmie historia przyjaźni dwóch chłopców Pawła i Łukasza, stała się doskonałym tłem dla pokazania przyczyn i złożoności problemu palenia papierosów przez dzieci.

  • Piotrek[Film]. Scen. i reż. Dariusz Regucki. Kraków : Rafael, 2007, 1 dysk optyczny (17 min) : dźw., kolor.

  Nowela o problemie ADHD wśród uczniów. Piotrek, bohater filmu to "czarna owca", której inni nie lubią i odsuwają się od niego nie mogąc zrozumieć jego zachowania.

  • Przyjaciel[Film]. Scen. i reż. Dariusz Regucki, Kraków : Rafael, 2007, 1 dysk optyczny (14 min) : dźw., kolor.

  Film pomaga odpowiedzieć na pytanie komu zaufać, gdy jest się samotnym?, jak i gdzie szukać przyjaźni?. Opowiada historię Piotrka, który zawsze odróżniał się od swoich kolegów z podwórka. Zamknięty w sobie, na krok nie rozstaje się ze swoją zabawką - żołnierzem "Kapitanem Joe", który jest jego najwierniejszym przyjacielem. Rodzice chłopca pochłonięci sprawami swojego rozwodu, nie dostrzegają tego, że potrzebuje on kogoś, kto poświęciłby mu chwilę czasu. Czy nowo poznany przez Piotrka "dorosły kolega" zostanie jego nowym przyjacielem?

  • www. w sieci...[Film]. Scen. i reż. Dariusz Regucki. Kraków : Rafael, 2007, 1 dysk optyczny (16 min) : dźw., kolor.

  Film ukazuje negatywne skutki nadmiernego kontaktu z komputerem i internetem. Narratorem-bohaterem historii jest licealista Tomek, który wracając wspomnieniami do swojego dzieciństwa, opowiada o tym, jak przebiegał u niego proces uzależnienia się od komputera. Film na wielu płaszczyznach ukazuje wymiar tego coraz bardziej obecnego wśród młodych ludzi uzależnienia.

  Seria LEKCJE PRZESTROGI 3

  Pakiet filmowy o wspólczesnych problemach młodych ludzi. Składa się z 5 fabularnych opowieści opatrzonych komentarzem specjalisty. Przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej i zalecany do wykorzystania w celach edukacyjnych oraz wychowawczych.Opowieści mają się stać pretekstem do dyskusji, jaką nauczyciele i psycholodzy mogą przeprowadzić na podstawie przygotowanych i dołączonych konspektów. Każdy film został opatrzony komentarzem mgr Iwony Wiśniewskiej, pedagoga, psychologa, dyrektora Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie.

  LP3

  Filmy w serii

  • Dowód miłości [Film]. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2013. 1 dysk optyczny (21 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Film traktuje o uleganiu presji w miłosnych relacjach młodych oraz o konsekwencji wyborów, odpowiedzialności i problemie przedwczesnej inicjacji seksualnej. Ala, szesnastoletnia bohaterka, poznaje w świecie wirtualnym starszego chłopaka, w którym się zakochuje. Michał dąży do spotkania w świecie rzeczywistym. Jego słowa i gesty miały świadczyć o tym, że zależy mu na dziewczynie i że ją kocha. Chce "potwierdzenia miłości" ze strony Alicji. Dziewczyna zachodzi w ciążę. Jest za późno, by zrozumieć, że miłość jest bezwarunkowa. Jeżeli ktoś nas kocha, to szanuje nasze zdanie i nie żąda "dowodu miłości".

  • Dziecko [Film]. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2013. 1 dysk optyczny (24 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Film opowiada o Alicji, która w wieku szesnastu lat spodziewa się dziecka. Ma on pobudzić w młodych odbiorcach refleksje na temat odpowiedzialności i konsekwencji podejmowanych wyborów, uczyć szacunku dla życia, a osobom, które przedwcześnie zostały rodzicami, dodać siły i pomóc z nadzieją odnaleźć się w nowej sytuacji.

  • Manipulacja [Film]. Tyt. na pudełku: Manipulacja, czyli O konsekwencji ulegania młodych lansowanym wzorcom zachowań. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2013. 1 dysk optyczny (25 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Film opowiada o iluzji świata tworzonego przez media, celebrytów, idoli młodych ludzi. Nastolatkowie, pozbawieni bagażu doświadczenia życiowego, z naturalną dla swojego wieku naiwnością i ufnością, są idealną ofiarą dla przemysłu bezwartościowej rozrywki, sensacji i plotki. Przyjmują, że prawdziwe życie wygląda tak, jak opisują je w kolorowych pismach i pokazują w popularnych programach telewizyjnych. Film ma zasiać nieufność i zaszczepić zdrowy dystans do nieprawdziwego obrazu świata tworzonego przez kiepskie, choć popularne media, ma uświadomić odbiorcom, że mają prawo do młodzieńczego buntu wobec zakłamywania rzeczywistości, a także przestrzec młodych ludzi, by świata realnego, tego w którym żyją, nie postrzegali przez pryzmat życia gwiazd telewizyjnego show.

  • Nóż [Film]. Tyt. na pudełku: Nóż, czyli O problemie agresji wśród nastolatków. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2013. 1 dysk optyczny (16 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Skąd bierze się w młodych ludziach agresja, przemoc, żądza zemsty, brak empatii dla cierpienia ofiary, poczucie, że argument siły jest najlepszym sposobem rozwiązywania konfliktów? Czy sprawianie bólu fizycznego lub psychicznego naprawdę jest atrakcyjne? A może to tylko coś, co daje złudne poczucie siły i zaspokaja potrzebę uznania wśród rówieśników? Czy jest szansa, by młodzi ludzie sami dostrzegli atrakcyjność w takich wartościach jak przebaczenie, takich zasadach jak "zło dobrem zwyciężaj", takich działaniach jak bezinteresowna pomoc słabszym?

  • Rodzice mnie nie rozumieją [Film]. Tyt. na pudełku: Rodzice mnie nie rozumieją, czyli O koflikcie pokoleń i problemie relacji nastolatków z rodzicami. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2013. 1 dysk optyczny (24 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Kamil ma kochających rodziców, którym może zaufać, ale jako nastolatek postrzega świat inaczej. Często buntuje się, bo ma wrażenie, że rodzice go ograniczają i czepiają się bez powodu. O co im chodzi? Przecież ja chcę żyć po swojemu! Konflikt pokoleń jest nieunikniony, a frustracja, kłamstwa i bunt chłopca prowadzą do nieszczęścia. Wartością filmu jest również przedstawienie wydarzeń nie tylko z pozycji naszego bohatera, ale także oczami rodziców, dzięki czemu w młodych widzach możemy wzbudzić empatię i zrozumienie dla postaw dorosłych. Film przypomina, utrwala i wprowadza porządek w wiedzy o komunikacji międzyludzkiej, konflikcie pokoleń (dorastający syn i rodzice), wolności, presji grupy oraz pokazuje wiek adolescencji. Widzimy też skutki i konsekwencje kłamstwa głównego bohatera dla niego i całej rodziny.

  Seria NIE ZAMYKAJ OCZU

  Filmy z cyklu "Nie zamykaj oczu" zalecane są do pokazów edukacyjnych, a skierowane do nauczycieli i pedagogów z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat oraz rodziców i katechetów.

  nzo

  FILMY W SERII

  • Agresja [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2009]. 1 dysk optyczny (20 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Film ukazuje problem wzrastającej skłonności do agresywnych zachowań wśród młodzieży. Poznajemy w nim doświadczenia 14-letniej Sandry i 20-letniego Piotra, w których życiu przemoc obecna jest na co dzień. Ich wypowiedzi uświadamiają, jak brutalnymi prawami rządzi się świat młodego człowieka, skąd bierze się agresja i jak łatwo stać się jej ofiarą.

  • Anoreksja : ze śmiercią jej do twarzy [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2009]. 1 dysk optyczny (16 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Film przedstawia prawdziwą historię kiedyś pięknej dziewczyny, która zatraciła się w pogoni za idealną sylwetką. Pokazuje nieodwracalne skutki choroby i uświadamia nam, do czego doprowadza anoreksja i jakie spustoszenie sieje w organizmie.

  • Mobbing [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2009]. 1 dysk optyczny (20 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Film przedstawia sytuacje, do których dochodzi w większości polskich szkół. Prześladowanie, wyśmiewanie i poniżanie, to codzienność, z jaką przychodzi się zmierzyć wielu uczniom. Zainscenizowane w filmie sytuacje i rozmowy uczniów z pedagogiem uświadamiają, jak wygląda zjawisko mobbingu w szkole, jak bardzo cierpi osoba, która jest ofiarą prześladowań i jak może to wpłynąć na jej dalsze życie oraz co można zrobić, aby jej pomóc.

  • Nałóg palenia (na okł. Palenie)[Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2009]. 1 dysk optyczny (29 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Film przedstawia negatywny wpływ papierosów na ludzkie życie. Poznajemy w nim wypowiedzi nie tylko lekarzy specjalistów, ale również pacjentek, u których wieloletnie palenie spowodowało poważne problemy ze zdrowiem.

  • Piłem i brałem [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2008?]. 1 dysk optyczny (33 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  W filmie przedstawiona jest prawdziwa historia młodego, inteligentnego i bystrego chłopaka, który przez brawurę w wieku 13 lat zasmakował alkoholu i narkotyków. Tomek opowiada o początkach i konsekwencjach uzależnienia.

  • W objęciach sekty [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2008?]. 1 dysk optyczny (DVD) (ca 25 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  W filmie przedstawiamy prawdziwą historię młodej, zdolnej dziewczyny, która trafiła do organizacji Misji Czaitanii w wieku szesnastu lat. Anna mieszkała w ośrodku pięć lat. Opowiada jak sekta przejęła kontrolę nad jej życiem, pozbawiając ją przy tym ludzkiej godności. Jej wstrząsająca historia jest ostrzeżeniem dla wielu młodych ludzi, poszukujących własnej drogi życiowej.

  • Wpadka [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2008?]. 1 dysk optyczny (22 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  W filmie przedstawiono prawdziwą historię młodej, zdolnej i ambitnej studentki prawa, która zaszła w ciążę mając niespełna piętnaście lat. Paulina opowiada o swoich uczuciach: lęku, strachu, samotności, braku wsparcia i tolerancji wśród otaczających ją ludzi. Historia Pauliny może być przestrogą dla wielu młodych ludzi.

  Viki, dlaczego to zrobiłaś...? Depresja & próba samobójcza [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2014]. 1 dysk optyczny : dźw., kolor. ;12 cm.8 001

  Film przedstawia historię Wiktorii, która od wielu lat borykała się z depresją. Niestety, nie wiedziała, gdzie szukać pomocy. Mówi o przyczynach depresji: o ojcu alkoholiku i o przemocy, jakiej doświadczała w domu oraz o konsekwencjach depresji, która popchnęła ją do próby samobójczej. Po przebudzeniu się w szóstej dobie po nieudanej próbie samobójczej, gdy otworzyła oczy cieszyła się, że żyje. Wiktoria mówi, jakie są inne rozwiązania, że należy szukać pomocy w rozmowie z przyjaciółmi, rodzicami i nauczycielem. Do filmu dołączono wykład dla nauczycieli, pedagogów i rodziców dr hab. n. med. Małgorzaty Janas-Kozik, specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży.

  Zgrana klasa [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2011]. 1 dysk optyczny (38 min) : d10 001źw., kolor.
  Dysk zawiera dwa filmy. W pierwszym z nich, uczniowie 2 klasy Gimnazjum w Chorzowie, uznani za najbardziej zgraną klasę w szkole, wypowiadają się na temat atmosfery panującej w ich grupie. Młodzi ludzie pokazują, jak istotne są: wzajemne wsparcie, zrozumienie, tolerancja, uczciwość i zaufanie oraz podejście samego wychowawcy. W drugim filmie, przeznaczonym dla nauczycieli, Hanna Kubica - pedagog i mediator sądowy udziela wychowawcom wskazówek pozwalających zbudować zgrany zespół klasowy. Podkreśla jak ważne jest motywowanie uczniów, pomoc w znalezieniu własnego miejsca wśród rówieśników oraz kształtowanie umiejętności współpracy z innymi. Udziela odpowiedzi na wiele pytań m.in.: Jak stworzyć zgraną klasę? Jak kształtować dobre relację w zespole klasowym?.
  Zalecane dla klas III - VI szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dla wychowawców i psychologów.

  Seria UWAGA ŻYCIE!

  Filmy edukacyjne adresowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Doskonała pomoc dydaktyczna dla wychowawców, stanowią również interesujący materiał dla indywidualnych odbiorców, poszukujących odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia.

  29 

  • Adrenalina na różne sposoby [Film]. Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2014]. 1 dysk optyczny (10 min 37 s) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Z okładki "Jednym wystarczy koszykówka, gra w piłkę z kolegami, czy dwie lekcje wuefu w tygodniu. Są też tacy, którzy potrzebują więcej. Potrzebują adrenaliny ..."

  • Kolekcjonerzy mocnych wrażeń : moda na dopalacze [Film]. Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011. 1 dysk optyczny (18 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Film porusza nagłaśniany od dłuższego czasu w mediach problem sięgania przez młodych ludzi po środki określone potocznie mianem dopalaczy. Co tak naprawdę kryje się pod postacią niewinnie wyglądających pigułek i ziół? Czy fakt, że do niedawna można je było bez problemu kupić w wyspecjalizowanych sklepach, uśpił czujność rodziców i osób, które po nie sięgają? Czy dopalacze są równie groźne dla organizmu jak narkotyki? Na te i szereg innych ważnych pytań odpowiadają w filmie lekarze, psycholog, a także specjalista z zakresu medycyny sądowej. Dowiemy się, co tak naprawdę kryją w sobie magiczne pigułki, czy susz roślinny zawiera toksyczne środki o charakterze psychodelicznym, wreszcie, z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć osoby sięgające po dopalacze.

  • Patriotyzm : czy to trudne? [Film]. Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011. 1 dysk optyczny (17 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Film edukacyjny ukazujący miłość do ojczyzny na przykładzie rodziny Rostworowskich. Poznajemy historie przodków zaangażowanych w walkę o wolność Polski jak i Polaków, którzy tę wolność twórczo wykorzystują, kształtując oblicze kraju nad Wisłą. Materiał uzupełniają wywiady z młodzieżą starającą się rozstrzygnąć, czy patriotyzm to "jednostronny fanatyzm", czy też "umiłowanie ojczyzny i praca dla niej".

  • Telewizja. Miłość [Film]. Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2007. 1 dysk optyczny (20 min) : dźw., kolor ;12 cm.

  Tytuł filmu to jednocześnie nazwa programu telewizyjnego, do którego zgłasza się bohater, chcąc ratować swój związek z dziewczyną. Jednak udział w programie okazuje się kolejną życiową porażką. Telewizja to nie magia, a bezwzględna machina, nastawiona na manipulację ludzkimi uczuciami, granie na ich emocjach, wystawianie na publiczne pośmiewisko intymnych relacji międzyludzkich. Czy telewizja okaże się panaceum na życiowe problemy? Czy ironiczny wydźwięk słów prowadzącego: "w naszym programie jak w życiu nie wszystko się udaje" sprawdzi się również w przypadku dramatycznego rozwiązania, po jakie sięgnie Łukasz? Film jest próbą pokazania bezduszności ludzi tworzących telewizyjne show, dla których nie liczy się człowiek, ale to jak zarobić na jego historii.

  • Życie w sieci. Jestem tu obok [Film]. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2015. 1 dysk optyczny (DVD) (12’15") : dźw., kolor. ;12 cm + książka: 20 s. : il. kolor ; 19 cm.

  Nowe technologie stały się nieodzowną częścią naszej codzienności. Bez względu na to, czy nam - dorosłym - ten fakt się podoba czy nie, na naszych oczach dorasta pokolenie, dla którego świat bez Internetu nie istnieje. Nie jest więc naszą rolą odwodzenie młodych od technologii czy też pouczanie ich, że świat bez Internetu jest lepszy. Możemy jedynie pomóc uczniom pojąć jak najlepiej zróżnicowaną problematykę nowych mediów i technologii.

  Seria WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI

  Seria filmów "Wędrując ku dorosłości" jest uzupełnieniem do podręcznika i ćwiczeń o tym samym tytule. Do korzystania na lekcjach "Wychowanie do życia w rodzinie".

  Publikacja1

  Wędrując ku dorosłości. Cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie" i lekcji wychowawczych dla V-VI klasy szkoły podstawowej. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008. 2 dyski optyczne (DVD) (88 min) : dźw., kolor. ;12 cm.
  Tyt. grzebietowy: Wychowanie do życia w rodzinie.
  Płyta 1 zawiera: 1. W rodzinie (16 min) ; 2. Rodzinka na ringu (10 min) ; 3. Co mi mówi lustro? Dojrzewanie - dziewczęta (14 min).
  Płyta 2 zawiera: 4. Już dorastam. Dojrzewanie - chłopcy (10 min) ; 5. Droga ku narodzinom (Informacje o rozwoju prenatalnym dziecka - pytania i odpowiedzi ; Bogaty materiał ilustrujący pierwsze 9 miesiącach życia człowieka (19 min) ; 6. Media i my (Internet: o fascynacji Internetem - szanse i zagrożenia ; Prasa młodzieżowa: czytać, ale co? Potrzeba dystansu i umiejętności wyboru ; Telewizja: Uwaga! niebezpieczeństwa telemanii ; Gry komputerowe: świat gier komputerowych, czyli o dominacji agresji i niebezpiecznej fikcji ; Telefon komórkowy) (19 min).

  Wędrując ku dorosłości : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie" dla klas 1-3 gimnazjum. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2009. 2 dyski optyczne (DVD) (108 min) : dźw., kolor. ;12 cm.
  Tyt. grzebietowy: Wychowanie do życia w rodzinie.
  Płyta 1 zawiera: 1. Spotkania i rozstania (13,26 min) ; 2. My i oni czyli więzi rodzinne (19,56 min) ; 3. Gdy rodzą się nienajlepsze pomysły... (16,26 min).
  Płyta 2 zawiera: 4. Trochę o niej, trochę o nim (16,26 min) ; 5. Warto wiedzieć (24,59 min) ; 6. Miłość i co dalej... (20,39 min).

  Filmy poruszają zagadnienia dotyczące relacji międzypokoleniowych we współczesnej rzeczywistości. Autorzy wzięli pod uwagę świat emocji i uczuć nastolatków. Nie omijają również zagrożeń typu: anoreksja, przedwczesna inicjacja seksualna czy prostytucja nieletnich. Filmy wprowadzają w problem odpowiedzialności w sferze aktywności seksualnej i prokreacji.

  Wędrując ku dorosłości : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie" dla klas I-III liceum, technikum i szkół zawodowych. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2010. 2 dyski optyczne (DVD) (52, 88 min) : dźw., kolor. ;12 cm.
  Płyta 1 zawiera: 1. Uczymy się kochać (14,00 min) ; 2. Seks, czyli wątpliwości i pytania (17,33 min) ; 3. O miłości - rozmowy ważne i mniej ważne (21,20 min).
  Płyta 2 zawiera: 4. Jesteśmy razem (17,15 min) ; 5. Mieć dom - to mieć wiele (23,57 min) ; 6. Dziecko - obietnicą poranka (48,00 min).

  Do ostatniego etapu kształcenia wychowania prorodzinnego zostały wybrane zagadnienia najpoważniejsze i najbliższe dorosłości. Dotyczą one wyboru przyszłego współmałżonka, miłości - tej na całe życie, właściwej komunikacji w małżeństwie i rodzinie, planowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wobec narastającej liczby rodzin dysfunkcyjnych wiele miejsca poświęcono problemom wychowawczym, właściwej opieki nad dzieckiem, niezbędnej roli ojca w rodzinie i tzw. witaminy M.

  Seria ZAKOCHANIE I CO DALEJ...

  Do poniżej przedstawionych filmów wypożyczyć można broszurę pt. "Zakochanie i co dalej... : scenariusze lekcji wychowania do życia w rodzinie : filmy dla uczniów III klasy gimnazjum i młodzieży starszej". Materiał filmowy wraz ze scenariuszami lekcji jest przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne. Sygn. 2466B

  22

  • Filiżanka czekolady [Film]. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2012. 1 dysk optyczny (DVD) (ca 25 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Na okł.: Zakochanie i zdrada ; Chłopak i dziewczyna - pierwsze związki.
  Płyta zawiera: film "Filiżanka czekolady" (15:15) ; komentarz eksperta dr Szymona Grzelaka (07:22) oraz świadectwo z blogu (02:02).

  • Ostry makijaż [Film]. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2012. 1 dysk optyczny (DVD) (13 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Na okł.: Wczesna inicjacja seksualna młodzieży.
  Płyta zawiera: film "Ostry makijaż" (13:00) ; komentarz eksperta dr Szymona Grzelaka (05:59) oraz świadectwo z blogu (01:45).

  • Tato [Film]. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2012. 1 dysk optyczny (DVD) (ca 18 min) : dźw., kolor. ;12 cm.

  Na okł.: Uzależnienie od pornografii.
  Płyta zawiera: film "Tato" (17:40) ; komentarz eksperta dr Szymona Grzelaka (05:00) oraz świadectwo z blogu (02:35).

  Seria EduROM

  EduROM to seria najnowocześniejszych edukacyjnych programów komputerowych, które doskonale uzupełniają wiadomości zawarte w tradycyjnych podręcznikach szkolnych. Gromadzą one cały materiał nauczania najważniejszych przedmiotów w zreformowanej szkole podstawowej (język polski, matematyka, przyroda, historia i społeczeństwo) i gimnazjum (język polski, matematyka, fizyka, geografia, biologia, historia i chemia). Twórcy programów tej serii zdołali połączyć zawartość merytoryczną bazy wiedzy z całą gamą multimedialnych środków wyrazu, takich jak: doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo, symulacje oraz setki interaktywnych ćwiczeń. Wykorzystanie zasobów multimedialnych stanowi istotny walor tego produktu i stawia go ponad tradycyjnymi pomocami naukowymi, które nie mają w sobie czynnika interaktywności. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym, wiedza zgromadzona w produktach z serii eduROM jest przyswajana niezwykle szybko i efektywnie, a interesująca forma programów skutecznie zachęca uczniów do nauki. Wszechstronna analiza omawianych treści, niezwykle atrakcyjna szata graficzna, przydatne programy narzędziowe i inne dodatkowe opcje czynią z eduROM-ów bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne narzędzia, przydatne każdemu uczniowi.